Przetwarzanie danych osobowych to codzienność w każdej firmie. Kluczowe jest zatem przygotowanie pracowników oraz odpowiednich procedur postępowania, aby przetwarzanie to było bezpieczne i zgodne z przepisami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych łączymy z indywidualnym podejściem do każdego klienta. Pozwala to na wypracowanie rozwiązań zapewniających zgodność z przepisami, które wpłyną na bezpieczeństwo prawne oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Nasze usługi mogą obejmować m.in.:  

 

  • wsparcie w przeprowadzeniu inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych i analizy związanego z nimi ryzyka,
  • opracowanie i wsparcie przy wdrożeniu dokumentacji i zasad ochrony danych osobowych u administratorów i procesorów przetwarzających dane osobowe (w tym polityka bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o zachowaniu poufności),
  • weryfikacja istniejących procedur ochrony danych osobowych, w tym ich aktualności i zgodności z wymogami RODO,
  • projektowanie, opiniowanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wsparcie prawne przy przekazywaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  • wsparcie w kontaktach z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • wsparcie w odpowiadaniu na pytania i wnioski osób, których dane dotyczą,
  • wsparcie w ustaleniu podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz przygotowywanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych,
  • prowadzenie szkoleń dotyczących wymagań prawnych i zagrożeń związanych z ochroną danych osobowych.