Podatki są niewątpliwie jednym z czynników, który musi być brany pod uwagę przy transakcjach przejęcia czy połączenia przedsiębiorstw. Oferujemy Państwu usługi pozwalające na najkorzystniejsze przeprowadzenie takich transakcji oraz zminimalizowanie ryzyk podatkowych z nimi związanych, przy jednoczesnym spełnieniu założeń i oczekiwań klientów.

 

Przykładowy zakres doradztwa z tego obszaru obejmuje:

 

  • kompleksowe wsparcie w ramach transakcji M&A od badań podatkowych due diligence (po stronie kupującego) oraz vendor due diligence (po stronie sprzedającego) przez tworzenie umowy sprzedaży (SPA) i negocjacje do zamknięcia transakcji, jak również doradztwo potransakcyjne,
  • doradztwo przy transakcjach dotyczących udziałów (share deal), jak i przy transakcjach dotyczących składników majątkowych (asset deal) oraz przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (going concern deal),
  • doradztwo w zakresie strukturyzacji i restrukturyzacji finansowania,
  • doradztwo w zakresie efektywnej podatkowo sukcesji biznesu,
  • doradztwo podatkowe w procesie nabywania, jak i sprzedaży nieruchomości.