Nowelizacja ustawy o CIT - podsumowanie najważniejszych zmian

03.11.2022 / CIT

 • 25 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa nowelizująca m.in. ustawę o CIT w ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0.

Nowelizacja wprowadza szereg zmian w zakresie podatku u źródła, cen transferowych, podatku minimalnego, podatku od przerzuconych dochodów jak również innych obszarów podatku dochodowego. Przepisy w nowej wersji należy stosować co do zasady od 1 stycznia 2023 r., jednak wiele z nich ma zastosowanie również do dochodów osiąganych w 2022 r. Są też regulacje, które mają zastosowanie do jeszcze wcześniejszych lub późniejszych lat podatkowych.

 

Na mocy przepisów ustawy nowelizującej przedłużono terminy związane ze składaniem przez płatnika podatku u źródła oświadczeń WH-OSC:

 • pierwotne oświadczenia płatnika, które umożliwiają niestosowanie mechanizmu pay & refund będą ważne do końca roku podatkowego, w którym zostały złożone,
 • płatnik ma czas na złożenie oświadczenia następczego do końca pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

 

Powyższe zmiany będą mieć zastosowanie już do wypłat mających miejsce w trakcie 2022 roku. Ponadto, od 2023 r. w przypadku przekroczenia kwoty 2 000 000 złotych, złożenie pierwotnego oświadczenia płatnika może nastąpić do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia tej kwoty.

 

Wprowadzono również zwolnienie z opodatkowania podatkiem u źródła dochodu z dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej zwolnionej z opodatkowania CIT na podstawie art. 24n ustawy o CIT.

 

W zakresie cen transferowych ustawa przewiduje istotne zmiany dotyczące transakcji rajowych, które mają zastosowanie już do raportowania transakcji realizowanych po 1 stycznia 2021 r.:

 • progi dokumentacyjne dla bezpośrednich transakcji rajowych zostały podniesione do
  2 500 000 złotych w przypadku transakcji finansowych oraz 500 000 złotych dla pozostałych transakcji,
 • całkowicie wyłączono obowiązek dokumentacji w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych.

 

Ustawa nowelizująca wprowadza także istotne modyfikacje zasad dotyczących podatku od przerzuconych dochodów, w tym przesłanek opodatkowania, a także sposobów kalkulacji wysokości podatku zagranicznego oraz kwalifikowanych kosztów. Warto zwrócić uwagę, że nowe przepisy przewidują przeniesienie ciężaru dowodu, że nie został spełniony co najmniej jeden z warunków powstania opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, na spółkę, która zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów koszty kwalifikowane. Te zmiany nie będą miały zastosowania do trwającego roku podatkowego, a więc aktualnie należy stosować obowiązujące, mniej korzystne przepisy.

 

Ponadto wprowadzono nowe brzmienie regulacji o podatku minimalnym, podwyższając m.in. wskaźnik rentowności do 2%, wprowadzając dodatkowe wyłączenia z kosztów kwalifikowanych oraz wyłączenia z zakresu podmiotowego podatników podatku minimalnego. Co istotne, nowe przepisy przewidują zwolnienie podatników z zapłaty podatku minimalnego w okresie od 1 stycznia
2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Zmiany obejmują także przepisy o tzw. estońskim CIT, w tym regulacje dotyczące tzw. podatku na wejściu. Wprowadzają również modyfikację terminów na zapłatę podatku z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat oraz od rozdysponowanego dochodu. Zgodnie z nowelizacją należy zapłacić podatek do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty.

 

Dodatkowo nowelizacja przewiduje: 

 • uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie,
 • w zakresie ulgi na złe długi - likwidację załącznika CIT-WZ,
 • zmiany przepisów o polskiej spółce holdingowej – m.in. wprowadzenie całkowitego zwolnienia z opodatkowania dla dywidend wypłacanych na rzecz spółek holdingowych,
 • zrównanie momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów składek ZUS z momentem ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów wynagrodzeń,
 • wprowadzenie zasady, że formularz CIT-ST należy składać wyłącznie w formie elektronicznej,
 • wyłączenie kosztów finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem oraz do udzielonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, mających siedzibę w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, z kosztów finansowania podlegających limitowaniu zgodnie z art. 15c ustawy,
 • podniesienie progu związanego z obowiązkiem aktualizacji wskaźników amortyzacji w związku z inflacją.

 

Zachęcamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo omówić z doradcą Taxpoint wpływ ww. zmian na prowadzoną działalność.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Knapik
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Natalia Stanek
Doświadczona Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Jamka
Doświadczona Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.