Zapewniamy bieżącą obsługę firm oraz kompleksowe wsparcie prawne przy realizacji przedsięwzięć biznesowych.

 

Nasze usługi mogą obejmować m.in.:

 

  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych,
  • sporządzanie i opiniowanie ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów umów;
  • wsparcie w efektywnym zabezpieczeniu transakcji handlowych (wsparcie przy wyborze i ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń, określeniu zakresu odpowiedzialności itp.),
  • kompleksową obsługę transakcji nieruchomościowych, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów sprzedaży, dzierżawy, najmu, asystę przy rozwiązywaniu umowy itp.,
  • reprezentowanie klientów w sporach związanych z dochodzeniem roszczeń z umów.