Co nowego?

Pomimo wciąż zwiększającej się liczby spraw przed sądami administracyjnymi czas postępowań się skraca.

 

Z danych opublikowanych przez NSA wynika, że w 2019 r. sądy administracyjne załatwiły blisko 82% spraw w terminie do 6 miesięcy, z czego gros spraw została załatwiona w jeszcze krótszym terminie - średnio 44,01% spraw w terminie do 3 miesięcy oraz 61,13% spraw w terminie do 4 miesięcy.

 

Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej spraw toczących się przed sądami administracyjnymi dotyczyło podatków. Sprawy te stanowiły 27,20% ogółu spraw załatwionych. Na 15 873 załatwione skargi na akty i inne czynności organów w sprawach podatkowych sądy uwzględniły 3 657 skarg, tj. 23,04%. Na przestrzeni ostatnich trzech lat odsetek skarg uwzględnianych przez sądy stale rośnie. W naszej ocenie tendencja ta potwierdza co raz bardziej profiskalne nastawienie organów skarbowych.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy nowelizującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Z opublikowanego projektu wynika, że celem nowelizacji jest przede wszystkim dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

 

Głównymi założeniami projektu są:

 • zmiany w zasadach amortyzacji dotyczące zwłaszcza możliwości obniżania lub podnoszenia stawek;
 • zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji dokonywanych z podatnikami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych, oraz rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej;
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania i publikacji polityki podatkowej przez wybranych podatników podatku CIT;
 • nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego;
 • podwyższenie limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT.

 

Projektowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

 

Zwracamy szczególną Państwa uwagę na ideę opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych. Realizacja tego pomysłu mogłaby bowiem skutkować podwójnym opodatkowaniem dla ponad 40 tys. spółek komandytowych zarejestrowanych w Polsce.

Jak co roku usportowiony duch załogi Taxpoint nie dał za wygraną i pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych nasze dzielne koleżanki i nasz dzielny kolega wzięli udział w kolejnej już edycji Poland Business Run. Zimno i deszcz nie były w stanie przeszkodzić naszej Piątce Wspaniałych przyłączenia się do tegorocznego biegu charytatywnego i wspólnej pomocy dla osób, które jej potrzebują.

 

Naszej Piątce Wspaniałych serdecznie gratulujemy doskonałych wyników indywidualnych, a przede wszystkim niesamowitego ducha wspólnej walki.

 

.

Informujemy, że 20 sierpnia została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 1423).  

 

Najważniejsze zmiany w ustawie o delegowaniu:

 • rozszerzony katalog minimalnych warunków zatrudnienia pracownika oddelegowanego, w tym konieczność wypłaty wynagrodzenia zawierającego wszystkie wymagane składniki, a nie tylko wynagrodzenia minimalnego;
 • ograniczenie okresu oddelegowania w trakcie którego pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia ww. minimalnych warunków zatrudnienia do 12 miesięcy, a w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP – do 18 miesięcy;
 • okres oddelegowania będzie stanowił sumę okresów oddelegowania wszystkich pracowników delegowanych do Polski kolejno przez tego samego pracodawcę do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu.

Wakacje powoli zbliżają się do końca, co oznacza, że wznawiamy cieszący się popularnością  cykl webinariów Taxpoint Bistro. Pierwsze spotkanie pt. „Jesień i VAT – o czym należy pamiętać w najbliższych miesiącach” odbędzie się już 2 września br. Nasi specjaliści omówią między innymi następujące zagadnienia:

·         zagadnienia praktyczne związane z wprowadzeniem struktury JPK_VAT dla deklaracji VAT od 1 października br.,

·         JPK_VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów,

·         uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT – projekt SLIM VAT.

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

Rządowe Centrum Legislacji 5 sierpnia br. opublikowało projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych (KSH). Informujemy, że projekt skierowano do konsultacji społecznych, które mają potrwać 45 dni – do 19 września br. Nowelizacja kodeksu planowana jest na IV kwartał 2020 r.


Proponowana nowelizacja KSH przewiduje m.in.:

 • wprowadzenie do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego,
 • wprowadzenie definicji "grupy spółek",
 • ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców KRS członkostwa w grupie spółek,
 • zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych,
 • uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menedżerskich.

Informujemy, że 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Nowy instrument wsparcia jest skierowany do przedsiębiorców, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc będzie udzielana wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z realizowaną restrukturyzacją. Przewidziano następujące formy wsparcia:

 

 • Pomoc na ratowanie – krótkookresowa pożyczka, której wysokość będzie ustalana każdorazowo w zależności od sytuacji przedsiębiorcy. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcom płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Zarówno dla MŚP jak i dla dużych przedsiębiorców.
 • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne na okres do 18 miesięcy – pożyczka, z której będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MŚP, której celem jest zapewnienie płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.
 • Pomoc na restrukturyzację – pożyczka lub inna forma wsparcia przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Tak dla MŚP jak i dla dużych przedsiębiorców.

Z dumą informujemy, że Nasz Kolega – aplikant radcowski Maciej Mierecki – uzyskał pozytywny wynik egzaminu radcowskiego. Cieszymy się, że nasz zespół powiększa się o kolejnego radcę prawnego.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Mecenasowi i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych!

 

Zespół Taxpoint

Informujemy, że 30 lipca br. w Monitorze Polskim pod pozycją 673 opublikowano „Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021”. Na wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ wskaźnik inflacji z I półrocza 2020 r. w stosunku do tego samego okresu z 2019 r.

 

W przyszłym roku stawki maksymalne wzrosną średnio o 3,9% w stosunku do 2020 r. Poniżej prezentujemy wybrane maksymalne stawki podatku / opłat w 2021 r.:

 

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
 • od budynków mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł,
 • stawka opłaty targowej – 823,11 zł dziennie,
 • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,70 zł dziennie.

30 lipca przeprowadziliśmy dla inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego szkolenie, w trakcie którego szczegółowo omówione zostały praktyczne kwestie związane z korzystaniem z pomocy publicznej i zwolnieniem podatkowym dla przedsiębiorców strefowych w obecnym trudnym czasie.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami indywidualnymi, zapraszamy do kontaktu z Anną Strzelecką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Partnerem zajmującym się tematyką Pomocy Publicznej w firmie Taxpoint.

 

Obecnie tematami, którymi najczęściej zainteresowani są przedsiębiorcy strefowi są:

 1. Rozliczenie zwolnienia podatkowego z tytułu inwestycji w ramach istniejącego zakładu.
 2. Kumulacja pomocy publicznej z tytułu stref oraz innych źródeł (w szczególności z dofinansowaniem w ramach tzw. tarcz).
 3. Prawidłowa kwalifikacja kosztów inwestycji w świetle najnowszych Objaśnień Ministerstwa Finansów.