Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) to zespół zagadnień, z którym dział księgowy w każdej firmie spotyka się najczęściej. Problematyka kosztów uzyskania przychodów i moment ich uwzględnienia w rachunku podatkowym firmy, dochody przerzucone czy nieodpłatne świadczenia jako przychód przedsiębiorstw to zagadnienia, które w naszej praktyce analizowaliśmy wielokrotnie. Często dokonywane zmiany przepisów nie ułatwiają ich właściwego stosowania – jesteśmy od tego, aby w tym pomóc. Wspieramy klientów nie tylko w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych, ale również w realizacji projektów, których celem jest wskazanie najbardziej efektywnych podatkowo rozwiązań na przyszłość.

 

Przykładowy zakres doradztwa z obszaru CIT:

 

  • analiza skutków podatkowych zawieranych transakcji,
  • przeglądy podatkowe nastawione na analizę poprawności rozliczenia przy zamknięciu roku podatkowego, identyfikację ryzyk, jak również wskazanie możliwości usprawnienia procedur i rozliczeń CIT,
  • wsparcie w zakresie podatkowego rozliczania kosztów finansowania, podatku od przerzuconych dochodów, usług niematerialnych czy opodatkowania spółek nieruchomościowych,
  • wsparcie przy podatkowym rozliczaniu inwestycji,
  • doradztwo podatkowe przy wyborze formy prowadzenia działalności (polska spółka holdingowa, spółka komandytowa, „CIT estoński”, podatkowa grupa kapitałowa),
  • wsparcie w opracowywaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej.