Zmiany w zakresie dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych

25.08.2022 / TP

  • Informujemy, że 22 sierpnia b.r. zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Z publikacji Ministerstwa Finansów dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (https://legislacja.gov.pl/projekt/12361255/katalog/12889728#12889728) wynika, które z uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji uwzględniono a które nie.

 

Jednym z uwzględnionych postulatów jest uchylenie przepisów obligujących podatników do dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych. 25 sierpnia do Sejmu wpłynął projekt ustawy nowelizującej https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F7D1C5792820DB03C12588A9002695C7), w którym zmiana polegająca na uchyleniu ust. 1a oraz 1b w art. 11o ustawy o CIT jest już uwidoczniona. Zmiana ta ma wejść w życie ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r.

 

Oczywiście propozycja uchylenia ww. obowiązku nie oznacza automatycznie wprowadzenia zmian w przepisach – projekt ustawy musi teraz przejść całą ścieżkę legislacyjną i na etapie prac parlamentarnych założenia mogą być jeszcze zmienione. Jako że przedmiotowe przepisy są zmianą na korzyść przedsiębiorców, to można zakładać, że skoro zyskały aprobatę MF, to powinny zostać uchwalone w proponowanym kształcie. Biorąc pod uwagę tempo prac legislacyjnych, ostateczna wersja przepisów mogłaby być znana już na przełomie września i października. Najpóźniejszym zaś terminem na opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw jest ostatni dzień listopada.

 

Przypominamy, że nowelizacja odnosi się również do innych istotnych kwestii, takich jak przykładowo:

  • podatek minimalny,
  • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
  • oświadczenie wyłączające stosowanie mechanizmu „pay&refund”,
  • podatek od dochodów przerzuconych,
  • koszty finansowania dłużnego,
  • polska spółka handlowa,
  • CIT estoński.

 

Będziemy Państwa informować o postępach i wynikach prac legislacyjnych w powyższym zakresie.

 

 

Zespół Taxpoint