Kto ponosi odpowiedzialność za złożenie TPR?

21.09.2023 / TP

  • Ceny transferowe to coroczne wyzwanie wielu podatników. Od miesięcy czekamy na nowy formularz TPR, który będzie zawierał – składane dotychczas odrębnie – oświadczenie o cenach transferowych. Co się z tym wiąże?

Dla podatników, których rok podatkowy równy jest kalendarzowemu obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych przypada na koniec października 2023 r., zaś informację o cenach transferowych TPR-C (lub TPR-P) należy złożyć do końca listopada. Na dopełnienie obowiązków pozostało zaledwie kilka tygodni, ale nie tylko terminy mogą przysporzyć podatnikom kłopotów. Istotną zmianą jest włączenie oświadczenia o zgodności sporządzonej dokumentacji cen transferowych ze stanem rzeczywistym i rynkowości cen jako dodatkowy element formularza TPR-C (także TPR-P).

 

Kolejną zmianą, która spowodowała duże wątpliwości u podatników jest sposób podpisywania informacji TPR. Zgodnie z art. 11t ust. 5 pkt 3 Ustawy o CIT informację o cenach transferowych musi podpisać kierownik jednostki lub wyznaczona osoba wchodząca w skład organu wieloosobowego np. członek zarządu. Dopuszczono także możliwość podpisania formularza TPR przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Co istotne, w tym gronie nie ma księgowego, chyba że został on wcześniej odpowiednio uprawniony do reprezentacji spółki.

 

Należy podkreślić, że wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji TPR nie zwalnia pozostałych członków organu z odpowiedzialności za jej niezłożenie (art. 11t ust. 5a Ustawy o CIT). Pojawia się jednak pytanie co z odpowiedzialnością za prawidłowość danych w TPR, w szczególności w przypadku

 

składania tej informacji przez pełnomocnika?

 

Warto zauważyć, że ani Ustawa o CIT ani w Ordynacja podatkowa nie przewidują szczegółowego rozwiązania w tej kwestii. Jednak z art. 80e Kodeksu karnego skarbowego wynika, że kto składając informację o cenach transferowych podaje dane niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

Z odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację w tej sprawie (nr 31287) można wywnioskować, że skutki prawnopodatkowe związane z danymi zawartymi w formularzu TPR obciążają podmioty powiązane zobowiązane do złożenia tej informacji. Natomiast kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej należy określić na podstawie winy i umyślności działania sprawców.

 

Zastrzeżono jednak, że odpowiedzialność na zasadach ogólnych może ponieść również pełnomocnik, o którym mowa powyżej, a okoliczności każdego postępowania karnego skarbowego wyjaśniane będą indywidualnie względem sprawcy, którego dotyczą.

 

Jednocześnie przypominamy o technicznych aspektach dotyczących podpisywania informacji o cenach transferowych – osoba popisująca TPR-C (także TPR-P) musi dysponować podpisem elektronicznym oraz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji).

 

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Magdalena Kubas
Menedżerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Mąkosa
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.