Autorzy tekstów
 • Magdalena Wolicka
 • Maria Strelczenko
 • Aleksandra Dyrek-Orlando
 • Władysław Varga
 • Martyna Glanowska
 • Katarzyna Knapik
 • Agnieszka Szostak
 • Magdalena Pancewicz
 • Joanna Toruniewska
 • Sylwia Ozimek
 • Kamil Wilczewski
 • Kamil Kruk
 • Aleksandra Wilkołek
 • Natalia Stanek
 • Marta Jamka
 • Grzegorz Białowąs
 • Joanna Gajewy
 • Marcin Radwan
 • Łukasz Tarski
 • Tomasz Guzik
 • Monika Łątka
 • Waldemar Knap
 • Patryk Dunajski
 • Katarzyna Przewłocka
 • Liliana Krawczyk
 • Maciej Mierecki
 • Anna Wamej-Stolc
 • Sabina Szczygieł
Inne

WOJNA W UKRAINIE – NIEZBĘDNIK TAXPOINT – PODATKI 15.03.2022

Prezentujemy skrót najważniejszych regulacji w tym zakresie.   VAT   Na podstawie opublikowanego 4 marca br. rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża...
Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
Inne

WOJNA W UKRAINIE – NIEZBĘDNIK TAXPOINT – PRAWO 15.03.2022

Najistotniejszym aktem prawnym dotyczącym ww. zagadnień jest ustawa z 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
Inne

Dodatnia wartość firmy a PCC – skutki uchwały NSA 10.03.2022

Zgodnie z ustawą o PCC, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. transakcje nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W wyniku takich transakcji, podstawę...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
CIT

Zamknięcie 2021 roku - wydłużenie terminów na raportowanie 03.03.2022

Trzy miesiące więcej na CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe   Projektowane przepisy zakładają wydłużenie o trzy miesiące terminu na złożenie zeznania CIT-8 oraz wpłatę...
Katarzyna Knapik, Agnieszka Szostak
Inne

Polski Wall Street - jak rozliczyć inwestycje 24.02.2022

Warto przy tym pamiętać, iż bez względu na to jaki rynek do inwestowania zostanie wybrany, osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, które w 2021 r. dokonywały...
Magdalena Pancewicz, Maria Strelczenko
Prawo

Rozbieżności między informacjami o beneficjencie rzeczywistym w CRBR a danymi ustalonymi przez instytucję obowiązaną 17.02.2022

W szczególności instytucja obowiązana, ustalając beneficjenta rzeczywistego klienta, nie powinna opierać się wyłącznie na danych Centralnego Rejestru Beneficjentów...
Joanna Toruniewska, Aleksandra Dyrek-Orlando
Inne

Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji w 2022 r. 10.02.2022

Wprowadza ono szereg zmian dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Są one zarówno korzystne, jak i...
Katarzyna Knapik, Sylwia Ozimek
VAT

Obniżenie stawek VAT od 1 lutego 2022 r. – podsumowanie najważniejszych zmian 03.02.2022

Zgodnie z ostateczną wersją ustawy nowelizującej (Dz.U. z 27 stycznia 2022 r., poz. 196), niższe stawki VAT znajdują zastosowanie przede wszystkim do artykułów spożywczych...
Kamil Wilczewski, Kamil Kruk
Inne

Polski Ład – o czym jeszcze nie powiedzieliśmy pracownikom? 27.01.2022

Wśród nich przewidziane są zarówno ulgi, z których będzie można skorzystać w trakcie roku po złożeniu pracodawcy odpowiedniego oświadczenia, jak i te, które stosowane są...
Magdalena Pancewicz, Martyna Glanowska
MDR

Co wynika z raportu Ministra Finansów oraz Szefa KAS dotyczącego MDR? 20.01.2022

Obowiązek publikacji Raportu wynika z treści przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego raportowanie schematów podatkowych (MDR). Publikacja Raportu powinna...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek, Maria Strelczenko
CIT

