Podatek od towarów i usług (VAT) jest jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień w podatkowej praktyce przedsiębiorstw. Terminy powstania obowiązku podatkowego, zastosowanie właściwej stawki VAT, w tym zwolnienia z opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanymi przez przedsiębiorców transakcjami mogą być źródłem problemów i kontrowersji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom służymy pomocą i poradą w tym zakresie.

 

W sprawach dotyczących VAT oferujemy m.in.:

 

  • doradztwo w bieżących kwestiach związanych z VAT oraz pomoc w prawidłowym rozliczeniu VAT,
  • rozliczanie VAT w transakcjach o charakterze międzynarodowym,
  • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyk, jak również wskazanie możliwości usprawnienia procedur i rozliczeń VAT,
  • tworzenie procedur rozliczania VAT w ramach polityki podatkowej,
  • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wiążących informacji stawkowych (WIS),
  • współpraca przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych w zakresie VAT (Jednolity Plik Kontrolny, Krajowy System e-Faktur),
  • rejestrację przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych dla celów podatku VAT w Polsce,
  • pomoc w zakresie odzyskiwania podatku VAT zapłaconego przez podmioty zagraniczne w Polsce,
  • pomoc w rozstrzyganiu sporów z organami podatkowymi, dotyczących specyficznych zagadnień VAT (w zakresie m.in. stawek podatku, przedwczesnego odliczenia, niewłaściwego rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego i innych).