Ścieżka SMART – najważniejsze zasady

02.03.2023 / Inne

  • 21 lutego 2023 r. uruchomiono pierwszy konkurs w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – Ścieżka SMART. Obecny konkurs przeznaczony jest zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Instytucją organizującą konkurs dla MŚP jest PARP, a dla dużych przedsiębiorców NCBR.

W ramach konkursu przedsiębiorstwa mogą składać jeden wniosek obejmujący od jednego do siedmiu modułów tematycznych:

 

  • prace badawczo-rozwojowe (B+R) → moduł zorientowany na finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe (element obowiązkowi), aż po testy, których efektem powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej;
  • wdrożenie innowacji → finansowanie wdrożenia wyników prac B+R w formie innowacyjnych rozwiązań (wyrobu/usługi albo procesu biznesowego);
  • inwestycje w infrastrukturę B+R → niezbędną do realizacji agendy badawczej opracowanej przez wnioskodawcę;
  • cyfryzacja → moduł związany z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa: działalności produkcyjnej (w tym automatyzacja i robotyzacja) i usługowej, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
  • zazielenienie przedsiębiorstwa (moduł środowiskowy) → inwestycje w zakresie transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • internacjonalizacje → promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub promocja produktów będących własnością przedsiębiorcy;
  • kompetencje → doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających.

 

Każdy wniosek musi obejmować minimum jeden moduł obligatoryjny. Dla MŚP modułami obligatoryjnymi są „prace B+R” lub „wdrożenie innowacji”. Dla dużych przedsiębiorstw obligatoryjny jest moduł prace B+R. Pozostałe moduły są fakultatywne (dla dużych przedsiębiorstw modułem fakultatywnym jest również moduł wdrożeniowy), tj. można o nie wnioskować tylko w przypadku aplikowania o moduły obligatoryjne. Wszystkie moduły objęte wnioskiem są oceniane jednocześnie, z możliwością rezygnacji z modułu fakultatywnego w trakcie oceny, jeśli nie będzie rekomendowany do dofinansowania przez oceniających.

 

Możliwe jest aplikowanie zarówno na projekty linearne, jak i nielinearne. Projekty linearne powinny umożliwić przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez wszystkie etapy jego rozwoju, przykładowo począwszy od prac B+R, przez wdrożenia, a kończąc na internacjonalizacji. Ważne jest, aby powiązania między poszczególnymi modułami i ich zadaniami były racjonalne i zapewniały spójność na poziomie projektu. Natomiast w przypadku aplikowania na projekty nielinearne, poszczególne moduły powinny odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorcy z obszaru B+R+I, lecz ich realizacja nie musi być od siebie uzależniona.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu jak i samego modułu prac B+R realizowanego przez duże przedsiębiorstwa wynosi 1 mln zł. Dla MŚP takiego limitu nie wyznaczono. Jednak zarówno dla jednej, jak i dla drugiej grupy beneficjentów wskazano, że wartość modułu prac B+R musi wynosić minimum 20% wartości całego projektu.

 

Warto podkreślić, że duże przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie także dla wydatków inwestycyjnych, co w poprzednim okresie nie było co do zasady możliwe.

 

Przypominamy, że aktualny nabór wniosków planowany jest do 12 kwietnia br., a kolejne nabory rozpoczną się w kwietniu  i wrześniu bieżącego roku.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Magdalena Wolicka
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sabina Dudek
Doświadczona Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.