Przepisy w zakresie pomocy publicznej nie zawsze są jednoznaczne, dlatego nasi doradcy pomagają przenalizować takie kwestie jak:

 

  • wykluczenia podmiotowe i przedmiotowe z możliwości otrzymania pomocy publicznej,
  • legalność uzyskanej pomocy publicznej,
  • status przedsiębiorcy,
  • monitorowanie limitu udzielanej pomocy de minimis.