Co nowego?

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłosił nabór w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenie wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ceNabór prowadzony będzie w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 21 lutego 2017 r. i przeznaczony jest dla małopolskich firm z sektora MŚP planujących rozpoczęcie produkcji nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (wyrobów, usług) w oparciu o wyniki prac B+R, wynalazki lub wzory użytkowe.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący przedstawienia konsekwencji podatkowych zwrotu wkładu (części wkładu) w spółce osobowej. Celem nowelizacji obu ustaw o podatku dochodowym z 2010 r. było zapewnienie, aby zwrot wkładów w spółce niebędącej osobą prawną był neutralny podatkowo. Ewentualne skutki podatkowe tego zdarzenia powinny zaś być analizowane dopiero w momencie likwidacji spółki osobowej lub wystąpienia z niej wspólnika. Organy podatkowe do dziś jednak konsekwentnie prezentują negatywne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym obniżenie wkładu wniesionego wcześniej przez wspólnika spółki osobowej prowadzi do powstania po jego stronie przychodu. Niestety, również sądy administracyjne nie prezentują jednolitej linii orzeczniczej w tej kwestii. W artykule przedstawione zostały trzy różne koncepcje prezentowane przez sądy wraz z krótkim komentarzem.

  

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312059990-PIT-czy-zwrot-czesci-wkladu-ze-spolki-osobowej-jest-opodatkowany.html

 

W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł zawierający komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w 15 września 2016 r. w sprawie C-518/14 Senatex GmbH. W komentowanym wyroku, TSUE podkreślił, że prawo do odliczenia podatku naliczonego zostaje przyznane podatnikowi już w momencie spełnienia przez niego tzw. materialnych przesłanek odliczenia, nawet jeżeli nie są spełnione niektóre wymogi formalne, np. podatnik nie posiada (jeszcze) faktury lub zawiera ona błędy (np. brak wymaganego przez przepisy numeru NIP). Trybunał uznał również, że korekta obowiązkowych danych faktury wywołuje skutek wsteczny. W rezultacie, wykonywane na podstawie korygowanej faktury prawo do odliczenia odnosi się do okresu, w którym faktura została pierwotnie wystawiona, a nie okresu, w którym faktura została skorygowana (korekta ma skutek ex tunc).

Analizowany wyrok potwierdza pozytywną dla podatników linię interpretacyjną prezentowaną przez polskie sądy i organy podatkowe. Jednocześnie, zdaniem autorów, prowadzi do konkluzji, iż obowiązujące obecnie przepisy w zakresie odliczenia VAT od WNT można uznać za kontrowersyjne i nieprzyjazne dla podatników. Proponowana zaś przez ministra finansów nowelizacja VAT, nad którą obecnie pracuje parlament, jest już natomiast wprost sprzeczna z prawem unijnym w zakresie czasowej utraty prawa do odliczenia w przypadku transakcji rozliczanych na zasadzie samonaliczenia.

 

Źródło: http://www.rp.pl/VAT/311289992-VAT-uchybienia-formalne-faktury-a-prawo-do-odliczenia---wyrok-TSUE.html

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący  sposobu ujmowania różnic kursowych w wartości początkowej środka trwałego. Zarówno przepisy ustawy o CIT, jak i ustawy o PIT nie definiują pojęcia „naliczone różnice kursowe". W rezultacie powstaje pytanie, czy chodzi w tym przypadku wyłącznie o różnice kursowe zrealizowane, tzn. powstałe w momencie zapłaty, czy także o różnice kursowe niezrealizowane.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311149976-Jakie-roznice-kursowe-wplywaja-na-wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego.html

1 grudnia br. o godz. 11:00 eksperci Taxpoint i Comarch zapraszają na bezpłatny webinar o nowych przepisach podatkowych.

 

Podczas webinaru omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym oraz nowymi przepisami w zakresie VAT i podatku dochodowego.

 

Władysław Varga z Taxpoint opowie o nowych przepisach VAT (w tym o powrocie sankcji oraz końcu neutralności WNT w Polsce) oraz o zmianach w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2017. Przedstawiciele Comarch pokażą, jak w poszczególnych systemach krok po kroku wygenerować pliki JPK_VAT i je zweryfikować. Wyjaśnią też, jak należy wprowadzać dane z dokumentów księgowych, aby pliki JPK generowały się poprawnie. 

 

W trakcie webinaru będzie działał czat, co pozwoli Państwu na zadanie ekspertom pytań.
Więcej: http://webinary.comarch.pl/jpk-i-zmiany-w-podatkach/ oraz
https://www.youtube.com/watch?v=Xao4NJx34z0&feature=youtu.be

 

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący rozliczania pomocy publicznej w przypadku korzystania przez przedsiębiorców z kilku zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Wątpliwości budzi możliwość wspólnego ustalania dochodu z działalności strefowej i chronologicznego wykorzystania pomocy publicznej. Artykuł systematyzuje przywołaną kwestię rozważając problem w różnych stanach faktycznych.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311079984-Jak-korzystac-z-ulgi-prowadzac-dzialalnosc-na-podstawie-kilku-zezwolen-w-SSE.html

 

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący problemu zapłaty podatku w przypadku, gdy pracodawca zamiast wypłaty diety zwraca koszty wyżywienia pracownikowi będącemu w delegacji.

 

źródło: http://archiwum.rp.pl/artykul/1322791-Czy-obiadem-w-podrozy-sluzbowej-trzeba-sie-podzielic-z-fiskusem.html#.WBoN2vYzXDc

 

 

Informujemy, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców Działaniem 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR, termin składania dokumentacji aplikacyjnej został wydłużony przez Ministerstwo Rozwoju do  16 grudnia 2016 r.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący klauzuli beneficial owner. Klauzula ta będzie funkcjonować od  2017 roku. W praktyce nie będzie ona miała znacznego wpływu na stosowanie zwolnienia przez podmioty wypłacające należności licencyjne bądź odsetki za granicę. Podstawowym celem wprowadzenia do UPO klauzuli beneficial owner jest wyeliminowanie sytuacji, w których dzięki włączeniu pośrednika, za pośrednictwem którego byłyby wypłacane przedmiotowe należności, strony mogłyby skorzystać z bardziej preferencyjnej UPO zawartej z państwem rezydencji tego pośrednika.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310109990-Od-2017-r-w-ustawie-o-CIT-bedzie-klauzula-beneficial-owner.html

 

 

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący art. 62b ordynacji podatkowej.

Od 1 stycznia br. obowiązuje przepis art. 62b ordynacji podatkowej dotyczący zapłaty podatku przez inny podmiot. Okazuje się, że regulacja ta (która w założeniach ustawodawcy miała być wyjściem „naprzeciw potrzebom praktyki"), a zwłaszcza kierunek jej wykładni przyjęty przez organy podatkowe, może utrudnić rozliczenia podatników.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/309309912-Jak-organ-potraktuje-zaplate-podatku-przez-inny-podmiot.html