Prawidłowe i sprawne rozliczenie otrzymanej dotacji jest kluczowe z punktu widzenia jej beneficjenta. Błędy we wnioskach o płatność mogą skutkować nawet cofnięciem udzielonego dofinansowania! Nasi konsultanci posiadają praktyczne doświadczenie w bieżącym rozliczaniu otrzymanej pomocy publicznej. Oferujemy profesjonalną pomoc przy sporządzaniu wymaganej dokumentacji oraz pośredniczymy w kontaktach z instytucjami nadzorującymi rozliczanie dotacji.