Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) to zespół zagadnień, z którym dział księgowy w każdej firmie spotyka się najczęściej. Problematyka kosztów uzyskania przychodów i moment ich uwzględnienia w rachunku podatkowym firmy, różnice kursowe czy nieodpłatne świadczenia jako przychód przedsiębiorstw to zagadnienia, które w naszej praktyce analizowaliśmy wielokrotnie. Często dokonywane zmiany przepisów nie ułatwiają ich właściwego stosowania – jesteśmy od tego, aby w tym pomóc.

 

Przykładowy zakres doradztwa z obszaru CIT:

 

  • analiza skutków podatkowych zawieranych transakcji,
  • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyk, jak również wskazanie możliwości usprawnienia procedur i rozliczeń CIT,
  • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz podatku u źródła,
  • rozwiązywanie bieżących kontrowersji i wątpliwości,
  • pomoc w rozstrzyganiu sporów z organami podatkowymi dotyczących specyficznych zagadnień CIT.