TPR za 2022 r. – o czym warto wiedzieć już dziś.

01.06.2023 / TP

  • Reformy tzw. Nowego Ładu przyniosły istotne zmiany w zakresie Informacji o cenach transferowych (TPR).

Choć termin na jej złożenie upływa dopiero z końcem jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (a więc dla większości podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, upłynie 30 listopada), to o TPR warto pomyśleć już dziś. Zwłaszcza w kontekście upływającego niebawem terminu na zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

 

Informacja TPR składana jest w formie elektronicznej, a począwszy od 2022 r. jej adresatem jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego (dotychczas był nim Szef KAS). Informację należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dotychczas informację TPR mogła złożyć każda osoba, która posiadała UPL-1, a więc przykładowo osoba z księgowości czy pracownik działu finansowego. Po zmianach TPR podpisać może tylko uprawniony do tego podmiot.

 

Co do zasady TPR podpisuje kierownik jednostki (zgodnie z jego definicją zawartą w ustawie o rachunkowości). Jeżeli spółką kieruje wieloosobowy organ (np. zarząd), podpis składa upoważniona osoba wchodząca w skład tego organu. W przypadku spółek osobowych formularz TPR składany jest przez wyznaczonego (jednego) wspólnika. W związku ze zmianą przepisów, począwszy od transakcji realizowanych w 2022 r. składany dla nich TPR będzie mógł podpisać także pełnomocnik ale tylko będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Aby skutecznie złożyć Informację TPR, osoba podpisująca powinna posiadać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1. Należy przy tym pamiętać, że formularz ten musi zostać przetworzony, a podmiot wpisany do systemu, co bywa czasochłonne. Samo zatem złożenie UPL-1 tuż przed wysyłką TPR może okazać się niewystarczające.

 

Kolejną istotną zmianą w zakresie Informacji TPR, która dotyczy transakcji realizowanych w 2022 r. jest połączenie formularza TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen w jeden dokument. W praktyce oznacza to wzbogacenie Informacji TPR o treść oświadczenia. Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów nie udostępniło jednak jeszcze nowego wzoru formularza TPR, który byłby dostosowany do wprowadzonych zmian, choć dostępna jest już jego struktura logiczna. Do czasu jego wydania, podatnicy są uprawnieni do składania Informacji TPR korzystając z obecnie obowiązującej wersji formularza oznaczonego jako TPR-C(4) – należy jednak być świadomym tego, że ze względu na jego nieaktualną strukturę, będzie to rodzić istotne trudności techniczne. Zasadnym może być zatem poczekanie ze złożeniem Informacji TPR na udostępnienie nowego formularza, który prawdopodobnie pojawi się dopiero jesienią.

 

Zdecydowanie nie należy jednak zwlekać z przygotowywaniem danych potrzebnych do wypełnienia Informacji TPR. Wprowadzono do niej bowiem nowy wskaźnik tj. udział kosztów operacyjnych z podmiotami powiązanymi w kosztach operacyjnych ogółem. Jego wyznaczenie może przysporzyć podatnikom wielu trudności praktycznych. Do jego wyliczenia – w odróżnieniu od pozostałych wskaźników zawartych w TPR - nie wystarczą pozycje zawarte w RZiS i Bilansie. W związku z tym warto rozpocząć proces przygotowywania niezbędnych danych finansowych jak najwcześniej.

 

Połączenie Informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w jeden dokument niesie za sobą istotne konsekwencje dla składających te informacje pełnomocników. Obecnie nie tylko składają oni formularz, ale również podpisują się pod oświadczeniem i ponoszą odpowiedzialność za jego treść. Ministerstwo potwierdziło bowiem w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31287, że pełnomocnik także może ponosić odpowiedzialność karną skarbową za naruszenie obowiązków w zakresie składania formularza TPR, w tym również za niezgodność dokumentacji cen transferowych ze stanem rzeczywistym. Należy być zatem świadomym ryzyka, jakie składając Informację TPR biorą na siebie pełnomocnicy, którzy w wielu przypadkach mogą mieć ograniczoną wiedzę w zakresie zgodności Informacji TPR z lokalną dokumentacją cen transferowych i stanem rzeczywistym.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Sawicka
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Patryk Dunajski
Doświadczony Konsultant
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.