Co nowego?

Tarcza 4.0 wprowadziła szereg tymczasowych zmian w prawie pracy obowiązujących w okresie epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  

 • W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może zlecić pracę zdalną pracownikowi, jeżeli umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe pracownika pozwalają na taki rodzaj pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia środków pracy i materiałów pracownikom.
 • Pracodawca może, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

 

 • Pracodawca może - w przypadku wystąpienia określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń - w porozumieniu z organizacjami związkowymi, zawiesić  niektóre obowiązki dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy o charakterze socjalnym (m.in. wypłaty świadczeń urlopowych).

 

 • Ograniczona została wysokość odpraw, odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (jeśli u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń).

 

 • Wprowadzono możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w terminie 7-dniowym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

1 lipca zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie podatku VAT wprowadzone na szczeblu unijnym w ramach pakietu Quick Fixes (systemu szybkich korekt). Wydane w związku ze zmianami w ustawie VAT rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock wprowadza nowy wzór formularza VAT-UE. Zwracamy uwagę, że wzór deklaracji VAT-UE obowiązuje już od rozliczenia za czerwiec 2020.Jednocześnie niepokoi brak wzoru zawiadomienia dotyczącego prowadzenia takiego magazynu. Należy pamiętać, że na podatniku ciąży obowiązek złożenia takiego zawiadomienia w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów objętych procedurą call-off stock do magazynu w Polsce.

Najbardziej oczekiwaną zmianą, którą przyniosła Tarcza 4.0 jest możliwość wystąpienia przez pracodawców z wnioskiem o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FGŚP także w przypadku, gdy pracownicy ci nie zostali objęci przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Najważniejsze warunki uzyskania dofinansowania:

 • spadek obrotów w związku z COVID-19 nie mniej niż o 15% / 25% (w zależności od przyjętego okresu porównawczego),
 • brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • brak zagrożenia upadłością,
 • nieprzekroczenie przez pracowników objętych wnioskiem pułapu 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie 15 994,41 zł),
 • brak wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń.

Wynagrodzenia pracowników objętych wnioskiem podlegają dofinansowaniu do wysokości połowy kwoty wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Stwarza to możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie także przez tych przedsiębiorców, którzy odnotowali odpowiedni spadek obrotów w związku z COVID-19, ale nie mają możliwości modyfikacji warunków pracy i płacy (np. z uwagi na brak zgody pracowników / organizacji związkowych).

Zachęcamy do lektury czerwcowego wydania informatora podatkowego Tax Point of View (http://www.taxpoint.pl/pl/aktualnosci/tax-point-of-view).

 

W tym numerze:

 1. Skromna pomoc antykryzysowa dla dużych przedsiębiorców
 2. Programy pomocowe z funduszy UE na przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19
 3. Kontrowersje wokół przetwarzania danych wrażliwych pracowników w związku z COVID-19
 4. JPK_VAT z deklaracją – kolejne odroczenie zmian oraz wątpliwości dotyczące struktury
 5. Zmiany w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

W środę 24 czerwca br. odbyło się kolejne webinarium w ramach nowego cyklu szkoleniowego „Taxpoint Bistro”, podczas którego w porze lunchowej, w niezobowiązującej atmosferze opowiedzieliśmy o wyzwaniach związanych z pracą zdalną w zakresie przepisów prawa pracy, RODO i PIT. Naszymi ekspertami byli Aleksandra Dyrek-Orlando i Marcin Radwan.

 

Cykl spotkań „Taxpoint Bistro” jest adresowany dla wszystkich przedsiębiorców i służy praktycznemu wyjaśnieniu wątpliwości podatkowych o różnorakiej tematyce. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym webinarium pt. „Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych – formularz TPR i oświadczenie zarządu”, które odbędzie się 8 lipca br.  

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Taxpoint został zaproszony przez Comarch do współudziału w internetowym seminarium. Partner Taxpoint, Marcin Radwan, w ramach cyklu „Nowoczesne biuro rachunkowe – obsługa klientów online” w dniu 3 czerwca współprowadził webinarium dotyczące zmieniających się przepisów podatkowych.

Pojawił się projekt wsparcia dla pomiotów strefowych w związku z kryzysem pandemicznym. Propozycja ta jednak jest zdecydowanie niewystarczająca biorąc pod uwagę sytuację tych przedsiębiorców. Zapraszamy do lektury artykułu w Rzeczpospolitej zawierającego wypowiedź Anny Strzeleckiej – specjalistki od tematyki strefowej w naszej firmie.

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304309991-Koronawirus-wsparcie-dla-firm-a-problemy-specjalnych-stref-ekonomicznych.html

Miło nam poinformować, iż zgodnie z corocznym rankingiem firm doradztwa podatkowego przeprowadzanym przez Rzeczpospolitą, zostaliśmy zwycięzcami w kategorii Regiony, jako kancelaria zatrudniająca największą liczbę osób z uprawnieniami doradcy podatkowego w Małopolsce.

Cieszymy się, że jesteście z nami!

Jako firma od lat specjalizująca się we wspieraniu przedsiębiorców działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych dostrzegamy liczne trudności, z którymi ci przedsiębiorcy musza się borykać w wyniku kryzysu pandemicznego. Doradzamy w kwestiach dotyczących utrzymania inwestycji, a także pomagamy w procesie zmiany zezwolenia i decyzji o wsparciu. Ponadto, sygnalizujemy w różnych mediach specyficzną i trudną sytuację tych podmiotów, czego przykładem są:

Jako firma jesteśmy bardzo aktywni we wspieraniu naszych klientów w zakresie pozyskiwania wsparcia w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Świadczymy usługę Pogotowia Taxpoint a ponadto uczestniczymy w licznych webinariach (poniżej załączamy link do jednego z nich).

KPT Webinarium – Tarcza Antykryzysowa https://www.youtube.com/watch?v=5EzDPHVAwcs