Rozliczenie podatku od nieruchomości często jest problematyczne – konieczna jest znajomość nie tylko przepisów podatkowych, ale także aspektów technicznych (np. wynikających z klasyfikacji obiektów budowlanych). W tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat dochodziło do wielu istotnych zmian nie tylko samych przepisów (tak podatkowych jak i np. prawa budowlanego), ale także stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.

 

Wspieramy naszych klientów nie tylko w rozwiązywaniu bieżących problemów w podatku od nieruchomości, ale również w realizacji projektów, których celem jest uzyskanie oszczędności podatkowych.

 

Przykładowy zakres doradztwa z obszaru podatku od nieruchomości obejmuje:

 

  • bieżące doradztwo, w szczególności odnoszące się do przedmiotu opodatkowania,
  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,
  • przeprowadzanie przeglądów rozliczeń podatku od nieruchomości,
  • odzyskiwanie podatku od nieruchomości w postępowaniach o stwierdzenie nadpłaty,
  • wsparcie klientów w kontrolach i postępowaniach z zakresu podatku od nieruchomości,
  • pomoc w rozliczaniu zakończonych procesów inwestycyjnych.