Podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne to coś, co dotyczy praktycznie wszystkich, nie tylko w życiu zawodowym, kiedy jesteśmy pracodawcą, ale i w życiu prywatnym, kiedy rozliczamy nasze dochody. Nieprecyzyjność ustawodawcy, a także zmiany w przepisach sprawiają, że nie każdy przypadek jest na tyle prosty, by poradzić sobie z nim bez profesjonalnego wsparcia.

 

Oferujemy Państwu nasze wsparcie w tych kwestiach zarówno przy rozliczeniach płatnika, jak i indywidualnych rozliczeniach osób fizycznych będących podatnikami. Możemy Państwa wspomóc m.in. w następujących obszarach:

 

  • ustalanie rezydencji podatkowej osób fizycznych,
  • ustalanie obowiązków podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku wykonywania pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy, w tym w przypadku oddelegowania obcokrajowców do pracy w Polsce,
  • analiza obowiązków płatnika dla danego stanu faktycznego,
  • przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych w Polsce,
  • kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce dla osób wykonujących pracę na rzecz zagranicznego pracodawcy oraz przygotowywanie związanych z tym dokumentów i rejestracja w ZUS,
  • przygotowywanie wniosków o interpretację dotyczących wątpliwych kwestii (zarówno dla płatników, jak i dla podatników),
  • wsparcie w przygotowywaniu wyjaśnień do urzędu skarbowego dotyczących rozliczeń podatkowych za poprzednie lata.