Autorzy tekstów
  • Joanna Toruniewska
  • Aleksandra Dyrek-Orlando
  • Agnieszka Szostak
  • Maciej Mierecki
  • Natalia Stanek
  • Sabina Szczygieł
Prawo

Nowy obowiązek wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów 28.10.2021

Nowe przepisy wchodzą w życie w dniu 31 października 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność podlegającą rejestracji przed tym dniem, zobowiązani są dostosować...
Joanna Toruniewska, Aleksandra Dyrek-Orlando
Prawo

Dyrektywa o sygnalistach – nowe obowiązki pracodawców 21.10.2021

Zgodnie z założeniami Dyrektywy osoby dokonujące zgłoszenia naruszeń z zakresu określonych dziedzin prawa (m.in. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami...
Joanna Toruniewska
Prawo

NSA: sąd może kontrolować zasadność wszczynania postępowań karnych skarbowych 29.07.2021

Orzeczenie to daje możliwość kontroli przez sądy administracyjne, czy nie doszło do pozornego zastosowania przepisu w celu wydłużenia czasu na działanie organu.   Na...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Agnieszka Szostak
Prawo

Doręczenia elektroniczne – nadchodzące zmiany dla przedsiębiorców 08.07.2021

Z uwagi jednak na niedostateczny postęp testów nad systemami informatycznymi pierwotny termin okazał się nierealny do dotrzymania. Przesunięcie terminu pozwoli administracji...
Maciej Mierecki, Natalia Stanek
Prawo

Kontrola trzeźwości pracowników w kodeksie pracy – projekt nowelizacji 02.06.2021

Nowelizacja ma na celu umożliwienie pracodawcom wprowadzenie prewencyjnej i wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Sabina Szczygieł
Prawo

Praca zdalna w projekcie nowelizacji przepisów prawa pracy 24.05.2021

Obecnie, pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Sabina Szczygieł
Prawo

Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych – planowane zmiany w sukcesji firm 06.05.2021

W projektowanej  ustawie przewidziano możliwość tworzenia fundacji rodzinnych, które będą miały zdolność prawną i będą swoistym wehikułem inwestycyjnym służącym do skupiania...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Sabina Szczygieł
Prawo

Wysokie kary nakładane przez Prezesa UODO 25.02.2021

Analiza kolejnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wskazuje, że organ coraz surowiej reaguje na naruszenia ochrony danych osobowych. Treść decyzji...
Aleksandra Dyrek-Orlando
Prawo

Obowiązki AML – nadchodzące zmiany 09.02.2021

W ubiegłym miesiącu Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów nowelizujących ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przyjęty projekt...
Aleksandra Dyrek-Orlando