Co nowego?

28 października Sejm przyjął ustawę, która zakłada m.in. nowelizację ustawy o PIT. Jedna z istotniejszych zmian, która wynika z uchwalonej ustawy polega na wprowadzeniu limitu odliczenia dla tzw. ulgi abolicyjnej. 

 

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które są polskimi rezydentami podatkowymi, ale dochody uzyskują za granicą i dochody te nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce (na mocy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku tych podatników odliczeniu od podatku należnego w Polsce od dochodów zagranicznych podlega nie tylko kwota podatku zapłaconego za granicą, ale także dodatkowa kwota, dzięki czemu podatek należny od dochodów zagranicznych może zostać obniżony do zera.

 

Po znowelizowaniu ustawy ulga abolicyjna zostanie praktycznie zlikwidowana – dodatkowego odliczenia będzie można dokonać bowiem wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1360 zł.

Informujemy, że 26 października do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19 tzw. Tarcza branżowa – projekt czeka już na drugie czytanie. Tarcza branżowa dotyczyć będzie przedsiębiorstw działających w branżach, które zostały objęte obostrzeniami w czasie drugiej fali pandemii koronawirusa m.in. gastronomicznej, fitness, targowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Według rządowych prognoz koszt wsparcia wyniesie 1,8 mld zł.

 

Jaką pomoc oferuje rząd?

 • zwolnienie z ZUS – zwolnienie za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., przy spełnieniu warunku odpowiedniego PKD i spadku obrotów;
 • jednorazowe świadczenie postojowe - świadczenie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł, przy spełnieniu warunków odpowiedniego PKD i spadku obrotów (dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia);
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.;
 • finansowanie dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej także w 2021 r.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problematykę nieściągalnych wierzytelności od kontrahenta zagranicznego. W czasie pandemii Covid-19 terminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów staje się coraz większym wyzwaniem, co może doprowadzić do utraty stabilności finansowej przedsiębiorstw oczekujących na płatność. Zachęcamy do lektury artykułu Rzeczpospolitej „Brak płatności od kontrahenta zagranicznego i co dalej” autorstwa Macieja Miereckiego – radcy prawnego w Taxpoint. Jesteśmy także gotowi udzielić wsparcia przy zagadnieniach, które dotyczą nieterminowych płatności – zapraszamy do kontaktu.

 

https://www.rp.pl/Firma/310259995-Brak-platnosci-od-kontrahenta-zagranicznego-i-co-dalej.html

 

Główne zagadnienia omówione w artykule to:

 • zasady zaliczenia nieściągalnej wierzytelności lub jej odpisu aktualizacyjnego w koszty podatkowe,
 • katalog wymaganych dokumentów przy zaliczaniu wierzytelności odpisanej jako nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodów,
 • procedura uprawdopodobnienia nieściągalności,
 • znaczenie prawa zagranicznego lub międzynarodowego przy weryfikacji wierzytelności.

20 października rozpoczęła się międzynarodowa konferencja MSI Global. Miastem organizacji tegorocznego wydarzenia jest Sydney – do którego, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną na świecie, uczestnicy mogli „przybyć” jedynie zdalnie. Na konferencji, jako firma członkowska MSI Global, jesteśmy i my – Taxpoint. Przez trzy dni mamy możliwość uczestnictwa w wykładach i szkoleniach on-line prowadzonych przez prelegentów MSI Global o tematyce podatkowej, prawnej, finansowo-księgowej czy zarządczej. Istotne tematy tegorocznej konferencji to skuteczniejsze wykorzystanie technologii w naszej pracy, jak również prawidłowe zarządzanie danymi, z którymi przyszło nam się mierzyć w związku z koniecznością pracy zdalnej.

 

 

8 października br. na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych, a dokładniej korekty cen transferowych. MF zachęca przy tym do wzięcia udziału w konsultacjach podatkowych odnośnie opublikowanego projektu, które potrwają do 6 listopada br.

 

Objaśnienia podatkowe, których projekt opublikowało MF mają wyjaśnić wątpliwości w zakresie stosowania przepisów reagujących warunki dokonywania korekty cen transferowych oraz momentu ujęcia takiej korekty w księgach podatkowych.

9 października br., weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747). Przywołana ustawa zmieniła zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej.

 

Nowa ustawa wprowadza do przepisów Tarczy Antykryzysowej regulację, zgodnie z którą bez wpływu na ustalenie podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pozostaje fakt obniżenia pracownikowi wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, które zostały dokonane na podstawie Tarczy Antykryzysowej.

 

Przepis wprowadzający ww. nowe zasady wchodzi w życie z mocą wsteczną, tj. od dnia 31 marca 2020 r.

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem ustawy o fundacjach rodzinnych. Podmioty te mają być wehikułem prawnym, pozwalającym polskim przedsiębiorcom w długim horyzoncie czasowym stworzyć zabezpieczenie majątku rodzinnego. Jednym z kluczowych zagadnień, przesądzających o atrakcyjności nowego rozwiązania prawnego dla przedsiębiorców rodzinnych, jest kwestia opodatkowania transferu majątku do fundacji, zysków fundacji i późniejszego transferu do jej beneficjentów. Projektowane przepisy mają wejść w życie od stycznia 2022 r.

 

Rozważane są następujące rozwiązania:

 • zwolnienie z opodatkowania wnoszenia wkładów do fundacji
 • opodatkowanie beneficjentów podatkiem od spadków i darowizn z uwzględnieniem zwolnień.

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym przez nas w ramach cyklu webinariów Taxpoint Bistro. Tym razem tematem spotkania będzie: „Co w strefie piszczy czyli o nowościach interpretacyjnych i orzeczniczych dotyczących zwolnień strefowych”. Odbędzie się ono w środę, tj. 14 października o godz. 12.00. 

 

W takcie webinarium zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • najnowsze interpretacje i wyroki dotyczące podatkowych aspektów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz w ramach PSI,
 • najciekawsze kwestie wynikające z opublikowanych Objaśnień podatkowych z 6 marca 2020.

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

Na początku tygodnia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidujący wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u. Rozwiązanie to polega na przesunięciu momentu zapłaty podatku dochodowego przez spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne) na moment wypłaty zysku.

 

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami rządu „estoński CIT” będzie dostępny dla firm:

 • których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
 • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników - oprócz udziałowców,
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które wykazują nakłady inwestycyjne,
 • których przychody nie przekraczają 100 mln zł.

 

Dotychczasowa wersja projektu przewidywała, że „estoński CIT” będzie dostępny dla firm osiągających przychody nie przekraczające 50 mln zł. Na poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział jednak, że limit ten zostanie podniesiony do 100 mln zł. Planowane zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2021 r.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną (Nr DD3.8201.1.2020) w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

 

Z opublikowanej interpretacji wynika, że fiskus przychylił się do jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych i uznał, że koszty paliwa są jednak objęte ryczałtem za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Wcześniej organy skarbowe stały na stanowisku, że ryczałt nie obejmuje kosztów paliwa, a co za tym idzie muszą one zostać wyliczone odrębnie jako nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenie.

 

Zwracamy uwagę, że poza ryczałtem pozostają niezmiennie koszty dodatkowe, takie jak poniesione opłaty parkingowe czy opłaty za przejazdy autostradą. W świetle wydanej interpretacji koszty te są związane bezpośrednio z podróżą, a nie z samym użytkowaniem samochodu służbowego.