Podatki są niewątpliwie jednym z czynników, który musi być brany pod uwagę przy transakcjach przejęcia czy połączenia przedsiębiorstw. Oferujemy Państwu usługi pozwalające na najkorzystniejsze przeprowadzenie takich transakcji oraz zminimalizowanie ryzyk podatkowych z nimi związanych.

 

Przykładowy zakres doradztwa z tego obszaru obejmuje:

 

  • przeprowadzanie podatkowych badań due diligence nabywanych lub przejmowanych podmiotów i przedsiębiorstw,
  • doradztwo w zakresie skutków podatkowych procesów podziału, połączenia i przekształcania przedsiębiorstw,
  • doradztwo w rozliczeniu podatkowym transakcji nabycia oraz zbycia przedsiębiorstwa.