Dochody akcesoryjne w PSI/SSE

23.05.2024 / CIT

  • Co do zasady, zwolnienie z opodatkowania w ramach SSE/PSI dotyczy jedynie dochodów, które zostały osiągnięte z realizacji nowej inwestycji, dla której w zezwoleniu/decyzji o wsparciu wskazano określone kody PKWiU. Z reguły inwestorzy strefowi uzyskują również dochody związane z ww. działalnością, które jednak objęte są innymi kodami statystycznymi. Powstaje pytanie, czy takie dochody akcesoryjne mogą również zostać objęte zwolnieniem z opodatkowania.

Z rozstrzygnięć organów podatkowych płynie wniosek, że niektóre rodzaje dochodów akcesoryjnych mogą podlegać zwolnieniu. Niekiedy, w podobnych sprawach, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentuje jednak stanowisko niekorzystne dla podatników. Kryteria rozróżnienia na dochody akcesoryjne podlegające i niepodlegające zwolnieniu nie są jasne. Wydaje się, że stanowisko organu w poszczególnych interpretacjach indywidualnych zależy głównie od zaprezentowanej we wniosku argumentacji. Kwestia możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów akcesoryjnych do dochodów zwolnionych określonych w decyzji o wsparciu/zezwoleniu jest więc rozstrzygana kazuistycznie, a z rozstrzygnięć organów podatkowych trudno jest wywieść ogólną regułę, na której podatnik może oprzeć osąd w konkretnym przypadku.

 

Jako przykład można wskazać, że za dochody akcesoryjne podlegające zwolnieniu z opodatkowania uznano w szczególności: dochody z usług serwisowych dotyczących wyrobów strefowych, nawet w przypadku gdy świadczenie było wykonywane poza strefą (por. interpretacja z 19 listopada 2021 r., sygn. 0001-KDIB1-3.4010.400.2021.2.BM) oraz dochody z modyfikacji oprzyrządowania dokonywanych na zlecenie klienta (por. interpretacja z 4 listopada 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.441.2021.1.MBD).

 

Z kolei zarówno w rozstrzygnięciach organów podatkowych, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych, za niepodlegające zwolnieniu z opodatkowania w ramach zezwolenia/decyzji o wsparciu uznano natomiast przychody z tytułu uzyskanych odszkodowań (por. wyrok NSA z 21 grudnia 2021 r., o sygn. II FSK 818/19, dotyczący odszkodowania wypłaconego tytułem zniszczeń spowodowanych pożarem, wyrok NSA z 31 maja 2023 r. o sygn. II FSK 13/21, dotyczący odszkodowania wypłaconego tytułem awarii linii produkcyjnej, interpretacja z 9 listopada 2022 r. o sygn. 0114-KDIP2-1.4010.100.2022.1.KS oraz interpretacja z 13 października 2022 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.541.2022.2.PC). Za niekorzystające ze zwolnienia podatkowego uznano także dochody z rozliczeń z kontrahentami z tytułu kar umownych, rekompensat, odstępnego oraz bonusów.

 

Zdarzają się również przypadki, gdy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienia zdanie w kwestiach rozstrzyganych do tej pory w sposób korzystny dla podatników. Przykładowo, w zakresie dochodów z opłat za gotowość produkcyjną, 5 sierpnia 2021 r. została wydana interpretacja indywidualna o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.200.2021.4.MBD, w której organ uznał, że dochody te mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Rozstrzygnięcia wydane w ostatnich latach są jednak negatywne dla podatników i wskazują, że tego typu dochody nie mogą być objęte zwolnieniem (por. interpretacja z 24 lutego 2023 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.913.2022.2.IZ). Korzystne dla podatników stanowisko podtrzymują nadal sądy administracyjne (por. wyrok WSA z 6 września 2023 r., sygn. III SA/Wa 1096/23 – orzeczenie nieprawomocne).

 

Powyższe wskazania to tylko przykłady rozstrzygnięć, w przypadku których trudno wskazać przesłanki, którymi kierują się organy interpretacyjne. Końcowo wskazane niekorzystne rozstrzygnięcia odnoszące się do wynagrodzeń za utrzymywanie gotowości produkcyjnej dotyczą bardzo podobnych stanów faktycznych, jak te w pojawiających się już korzystnych rozstrzygnięciach odnoszących się do korekt cen transferowych (por. interpretacja z 9 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.432.2022.1.IM czy interpretacja z 21 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.300.2021.1.JKU).

 

W świetle powyższego, najbezpieczniejszym wyjściem dla podatników, którzy osiągają różnego rodzaju dochody akcesoryjne do dochodów zwolnionych na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu i zastanawiają się nad zakwalifikowaniem ich do dochodów zwolnionych, jest więc najprawdopodobniej wystąpienie z własnym wnioskiem o interpretację w odniesieniu do konkretnego rodzaju dochodu. Nie sposób bowiem wskazać, by w odniesieniu do którejkolwiek kategorii dochodów akcesoryjnych istniała utrwalona praktyka interpretacyjna, o której mowa w art. 14n Ordynacji podatkowej.

Na ewentualne pytania w tym zakresie chętnie odpowiedzą autorzy artykułu:
Katarzyna Knapik
Partnerka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Jamka
Doświadczona Konsultantka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.