Co nowego?

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący problemu zapłaty podatku w przypadku, gdy pracodawca zamiast wypłaty diety zwraca koszty wyżywienia pracownikowi będącemu w delegacji.

 

źródło: http://archiwum.rp.pl/artykul/1322791-Czy-obiadem-w-podrozy-sluzbowej-trzeba-sie-podzielic-z-fiskusem.html#.WBoN2vYzXDc

 

 

Informujemy, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców Działaniem 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR, termin składania dokumentacji aplikacyjnej został wydłużony przez Ministerstwo Rozwoju do  16 grudnia 2016 r.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący klauzuli beneficial owner. Klauzula ta będzie funkcjonować od  2017 roku. W praktyce nie będzie ona miała znacznego wpływu na stosowanie zwolnienia przez podmioty wypłacające należności licencyjne bądź odsetki za granicę. Podstawowym celem wprowadzenia do UPO klauzuli beneficial owner jest wyeliminowanie sytuacji, w których dzięki włączeniu pośrednika, za pośrednictwem którego byłyby wypłacane przedmiotowe należności, strony mogłyby skorzystać z bardziej preferencyjnej UPO zawartej z państwem rezydencji tego pośrednika.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310109990-Od-2017-r-w-ustawie-o-CIT-bedzie-klauzula-beneficial-owner.html

 

 

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący art. 62b ordynacji podatkowej.

Od 1 stycznia br. obowiązuje przepis art. 62b ordynacji podatkowej dotyczący zapłaty podatku przez inny podmiot. Okazuje się, że regulacja ta (która w założeniach ustawodawcy miała być wyjściem „naprzeciw potrzebom praktyki"), a zwłaszcza kierunek jej wykładni przyjęty przez organy podatkowe, może utrudnić rozliczenia podatników.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/309309912-Jak-organ-potraktuje-zaplate-podatku-przez-inny-podmiot.html

 

 

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się kolejny artykuł pod redakcją jednej z naszych wspólniczek. 

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja polegająca na obniżeniu do 15 tysięcy zł limitu, powyżej którego – przy realizowaniu płatności na rzecz innego przedsiębiorcy – należy posługiwać się rachunkiem płatniczym. Ponadto, obowiązek ten zostanie obwarowany sankcjami wynikającymi z przepisów o podatkach dochodowych. Równocześnie z uchwaleniem nowelizacji pojawiały się wątpliwości, czy zmiana ta może zagrozić praktyce potrącania należności między przedsiębiorcami, a zwłaszcza uniemożliwić funkcjonowanie tzw. systemów nettingowych.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309269992-CIT-i-VAT-a-kompensata-naleznosci-po-1-stycznia-2017-r.html

 

 

 

 

Na łamach Rzeczpospolitej pojawił się artykuł podejmujący problem, czy przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli wspólnicy w związku z przekształceniem nie wnoszą nowych wkładów. W publikacji autorzy zwracają uwagę na kształtującą się negatywną dla podatników linię orzeczniczą, zgodnie z którą dla zwiększenia majątku spółki nie jest konieczne wniesienie przez wspólników nowych wkładów. Na kolejnych stronach publikacji, autorzy polemizują z przyjętym przez organy rozwiązaniem zarzucając mu przede wszystkim oparcie na błędnych założeniach, iż wspólnicy spółki przekształcanej wnoszą jej majątek jako swój wkład do spółki przekształconej oraz założeniu iż zysk, czy to z lat ubiegłych czy z roku bieżącego, który nie został wspólnikom wypłacony do dnia przekształcenia, jest majątkiem spółki, jako wkład tych wspólników.

 

Źródło: http://www.rp.pl/PCC/309129993-PCC-czy-przy-przeksztalceniu-spolki-osobowej-trzeba-zaplacic-podatek.html

 

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, kolejną rundę konkursu dotyczącego projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy z sektora MŚP (Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa). Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 1 września do 30 grudnia 2016 r. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/.

 

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Nowelizacja ustaw podatkowych obniżająca stawkę CIT dla małych firm zmienia zasadę ustalania miejsca źródła przychodów. Jeśli ten przepis ostanie się w uchwalonym kształcie, to korzystne rozstrzygnięcia uzyskane przez niektóre polskie firmy w sądzie nie będą już miały znaczenia. Senatorowie mogą to jeszcze zmienić – pisze doradca podatkowy Katarzyna Knapik.

22 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, którą na początku sierpnia ma się zająć Senat. Przede wszystkim obniża ona stawkę CIT do 15 proc. dla małych podatników, ale nie tylko. Wprowadza także istotną zmianę (zarówno dla podatników CIT, jak i PIT) w zakresie ustalania miejsca źródła przychodów. Ustawodawca doprecyzował bowiem, kiedy Polska będzie źródłem przychodów w takich przypadkach, jak: prowadzenie działalności przez stały zakład, zbycie nieruchomości lub udziałów w spółce, której większość aktywów stanowią nieruchomości, obrót papierami wartościowymi oraz świadczenie niektórych usług.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 3 ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy uważa się m.in. dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Ustawodawca doprecyzował jednocześnie, iż chodzi tu o dochody wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a więc dochody pasywne (odsetki i należności licencyjne) oraz dochody ze świadczenia wybranych usług (działalność widowiskowa, działalność transportowa, najem urządzeń technicznych oraz usługi o charakterze niematerialnym).

Źródło: http://www.rp.pl/Opinie/308029975-Katarzyna-Knapik-o-CIT-dla-malych-firm-Zrodlo-przychodow--Senat-ma-szanse-naprawic-blad.html#ap-4

 

 

Na łamach portalu lex.pl ukazał się wywiad z jednym ze wspólników Taxpoint.

Tematem wywiadu była nowa unijna dyrektywa przeciw unikaniu opodatkowania, która ma gwarantować, że podatek CIT będzie płacony w miejscu, gdzie faktycznie generowane są zyski i powstaje wartość dodana. 

  

Zachęcamy do lektury całości wywiadu dostępnego pod adresem:

 

 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/dyrektywa-przeciw-unikaniu-opodatkowania-budzi-obawy-przedsiebiorcow

 

 

 

 

 

Na łamach portalu lex.pl ukazał się wywiad z jednym ze wspólników Taxpoint.

Tematem wywiadu był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie belgijskiej spółki New Valmar, który daje podstawy do uznania za niezgodne z prawem unijnym niektórych przepisów ustawy o VAT oraz ordynacji podatkowej. Sprzeczne z regulacjami wspólnotowymi w świetle podejście Trybunału są m.in. art. 87 ust. 2 ustawy o VAT zabraniający dokonywania zwrotów VAT na rachunki bankowe inne niż polskie, art. 82 § 1b ordynacji podatkowej, który przewiduje obowiązek comiesięcznego raportowania ewidencji VAT w schemacie jednolitego pliku kontrolnego i art. 193a Ordynacji podatkowej, który nakazuje przedstawiać w tej samej formie (na żądanie organu) pełne księgi oraz wszystkie operacje na rachunkach bankowych.

 

 

Zachęcamy do lektury całości wywiadu dostępnego pod adresem:

 

 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wyrok-tsue-wskazuje-na-niezgodnosc-polskich-przepisow-podatkowych-z-prawem-unijnym