Właściwe relacje z pracownikami to podstawa biznesu i gwarancja jego rozwoju. Wspieramy naszych klientów w określeniu ram tych relacji oraz pomagamy w wywiązywaniu się z obowiązków pracodawcy, z uwzględnieniem praw pracownika i potrzeb pracodawcy.

 

Nasze usługi mogą obejmować m.in.:

 

  • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów lojalnościowych,
  • opracowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy zdalnej, regulaminów badania trzeźwości, polityk zgłaszania naruszeń i innych wewnętrznych aktów prawa pracy,
  • wsparcie w procesach restrukturyzacji zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładów pracy, transakcje M&A),
  • wsparcie w relacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników i innymi reprezentacjami pracowniczymi,
  • doradztwo prawne w zakresie oddelegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących mobbingu i dyskryminacji, odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników, roszczeń pracowniczych na wypadek rozwiązania stosunku pracy, elastycznych form zatrudnienia, ochrony prywatności pracowników,
  • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.