MDR - raportowanie schematów krajowych

29.09.2022 / MDR

  • W przypadku informacji o tzw. schematach podatkowych (MDR), z którymi najczęściej mogą się Państwo spotkać (MDR-1 i MDR-3), zasadnicze terminy to 30 dni (np. od pierwszej czynności związanej z wdrożeniem schematu) albo termin złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej danego okresu rozliczeniowego.

Warto zaznaczyć, iż obecnie wciąż zawieszone są terminy dotyczące obowiązku przekazywania informacji o krajowych schematach podatkowych. Na podstawie art. 31y ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin zawieszenia ww. obowiązków obwiązuje do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Zawieszenie nie dotyczy obecnie schematów transgranicznych, bowiem już od początku 2021 r. obowiązek przekazywania informacji o schemacie transgranicznym został przywrócony.

Choć wprawdzie stan epidemii został odwołany na terytorium Polski z dniem 16 maja br. na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, to jednak nie oznacza to automatycznego przywrócenia obowiązku przekazywania informacji o krajowych schematach podatkowych. Zawieszony obowiązek zostanie bowiem zniesiony dopiero po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (tj. stanu wprowadzonego 16 maja br.). Jednocześnie zwracamy uwagę, że zawieszenie terminów raportowania nie dotyczy tych schematów krajowych, dla których termin raportowania minął przed zawieszeniem terminów (tj. przed 31 marca 2020 r.).

 

Schematy podatkowe krajowe

Zawieszenie terminów raportowania dotyczy obecnie jedynie schematów innych niż transgraniczne. Oznacza to, że jeżeli zidentyfikują Państwo schemat spełniający kryterium transgraniczne (np. uczestnicy uzgodnienia są z różnych państw) oraz jednocześnie posiadający:

  • szczególną cechę rozpoznawczą albo
  • ogólną cechę rozpoznawczą wraz ze spełnionym kryterium głównej korzyści,

to raportowania należy obecnie dokonywać w terminach ustawowych. W przypadku uzgodnień spełniających jedynie inne szczególne cechy rozpoznawcze (art. 86a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej) mamy zawsze do czynienia ze schematami krajowymi, dla których terminy raportowania nadal pozostają zawieszone.

 

Czy warto czekać?

Pomimo tego, że terminy dotyczące przekazywania informacji o krajowym schemacie podatkowym zostały zawieszone, to wciąż każdy z zobowiązanych do tego podmiotów może przekazywać informacje o schemacie bez względu na fakt, iż terminy są zawieszone.

 

Zachęcamy do dokonywania raportowania schematów krajowych na bieżąco, co pozwoli dokładnie przeanalizować tę kategorię uzgodnień. Warto także zaznaczyć, iż po odwieszeniu terminów podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych innych niż transgraniczne będą zobowiązane przekazać wszystkie informacje za cały czas trwania epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego (jeżeli nie zostały wcześniej zaraportowane), co może skutkować kumulacją zadań po stronie osób odpowiedzialnych w organizacji za proces raportowania.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Wilkołek
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Strelczenko
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.