Nowe rozporządzenie TPR a transakcje realizowane w 2021 r.

22.09.2022 / TP

  • Nowe rozporządzenia TPR przewidują istotne uproszczenia w zakresie raportowania niektórych typów transakcji realizowanych w 2021 r. Ministerstwo zdążyło już udostępnić struktury logiczne nowych Informacji TPR, dostosowane do stosowania nowych przepisów w odniesieniu do transakcji z 2021 r. Lada dzień możemy również oczekiwać publikacji zaktualizowanych wersji formularzy interaktywnych TPR-C i TPR-P.

13 września Ministerstwo Finansów opublikowało nowe rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych[1]. Co do zasady mają one regulować obowiązki związane z raportowaniem TPR za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Przepisy przejściowe przewidują jednak, że część regulacji zawartych w rozporządzeniu może być stosowana także do informacji składanych za wcześniejsze okresy.

 

Do niektórych typów transakcji realizowanych w 2021 r. można stosować uproszczenie dotyczące ograniczenia zakresu wymaganych danych i informacji. Dotyczy to:

  • transakcji zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą,
  • transakcji rajowych (art. 11o ust. 1 i 1a ustawy o CIT),
  • transakcji objętych mechanizmem safe harbour - zarówno dla usług o niskiej wartości dodanych (art. 11f) jak i pożyczek (art. 11g).

 

Podatnicy nie będą mieć w ww. przypadkach obowiązku zawierania w TPR danych dotyczących m.in. stosowanych metod weryfikacji i cen transferowych, analizy porównawczej lub analizy zgodności, informacji o dokonanych korektach cen transferowych i kompensatach.

 

20 września na stronie Ministerstwa ukazały się także struktury logiczne nowych TPR przeznaczone do składania informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. Tym samym rozwiane zostały wątpliwości podatników, dla których od momentu publikacji nowego rozporządzenia nie było jasne, jak technicznie należy wykazywać ww. transakcje na gruncie dotychczasowego formularza i czy opublikowane zostaną nowe wersje formularzy, które byłyby przeznaczone do raportowania transakcji za 2021 r.

 

Oprócz ograniczenia zakresu wymaganych danych w przypadku ww. typów transakcji, nowy formularz ma umożliwić także wpisywanie większej ilości znaków w sekcji F „Dodatkowe Informacje” przez możliwość dodawania kolejnych pól.

 

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

 

 

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Sawicka
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Patryk Dunajski
Doświadczony Konsultant
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.