Wspieramy przedsiębiorców w uzyskaniu dotacji w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. Program ma na celu wspieranie nowych, dużych inwestycji strategicznych o wysokości kosztów powyżej 170 mln zł oraz średniej wielkości projektów innowacyjnych czy B+R o znacznie niższych nakładach, sięgających kilku milionów złotych.

 

Nasi doradcy wspierają przedsiębiorców w całym procesie uzyskania grantu: zaczynając od analizy projektu pod kątem spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych po przygotowanie wymaganej dokumentacji, aż do sporządzenia dokumentacji rozliczeniowej, w tym odpowiednich sprawozdań i raportów.