Ceny transferowe to temat wymagający dużej uwagi już na etapie planowania każdej transakcji między podmiotami powiązanymi. Problematyka cen transferowych jest niezmiennie wymieniana jako priorytet wszelkich kontroli podatkowych oraz skarbowych i pozostaje źródłem najwyższych przypisów podatkowych. Nieustannie zmieniają się również przepisy i sytuacja gospodarcza, co w znacznym stopniu wpływa na funkcjonowanie podmiotów działających w ramach grup podmiotów powiązanych.

 

Nasze wsparcie w obszarze cen transferowych dostosowane jest do indywidualnych potrzeb danego klienta poprzez dokładne ustalenie zakresu obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych, z uwzględnieniem możliwości zastosowania zwolnień ustawowych dla mikro i małych przedsiębiorców, refaktur czy safe harbour dla usług finansowych i usług o niskiej wartości dodanej, a także transakcji, których „nie widać” w księgach.

 

Kompleksowe usługi świadczone przez Taxpoint w ramach cen transferowych to przede wszystkim:

 

 • przygotowywanie dokumentacji lokalnych dla transakcji między podmiotami powiązanymi oraz dla tzw. transakcji rajowych,
 • sporządzanie analiz cen transferowych w postaci analiz porównawczych (benchmarków) dla transakcji finansowych, towarowych, usługowych, licencyjnych w oparciu o krajowe i międzynarodowe bazy danych,
 • przygotowywanie analiz zgodności potwierdzających rynkowość cen transferowych w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej (np. w przypadku procesów reorganizacyjnych/restrukturyzacyjnych),
 • wsparcie w dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych – raportowanie informacji o cenach transferowych na formularzu TPR,
 • przygotowywanie lub weryfikacja dokumentacji grupowej (Master File),
 • doradztwo i pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz prowadzeniu postępowania w ramach procedury uprzednich porozumień cenowych (APA),
 • pomoc w raportowaniu Country by Country (CbC),
 • wsparcie na każdym etapie kontroli i postępowań podatkowych,
 • wypracowanie rozwiązań systemowych i procedur w zakresie cen transferowych w przedsiębiorstwie (obejmujących np. system aktualizacji dokumentacji cen transferowych, w przypadku usług niematerialnych – gromadzenie dokumentacji źródłowej potwierdzającej wykonanie usług),
 • sporządzanie analiz dotyczących wpływu czynników obiektywnych na wynik transakcji z podmiotem powiązanym (tzw. defense file),
 • bieżące doradztwo w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych, w tym analiza ryzyk, zawieranych umów, przeprowadzanych korekt cen transferowych,
 • prowadzenie szytych na miarę szkoleń i warsztatów z zakresu cen transferowych.