CIT-ST – tylko raz w roku 13.01.2022

CIT-ST to informacja podatnika sporządzana w celu ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób...
Magdalena Pancewicz, Marta Jamka
Inne

Przysłowia i powiedzenia o podatkach 05.01.2022

Historia podatków sięga czasów starożytnych. Podatek dochodowy znany jest od nieco ponad 200 lat a mimo to dalej jest dla nas niełatwy. Sam Einstein mawiał: „Rzeczą, którą...
Grzegorz Białowąs, Joanna Gajewy
Inne

Czy można opodatkować oddychanie - najdziwniejsze podatki kiedyś i dziś 30.12.2021

Przykładem może być już starożytny Rzym i sławna sentencja „Pecunia non olet” (łac. Pieniądz nie śmierdzi), którą cesarz Wespazjan miał odpowiedzieć na krytykę wprowadzonego...
VAT

Krajowy System e-Faktur i zmiany w fakturowaniu od 2022 r. 23.12.2021

O podstawowych założeniach i korzyściach związanych z wprowadzeniem KSeF pisaliśmy już w marcowym wydaniu „Tax Point of View” (link:...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
CIT

Informacja o strategii podatkowej obowiązkowa dla szerszej grupy podatników? 16.12.2021

Przypomnijmy, że obowiązek podania do publicznej wiadomości tej informacji wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. i dotyczy podatników CIT, których przychody podatkowe...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
VAT

Korygowanie błędów w JPK bez czynnego żalu 09.12.2021

Wraz ze zmianą w 2020 r. przepisów pojawił się problem w przesyłaniu nowego pliku JPK_V7. W myśl art. 61a kodeksu karnego skarbowego (dalej: KKS), podatnik, który przesyła...
Władysław Varga, Maria Strelczenko
VAT

Grupa VAT – nowa instytucja w polskim systemie podatkowym 02.12.2021

Wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r. przepisy wprowadzające grupę VAT to możliwość stosowania procedury wspólnego (łącznego) rozliczenia VAT przez podmioty należące do tej...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
TP

Oświadczenie kontrahenta w przedmiocie statusu rzeczywistego właściciela, a dochowanie należytej staranności w rozumieniu przepisów o cenach transferowych 25.11.2021

Pierwszym etapem prac jest zazwyczaj zidentyfikowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi / z rajów podatkowych, których wartość przekroczyła tzw. progi...
Łukasz Tarski, Kamil Kruk
CIT

Niestandardowy rok podatkowy a nowelizacja WHT 22.11.2021

Mechanizm ten, choć w nieco innym brzmieniu, miał wejść w życie już z początkiem 2019 r., ale mocą Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia...
Katarzyna Knapik, Natalia Stanek
TP

Sposób ustalania wartości kapitału dla transakcji finansowych – nowy Informator TPR 18.11.2021

Podobnie jak w przypadku pierwszej wersji, dokument przygotowano w formie praktycznych pytań i odpowiedzi odnoszących się do poszczególnych sekcji formularza informacji o...
Łukasz Tarski, Agnieszka Szostak
CIT

Polska Spółka Holdingowa 10.11.2021

Cele, jakie postawił przed sobą ustawodawca, są następujące: zakumulowanie rodzimego kapitału, zachęcenie polskich biznesów znajdujących się w zagranicznych jurysdykcjach do...
Magdalena Wolicka, Tomasz Guzik
CIT

Nowa ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie 04.11.2021

Jednym z założeń wprowadzanych reform ma być szeroko pojęte wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej oraz naukowej. Ustawodawca postanowił w tym celu zastosować...
Aleksandra Wilkołek, Tomasz Guzik
Prawo

Nowy obowiązek wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów 28.10.2021

Nowe przepisy wchodzą w życie w dniu 31 października 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność podlegającą rejestracji przed tym dniem, zobowiązani są dostosować...
Joanna Toruniewska, Aleksandra Dyrek-Orlando
Prawo

