Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie dotyczą wyłącznie banków i notariuszy. Instytucją obowiązaną jest również podmiot prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym również wyłącznie na rzecz spółek w ramach jednej grupy kapitałowej) czy działalność polegającą na zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego.

 

Oferujemy wsparcie w ustaleniu zakresu zadań instytucji obowiązanych oraz wdrożeniu niezbędnej dokumentacji z uwzględnieniem specyfiki działalności, charakteru i wielkości klienta, w tym w szczególności:

 

  • opracowanie i wsparcie przy wdrożeniu dokumentacji z zakresu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • wsparcie przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych,
  • wsparcie przy przeprowadzeniu oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu instytucji obowiązanej oraz rozpoznaniu ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną,
  • wsparcie w realizacji obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.