Pomagamy naszym klientom w rozliczeniach transakcji transgranicznych z punktu widzenia podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku u źródła (WHT). Podatek u źródła w ostatnich latach nabrał szczególnego znaczenia w związku ze znaczącymi zmianami polskich przepisów i rozwojem orzecznictwa międzynarodowego.

 

Przykładowy zakres usług świadczonych przez Taxpoint w ramach podatku u źródła i rozliczeń międzynarodowych obejmuje:

 

 • bieżące doradztwo w zakresie skutków podatkowych transakcji międzynarodowych, w tym pomoc w konstruowaniu umów zabezpieczających ryzyka płatnika i podatnika,
 • pomoc w uzyskaniu opinii o stosowaniu preferencji oraz zwrotu podatku w ramach procedury pay&refund,
 • przeglądy podatkowe z zakresu WHT (analiza prawidłowości rozliczeń oraz pomoc w identyfikowaniu płatności podlegających podatkowi u źródła, identyfikowanie nadpłat w WHT, możliwości zwrotu podatku),
 • przygotowanie pisemnej procedury dochowania należytej staranności dostosowanej do specyfiki branży oraz wymagań klienta wraz z kompletem oświadczeń niezbędnych do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania,
 • wsparcie w zakresie ustalania właściciela rzeczywistego,
 • przygotowanie graficznych map obowiązków i procesów związanych z WHT dostosowanych do płatności występujących w działalności klienta,
 • analiza możliwości rozliczenia w Polsce zagranicznego podatku u źródła,
 • reprezentacja klientów w kontrolach i sporach z zakresu WHT,
 • pomoc w identyfikacji zakładu podatnika (PE) w Polsce i poza granicami Polski, we współpracy z zagranicznymi partnerami Taxpoint,
 • przegląd istniejących struktur i transakcji z punktu widzenia przepisów implementujących regulacje międzynarodowe UE i OECD (w tym ATAD, Konwencji MLI),
 • szkolenia podatkowe.