Dyrektywa o sygnalistach – nowe obowiązki pracodawców 21.10.2021

Zgodnie z założeniami Dyrektywy osoby dokonujące zgłoszenia naruszeń z zakresu określonych dziedzin prawa (m.in. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami...
Joanna Toruniewska
Inne

Potencjalny zamiar oszustwa znikającego podatnika według Polskiego Ładu 14.10.2021

Podatnik, którego takie zawiadomienie dotyczy, zazwyczaj dowie się o nim z opóźnieniem, nie będzie miał też żadnego mechanizmu obrony na wypadek gdyby te informacje okazały...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Monika Łątka
VAT

Rozliczenie WNT po SLIM VAT 2 – pierwsze refleksje po zmianie przepisów 07.10.2021

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. regulacje dotyczące zasad rozliczeń m.in. WNT w zakresie w jakim ograniczały neutralność podatkową poprzez konieczność rozpoznania VAT...
Marcin Radwan, Kamil Wilczewski
Inne

Nowa mapa pomocy regionalnej – zatwierdzona! 05.10.2021

Na zmianach skorzysta 9 województw, w których maksymalna intensywność pomocy zostanie zwiększona. Będą to województwa: lubuskie (40%), zachodniopomorskie (40%)...
Sylwia Ozimek
VAT

SLIM VAT 2 – uproszczenie przy rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości 30.09.2021

Transakcje, których przedmiotem są nieruchomości należą do najbardziej skomplikowanych na gruncie VAT. Zasadniczo, dostawa budynków, budowli lub ich części, może być, po...
Kamil Wilczewski, Marta Jamka
VAT

Transakcje łańcuchowe – zmiany od 1 października 2021 r. 23.09.2021

W kontekście zmian, kluczowe znaczenie ma art. 22 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z przywołanym przepisem, w przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
Inne

Interpretacja 590 – zalety i wady nowego porozumienia inwestycyjnego 16.09.2021

Wydawać je będzie nowoutworzone Centrum Obsługi Inwestora funkcjonujące bezpośrednio przy Ministerstwie Finansów. Choć zmiany mają za cel przede wszystkim zachęcenie...
Waldemar Knap, Patryk Dunajski
VAT

Nieodpłatne przekazanie pakietów kafeteryjnych a opodatkowanie VAT 09.09.2021

Zasadniczo, takie działania mają na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Powstaje zatem pytanie, czy nieodpłatne przekazanie usług w ramach pakietów...
Grzegorz Białowąs, Maria Strelczenko
Inne

Podpis zaufany – jak uniknąć problemów przy składaniu sprawozdania finansowego? 02.09.2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2020 r., powinno...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
CIT

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie 26.08.2021

W ramach obowiązującej od 2016 r. ulgi B+R zwiększeniu ulec ma wysokość odpisów kosztów kwalifikowanych. Wszyscy podatnicy prowadzący działalność B+R będą mogli odliczyć od...
Sylwia Ozimek, Martyna Glanowska
TP

Polski Ład a ceny transferowe 19.08.2021

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany jakie czekają podatników w obszarze cen transferowych w przypadku, gdy proponowane rozwiązania wejdą w życie.   W projekcie pojawia...
Katarzyna Przewłocka, Liliana Krawczyk
CIT

Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii wciąż aktualny 11.08.2021

Informację tę podatnicy powinni zamieścić na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
CIT

Sukcesja uniwersalna a zwolnienie dywidend z opodatkowania u źródła 05.08.2021

Co do zasady, ze zwolnienia korzystają dywidendy wypłacane przez spółki mające siedzibę lub zarząd w Polsce udziałowcom podlegającym w państwie członkowskim Unii...
Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
Prawo

NSA: sąd może kontrolować zasadność wszczynania postępowań karnych skarbowych 29.07.2021

Orzeczenie to daje możliwość kontroli przez sądy administracyjne, czy nie doszło do pozornego zastosowania przepisu w celu wydłużenia czasu na działanie organu.   Na...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Agnieszka Szostak
CIT

