Wspieramy przedsiębiorców od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności do jej zakończenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu patrzymy na potrzeby biznesu z szerokiej perspektywy. Za cel stawiamy sobie zapewnienie klientowi obsługi najwyższej jakości gwarantującej realizację jego zamierzeń biznesowych i pełne bezpieczeństwo prawne.

 

Nasze usługi mogą obejmować m.in.:

 

  • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności,
  • kompleksowe wsparcie przy tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń,
  • przygotowanie i obsługa posiedzeń organów spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej (regulaminów, procedur, polityk),
  • wsparcie przy zmianie umowy spółki oraz obsługa procesów związanych z wyjściem z biznesu, w tym umorzenia udziałów lub akcji,
  • wsparcie w procesie likwidacji spółek i innych podmiotów gospodarczych.