Co nowego?

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało projekt rozporządzenia, z którego wynika że podmioty brytyjskie handlujące z Polską nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego. Brak tego obowiązku będzie dotyczyć podmiotów pochodzących z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Norwegii. Zmiana ta ma szczególnie istotne znaczenie w związku z brexitem. Do tej pory Ministerstwo Finansów informowało, że podatnicy z Wielkiej Brytanii, którzy są lub będą zarejestrowani dla celów VAT w Polsce, będą zobowiązani od 1 stycznia 2021 roku ustanowić przedstawiciela podatkowego, który będzie wykonywał w imieniu i na rzecz podatnika jego obowiązki w zakresie rozliczania podatku VAT w Polsce.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu szkoleń Taxpoint Bistro w najbliższą środę tj. 17 lutego br. o godz. 12:00. Tematem webinaru będzie: „CIT – gorące kwestie związane z zamknięciem roku podatkowego”.

 

Nasi specjaliści omówią m.in. zagadnienia dotyczące:

 

 • Korekty podstawy opodatkowania o przeterminowane zobowiązania / należności
 • Praktycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem limitów z art. 15c oraz 15e ustawy o CIT
 • CIT a rozwiązania covidowe (rozpoznawanie dotacji, ujmowanie darowizn, wsteczne rozliczenie straty)
 • Wyjaśnień MF w sprawie CIT-ST

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf

W ubiegły piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD159). Projekt ustawy przewiduje m. in. wprowadzenie tzw. faktur ustrukturyzowanych, czyli rodzaju faktur elektronicznych posiadających ustrukturyzowany format XML. Zgodnie z założeniami projektowanych przepisów stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie początkowo dobrowolne i będzie wymagać akceptacji odbiorcy faktury. Same faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W myśl przepisów przejściowych ustawy zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

 

Projekt jest obecnie na etapie jego opiniowania. Pełna treść projektu ustawy wraz z jej uzasadnieniem jest dostępna pod wskazanym poniżej adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202/katalog/12762050#12762050.

W ubiegły czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (nr projektu 110). Projekt rozporządzenia przewiduje m. in. możliwość opatrzenia zeznań podatkowych PIT-28 oraz PIT-36 podpisem zaufanym (podpis składany przy pomocy profilu zaufanego) albo podpisem osobistym (podpis składany przy pomocy tzw. e-dowodu), jeśli są one przesyłane przez portal podatkowy.

 

W myśl przepisów przejściowych rozporządzenia zmiany miałyby wejść w życie z dniem 15 lutego 2021 r., co by oznaczało, że podatnicy mogliby podpisywać w ww. sposób zeznania podatkowe składane już za ubiegły rok podatkowy.

 

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Pełna treść projektu rozporządzenia wraz z jego uzasadnieniem jest dostępna pod wskazanym poniżej adresem www:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343150/katalog/12761808#12761808

1 lutego b.r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 152). Dodatkowa pomoc przyznana będzie branżom, które na dzień 30 listopada 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą według kodów PKD wymienionych w rozporządzaniu m.in. hotelarskiej, gastronomicznej, fitness.

 

POMOC BRANŻOWA

 

Zostało przyznane wsparcie dla poszczególnych branży w postaci:

 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • ponownego świadczenia postojowego,
 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwolnienia z opłat na składki na ubezpieczenie.

Od 1 lutego ruszył opracowany przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administracje Skarbową internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US). Serwis rozbudowywany będzie etapami, w trakcie których nastąpi dodawanie kolejnych funkcjonalności.

 

E-URZĄD SKARBOWY

 • Dostęp do swoich danych podatkowych
 • Integrację z usługą Twój e-PIT
 • Informację o nałożonych mandatach
 • Dostęp do aplikacji e-mikrofirma
 • Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne)
 • Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism
 • Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów i płatności

Zachęcamy do lektury nowego wydania informatora podatkowego Tax Point of View:

https://taxpoint.pl/attachments/article/444/taxpoint_styczen%202021_no87.pdf

 

W tym numerze:

 1. Raportowanie terminów zapłaty przez spółki nieruchomościowe
 2. Zmiany właściwości wyspecjalizowanych US
 3. Odwieszenie terminów raportowania schematów transgranicznych
 4. Wsteczne rozliczenie straty za rok 2020
 5. Ochrona konsumencka przyznana jednoosobowym przedsiębiorcom
 6. NCBR planuje ogłoszenie kolejnego konkursu „SZYBKA ŚCIEŻKA”

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu szkoleń Taxpoint Bistro już w najbliższą środę 27 stycznia br. o godz. 12:00. Tematem pierwszego webinaru w 2021 r. będzie: „Nowa właściwość urzędów skarbowych i co słychać w sprawie podatku u źródła".


W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

7 stycznia br. na Portalu Podatkowym pojawiła się informacja o publikacji odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r. zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

 

Opublikowane wyjaśnienia stanowiące pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat zmian we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych - mają stanowić ułatwienie dla podatników do dokonania poprawnej interpretacji nowych przepisów.

 

Opublikowane pytania i odpowiedzi można znaleźć pod następującym linkiem: pytania-i-odp_-webinar_05_01_2021.pdf (podatki.gov.pl)

Polski Fundusz Rozwoju S.A. poinformował, że 5 stycznia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Tarczy Finansowej PFR 2.0. Zgodnie z opublikowaną informacją, program objęty nową Tarczą PFR ma zostać uruchomiony już 15 stycznia 2021 r.

 

Program objęty nową Tarczą PFR 2.0 ma celu rekompensacje strat, które przedsiębiorcy ponieśli w wyniku pandemii COVID-19. Najważniejsze założenia programu to:

 • umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia;
 • rozszerzenie liczby branż, które będą mogły skorzystać z programu do 45 - dzięki czemu na wsparcie mogą liczyć, np. branże targowa i edukacyjna, szkoły oraz drukarnie;
 • rozszerzenie możliwości skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla firmy, które nie mały osób zatrudnionych na etatach w grudniu 2019 roku, ale zatrudniały pracowników w lipcu 2020 r.