CIT i VAT przy szkoleniach i imprezach okolicznościowych obejmujących współpracowników

15.02.2024 / VAT CIT

  • Współpraca na zasadach B2B pomiędzy organizacjami a specjalistami z danej dziedziny jest często stosowana w praktyce.

Niesie ona ze sobą wiele zalet dla obu stron. W niektórych przypadkach może jednak skutkować komplikacjami po stronie rozliczeń podatkowych w CIT i VAT, w szczególności w sytuacjach gdy tacy współpracownicy partycypują w wydarzeniach typowych i charakterystycznych dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę (szkolenia, imprezy okolicznościowe itp.).  

 

W zakresie szkoleń, od pewnego czasu prezentowane jest przez fiskusa pozytywne dla podatników stanowisko potwierdzające możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do wydatków przypadających na szkolenia, w których uczestniczą współpracownicy (B2B). Potwierdza to kolejna pozytywna interpretacja dyrektora KIS z 8 stycznia 2024 roku, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.609.2023.3.KW. W jej ramach, wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, zgodnie z którym dla takich osób organizowane były szkolenia i kursy dotyczące zarówno kwestii bezpośrednio związanych z usługami realizowanymi przez podmioty współpracujące, jak i szkolenia rozwijające tzw. kompetencje miękkie. Wnioskodawca we wniosku wskazał że:

  • istnieje związek między szkoleniami a jego przychodami z uwagi na podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i kompetencji współpracowników w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
  • organizacja i finansowanie takich szkoleń stanowi pewien standard w branży;
  • szkolenia nie będą połączone z wypoczynkiem ani atrakcjami turystycznymi i wnioskodawca nie będzie w związku z tym ponosił dodatkowych kosztów w tym zakresie;
  • koszty szkoleń obejmują wyłącznie kursy, zajęcia tematyczne oraz warsztaty, przy czym nie wykluczono, że udział współpracowników B2B w tych wydarzeniach będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami do poniesienia przez wnioskodawcę (m.in. zapewnienie tym podmiotom dojazdu i zakwaterowania / noclegu).

 

Organ podatkowy zaakceptował stanowisko o zaliczeniu ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Analogiczne podejście funkcjonuje również na gruncie VAT, gdzie odliczenie podatku naliczonego wynikającego z organizacji szkoleń dla współpracowników B2B jest akceptowane przez organy podatkowe (tak m.in. dyrektor KIS w interpretacji z 18 października 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.359.2022.4.AA).

 

Bardziej rygorystyczne stanowisko jest natomiast prezentowane w odniesieniu do podatkowego rozliczenia imprez firmowych (integracyjnych, jubileuszowych itp.). W zakresie CIT dominuje bowiem podejście, zgodnie z którym wydatki na organizację takich imprez w części przypadającej na współpracowników stanowią wydatek o charakterze reprezentacyjnym wyłączony z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (tak m.in. NSA w wyroku z 19 października 2022 r., sygn. II FSK 572/22).

 

Odliczenie VAT w takich przypadkach jest natomiast nieoczywiste. Znane nam są bowiem interpretacje indywidualne, w których organy podatkowe kwestionują odliczenie wskazując na brak związku takich wydatków z działalnością gospodarczą podatników (m.in. dyrektor KIS w interpretacji z 22 grudnia 2022 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.436.2022.2.KP). Podejście to jest jednak kontrowersyjne i kwestionują je sądy administracyjne widząc w takich przypadkach pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi (m.in. wyroki WSA w Warszawie z 6 czerwca 2023 r., sygn. III SA/Wa 593/23 oraz WSA we Wrocławiu z 28 grudnia 2023 r., sygn. I SA/Wr 387/23, oba nieprawomocne).

 

Wyżej wskazane rozstrzygnięcia organów podatkowych i sądów ukazują  zróżnicowane podejście do CIT i VAT. Ostateczne rozstrzygnięcie często wymaga zagłębienia się w niuanse poszczególnych wydarzeń. Mogą one mieć decydujący wpływ na ich kwalifikację na gruncie podatkowym i tym samym determinować ostateczne rozliczenie. Warto więc każdorazowo przyjrzeć się takim wydatkom pod kątem potraktowania ich jako koszt podatkowy oraz odliczenia VAT. 

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Kamil Wilczewski
Menedżer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Mąkosa
Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.