Co nowego?

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym artykułem autorstwa naszego Zespołu: Katarzyna Knapik Tax Partner i Kamil Kruk Praktykant, opublikowanym w Rzeczpospolitej.

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304129998-Jak-odliczac-w-latach-kolejnych-koszty-objete-limitowaniem.html

 

#podatki #CIT #Rzeczpospolita #RP

 

Czy odchodzący członek zarządu może liczyć na odprawę?


Dowiecie się tego czytając artykuł autorstwa naszego Zespołu Taxpoint Legal: Aleksandra Dyrek-Orlando Legal Partner i Natalia Stanek Consultant, który został opublikowany w Rzeczpospolitej.

 

https://www.rp.pl/Firma/303319972-Odchodzacy-z-zarzadu-takze-dostanie-odprawe.html

Korzystając z dodatkowego czasu na złożenie CIT-8 za 2020 r. zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Magdaleny Pancewicz Senior Tax Manager i Kamil Kruk Praktykanta w zespole Taxpoint, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej pt. "Rozliczenie CIT za 2020 r. – pierwsze z ulgą na złe długi".

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303269916-Rozliczenie-CIT-za-2020-r-pierwsze-z-ulga-na-zle-dlugi.html

1 marca opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Według obwieszczenia na aktualnej liście znalazły się takie kraje jak:

 • Republika Fidżi,
 • Guam,
 • Republika Palau,
 • Republika Trynidadu i Tobago,
 • Samoa Amerykańskie.

Obecne uzupełnienie krajowej listy krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych miało miejsce w związku z aktualizacją z dnia 26 lutego 2021 r. tzw. czarnej listy rajów podatkowych Rady Unii Europejskiej w tym zakresie.

Aktualnie unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych obejmuje 12 jurysdykcji, których dokładny wykaz można znaleźć pod linkiem →  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2021_066_R_0010&from=EN.

Rada UE zwróciła również uwagę na problemy dotyczące współpracy podatkowej z Turcją i brak dowodów, że państwo to rzeczywiście przekazało dane podatkowe do któregokolwiek z krajów UE.

 

Link do Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. → https://monitorpolski.gov.pl/M2021000022501.pdf.

26 lutego 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Na podstawie tego rozporządzenia przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w zakresie:

 

 • świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • świadczeń postojowych,
 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) według określonych kodów. Pełna lista kodów oraz terminy składania wniosków dotyczących poszczególnych rodzajów pomocy zostały wskazane w opublikowanym dokumencie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/371.

 

Rozporządzenie weszło w życie 28 lutego 2021 r.

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało projekt rozporządzenia, z którego wynika że podmioty brytyjskie handlujące z Polską nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego. Brak tego obowiązku będzie dotyczyć podmiotów pochodzących z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Norwegii. Zmiana ta ma szczególnie istotne znaczenie w związku z brexitem. Do tej pory Ministerstwo Finansów informowało, że podatnicy z Wielkiej Brytanii, którzy są lub będą zarejestrowani dla celów VAT w Polsce, będą zobowiązani od 1 stycznia 2021 roku ustanowić przedstawiciela podatkowego, który będzie wykonywał w imieniu i na rzecz podatnika jego obowiązki w zakresie rozliczania podatku VAT w Polsce.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu szkoleń Taxpoint Bistro w najbliższą środę tj. 17 lutego br. o godz. 12:00. Tematem webinaru będzie: „CIT – gorące kwestie związane z zamknięciem roku podatkowego”.

 

Nasi specjaliści omówią m.in. zagadnienia dotyczące:

 

 • Korekty podstawy opodatkowania o przeterminowane zobowiązania / należności
 • Praktycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem limitów z art. 15c oraz 15e ustawy o CIT
 • CIT a rozwiązania covidowe (rozpoznawanie dotacji, ujmowanie darowizn, wsteczne rozliczenie straty)
 • Wyjaśnień MF w sprawie CIT-ST

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf

W ubiegły piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD159). Projekt ustawy przewiduje m. in. wprowadzenie tzw. faktur ustrukturyzowanych, czyli rodzaju faktur elektronicznych posiadających ustrukturyzowany format XML. Zgodnie z założeniami projektowanych przepisów stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie początkowo dobrowolne i będzie wymagać akceptacji odbiorcy faktury. Same faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W myśl przepisów przejściowych ustawy zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

 

Projekt jest obecnie na etapie jego opiniowania. Pełna treść projektu ustawy wraz z jej uzasadnieniem jest dostępna pod wskazanym poniżej adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202/katalog/12762050#12762050.

W ubiegły czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (nr projektu 110). Projekt rozporządzenia przewiduje m. in. możliwość opatrzenia zeznań podatkowych PIT-28 oraz PIT-36 podpisem zaufanym (podpis składany przy pomocy profilu zaufanego) albo podpisem osobistym (podpis składany przy pomocy tzw. e-dowodu), jeśli są one przesyłane przez portal podatkowy.

 

W myśl przepisów przejściowych rozporządzenia zmiany miałyby wejść w życie z dniem 15 lutego 2021 r., co by oznaczało, że podatnicy mogliby podpisywać w ww. sposób zeznania podatkowe składane już za ubiegły rok podatkowy.

 

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Pełna treść projektu rozporządzenia wraz z jego uzasadnieniem jest dostępna pod wskazanym poniżej adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343150/katalog/12761808#12761808

1 lutego b.r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 152). Dodatkowa pomoc przyznana będzie branżom, które na dzień 30 listopada 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą według kodów PKD wymienionych w rozporządzaniu m.in. hotelarskiej, gastronomicznej, fitness.

 

POMOC BRANŻOWA

 

Zostało przyznane wsparcie dla poszczególnych branży w postaci:

 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • ponownego świadczenia postojowego,
 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwolnienia z opłat na składki na ubezpieczenie.