Wydatki na budowanie dobrej atmosfery w firmie w kosztach podatkowych

06.10.2022 / CIT

W ramach świadczeń pozapłacowych pracodawcy proponują swoim pracownikom różnorodne benefity. Kwestia ta nierzadko budzi spore wątpliwości w kontekście możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Świadczenia pozapłacowe były niedawno przedmiotem zapytania Spółki, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na pakiety medyczne, pakiety sportowe, żywność dla pracowników, imprezy integracyjne oraz drobne prezenty okolicznościowe (por. interpretacja Dyrektora KIS z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.342.2022.2.ŚS).

 

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Analogiczną regulację znajdziemy w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu. 

 

W odniesieniu do wydatków na pakiety medyczne i sportowe dla pracowników oraz członków ich rodzin, organ potwierdził ugruntowaną od lat praktykę, zgodnie z którą tego rodzaju wydatki można ujmować w kosztach uzyskania przychodów. Zarówno prywatne świadczenia medyczne, jak i karnety sportowe mają na celu profilaktykę zdrowia pracowników, co w konsekwencji przekłada się na efektywność i jakość wykonywanej przez nich pracy.

 

Nieco więcej wątpliwości budzi kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na gotowe produkty żywnościowe udostępniane pracownikom na terenie zakładu pracy. Organ zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że wydatki ponoszone na wyżywienie dla pracowników nie stanowią kosztów reprezentacji, które zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te są bowiem przejawem starań Spółki o budowanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, co ma wpływ na ich większą efektywność, skutkiem czego Spółka osiąga wyższe przychody.

 

Podobnie uargumentowano w zakresie możliwości uznania za koszty podatkowe w przypadku wydatków ponoszonych na rzecz tzw. imprez integracyjnych dla pracowników oraz w odniesieniu do kosztów zakupu drobnych prezentów okolicznościowych przekazywanych pracownikom z okazji szczególnych dni przypadających w ciągu roku. Organ ponownie podzielił pogląd Spółki, że tego rodzaju wydatki sprzyjają integracji pracowników i służą zacieśnianiu więzi z pracodawcą, co niewątpliwie znajduje swoje odzwierciedlenie w zwiększonych przychodach z działalności. 

 

Przywołana interpretacja indywidualna stanowi cenną wskazówkę dla przedsiębiorców oferujących swoim pracownikom różnorodne benefity pozapłacowe, mogącą przynieść dodatkowe oszczędności podatkowe. Bez względu jednak na przychylne stanowisko Dyrektora KIS w tej kwestii, każdy przypadek zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budowaniem dobrej atmosfery w firmie, należy rozpatrywać indywidualnie.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Marcin Radwan
Partner
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Martyna Glanowska
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.