Koniec pandemii – zmiany dla pracodawców

06.07.2023 / Prawo

  • Z dniem 1 lipca 2023 r. przestał obowiązywać w Polsce stan zagrożenia epidemicznego odwołany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Oznacza to zmiany dla pracodawców. W okresie trwania pandemii uchwalono bowiem szereg regulacji prawnych zawieszających lub odraczających w czasie pewne obowiązki czy zdarzenia prawne.

 

Wprowadzone regulacje miały charakter tymczasowy, w większości przypadków ich obowiązywanie uzależnione było od trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Uchylenie przez Ministra Zdrowia ostatniego z tych stanów powoduje zatem wygaśnięcie obowiązywania omawianych regulacji.

 

Z punktu widzenia pracodawców najistotniejsze mogą okazać się następujące zmiany prawne:

 

  • przywrócenie tzw. fikcji doręczenia pism z oświadczeniami woli – w trakcie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego nie można było uznać za doręczone awizowanych pism, których termin odbioru określony w awizo przypadał w okresie jednego z ww. stanów. Przywrócenie fikcji doręczenia nastąpi ze skutkiem na dzień 15 lipca br.,
  • przywrócenie obowiązku wykonywania badań medycyny pracy – pracodawcy mają 180 dni na wykonanie zaległych badań lekarskich. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność przez 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • przywrócenie obowiązku wykonywania szkoleń okresowych w dziedzinie BHP – badania te będą musiały zostać wykonane w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (w Sejmie procedowany jest projekt ustawy wydłużającej ten termin do 180 dni),
  • uchylenie możliwości jednostronnego udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych – skutek nastąpił z dniem 1 lipca br.,
  • zmiany w zakresie legalizacji pobytu i pracy, m.in. dotyczące zezwoleń na: pracę, pracę sezonową oraz pobyt czasowy – skutek nastąpi z dniem 31 lipca br.,
  • przywrócenie obowiązku posiadania aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji - dokumenty wydane na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23715 kp, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • uchylenie możliwości wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji – w trakcie trwania stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym m. in. po ustaniu stosunku pracy i stosunku zlecenia miały możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem terminu 7 dni. Skutek uchylenia nastąpił z dniem 1 lipca br.

 

Zwracamy uwagę, że tylko część regulacji prawnych wprowadzających ułatwienia dla pracodawców przewiduje okres przejściowy ich obowiązywania. Wskazana jest zatem weryfikacja, czy w związku z uchyleniem stanu zagrożenia epidemicznego nie są Państwo zobligowani do podjęcia niektórych działań już z początkiem lipca br.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Aleksandra Dyrek-Orlando
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maciej Mierecki
Menedżer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.