Opodatkowanie zaliczek wypłacanych komplementariuszom na poczet zysku w spółce komandytowej 23.07.2021

Po zeszłorocznej nowelizacji, zyski osiągane przez wspólników SK są dla celów PIT/CIT rozliczane jako przychody z tyt. udziału w zyskach osób prawnych. W rezultacie...
Łukasz Tarski, Natalia Stanek
VAT

Nabycie licencji wieloletniej od kontrahenta zagranicznego a skutki w VAT 15.07.2021

Z uwagi na różnorodność modeli udostępniania oprogramowania oraz sposobów rozliczenia warto jednak zwrócić uwagę na skutki podatkowe, które w zależności od przyjętych...
Łukasz Tarski, Tomasz Guzik
Prawo

Doręczenia elektroniczne – nadchodzące zmiany dla przedsiębiorców 08.07.2021

Z uwagi jednak na niedostateczny postęp testów nad systemami informatycznymi pierwotny termin okazał się nierealny do dotrzymania. Przesunięcie terminu pozwoli administracji...
Maciej Mierecki, Natalia Stanek
CIT

Jak wykazać darowiznę przekazaną na walkę z COVID-19 w formularzu CIT-8/O? 30.06.2021

Zgodnie z art. 38 g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), podstawę opodatkowania obniżyć można o...
Katarzyna Przewłocka, Maria Strelczenko
CIT

Obniżenie stawki amortyzacyjnej wstecz 24.06.2021

Spółka może zmienić stosowane stawki amortyzacyjne ze skutkiem od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego na podstawie decyzji, która może zostać podjęta w trakcie...
Magdalena Pancewicz, Natalia Stanek
CIT

Nowy e-formularz CIT za 2020 r. 22.06.2021

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym nowy formularz, wersja nr 30 ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., chyba że zeznanie za rok 2020 zostało...
Magdalena Pancewicz
TP

Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) składanych za 2020 r. 17.06.2021

W efekcie formularz TPR-C (bądź TPR-P w przypadku podatników PIT) składany za 2020 r. będzie w niektórych miejscach różnił się od tego sporządzanego za 2019 r.   Wśród...
Katarzyna Knapik, Anna Wamej-Stolc
VAT

Slim VAT 2 - podsumowanie planowanych zmian 10.06.2021

Najważniejsze zmiany wprowadzane w ramach tej nowelizacji dotyczą następujących obszarów:   usunięcie przepisów uzależniających neutralny charakter transakcji zakupowych...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
Prawo

Kontrola trzeźwości pracowników w kodeksie pracy – projekt nowelizacji 02.06.2021

Nowelizacja ma na celu umożliwienie pracodawcom wprowadzenie prewencyjnej i wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Sabina Szczygieł
VAT

Zakup paliwa przy użyciu karty paliwowej na stacji partnerskiej koncernu paliwowego – czy przysługuje odliczenie VAT? 27.05.2021

16 lutego 2021 r., na stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną dotyczącą prawidłowej kwalifikacji transakcji dokonywanych przy użyciu...
Władysław Varga, Maria Strelczenko
Prawo

Praca zdalna w projekcie nowelizacji przepisów prawa pracy 24.05.2021

Obecnie, pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Sabina Szczygieł
CIT

Rok obrotowy i podatkowy w spółce komandytowej po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT 20.05.2021

Powyższa zmiana rodzi wiele prawnych implikacji, a na niektóre z nich nie zawsze znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi w przepisach. Jedną z tych wątpliwości jest określenie...
Magdalena Pancewicz, Natalia Stanek
VAT

VAT w branży gastronomicznej - kolejny zwrot akcji 13.05.2021

Dla wielu podatników kwestia ta (zwłaszcza historycznie) miała niebagatelne znaczenie – jeśli bowiem uznać taką sprzedaż za świadczenie usług restauracyjnych/cateringowych...
Władysław Varga, Łukasz Tarski