Co nowego?

W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł zawierający komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w 15 września 2016 r. w sprawie C-518/14 Senatex GmbH. W komentowanym wyroku, TSUE podkreślił, że prawo do odliczenia podatku naliczonego zostaje przyznane podatnikowi już w momencie spełnienia przez niego tzw. materialnych przesłanek odliczenia, nawet jeżeli nie są spełnione niektóre wymogi formalne, np. podatnik nie posiada (jeszcze) faktury lub zawiera ona błędy (np. brak wymaganego przez przepisy numeru NIP). Trybunał uznał również, że korekta obowiązkowych danych faktury wywołuje skutek wsteczny. W rezultacie, wykonywane na podstawie korygowanej faktury prawo do odliczenia odnosi się do okresu, w którym faktura została pierwotnie wystawiona, a nie okresu, w którym faktura została skorygowana (korekta ma skutek ex tunc).

Analizowany wyrok potwierdza pozytywną dla podatników linię interpretacyjną prezentowaną przez polskie sądy i organy podatkowe. Jednocześnie, zdaniem autorów, prowadzi do konkluzji, iż obowiązujące obecnie przepisy w zakresie odliczenia VAT od WNT można uznać za kontrowersyjne i nieprzyjazne dla podatników. Proponowana zaś przez ministra finansów nowelizacja VAT, nad którą obecnie pracuje parlament, jest już natomiast wprost sprzeczna z prawem unijnym w zakresie czasowej utraty prawa do odliczenia w przypadku transakcji rozliczanych na zasadzie samonaliczenia.

 

Źródło: http://www.rp.pl/VAT/311289992-VAT-uchybienia-formalne-faktury-a-prawo-do-odliczenia---wyrok-TSUE.html

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący  sposobu ujmowania różnic kursowych w wartości początkowej środka trwałego. Zarówno przepisy ustawy o CIT, jak i ustawy o PIT nie definiują pojęcia „naliczone różnice kursowe". W rezultacie powstaje pytanie, czy chodzi w tym przypadku wyłącznie o różnice kursowe zrealizowane, tzn. powstałe w momencie zapłaty, czy także o różnice kursowe niezrealizowane.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311149976-Jakie-roznice-kursowe-wplywaja-na-wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego.html

1 grudnia br. o godz. 11:00 eksperci Taxpoint i Comarch zapraszają na bezpłatny webinar o nowych przepisach podatkowych.

 

Podczas webinaru omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym oraz nowymi przepisami w zakresie VAT i podatku dochodowego.

 

Władysław Varga z Taxpoint opowie o nowych przepisach VAT (w tym o powrocie sankcji oraz końcu neutralności WNT w Polsce) oraz o zmianach w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2017. Przedstawiciele Comarch pokażą, jak w poszczególnych systemach krok po kroku wygenerować pliki JPK_VAT i je zweryfikować. Wyjaśnią też, jak należy wprowadzać dane z dokumentów księgowych, aby pliki JPK generowały się poprawnie. 

 

W trakcie webinaru będzie działał czat, co pozwoli Państwu na zadanie ekspertom pytań.
Więcej: http://webinary.comarch.pl/jpk-i-zmiany-w-podatkach/ oraz
https://www.youtube.com/watch?v=Xao4NJx34z0&feature=youtu.be

 

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący rozliczania pomocy publicznej w przypadku korzystania przez przedsiębiorców z kilku zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Wątpliwości budzi możliwość wspólnego ustalania dochodu z działalności strefowej i chronologicznego wykorzystania pomocy publicznej. Artykuł systematyzuje przywołaną kwestię rozważając problem w różnych stanach faktycznych.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311079984-Jak-korzystac-z-ulgi-prowadzac-dzialalnosc-na-podstawie-kilku-zezwolen-w-SSE.html

 

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący problemu zapłaty podatku w przypadku, gdy pracodawca zamiast wypłaty diety zwraca koszty wyżywienia pracownikowi będącemu w delegacji.

 

źródło: http://archiwum.rp.pl/artykul/1322791-Czy-obiadem-w-podrozy-sluzbowej-trzeba-sie-podzielic-z-fiskusem.html#.WBoN2vYzXDc

 

 

Informujemy, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców Działaniem 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR, termin składania dokumentacji aplikacyjnej został wydłużony przez Ministerstwo Rozwoju do  16 grudnia 2016 r.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący klauzuli beneficial owner. Klauzula ta będzie funkcjonować od  2017 roku. W praktyce nie będzie ona miała znacznego wpływu na stosowanie zwolnienia przez podmioty wypłacające należności licencyjne bądź odsetki za granicę. Podstawowym celem wprowadzenia do UPO klauzuli beneficial owner jest wyeliminowanie sytuacji, w których dzięki włączeniu pośrednika, za pośrednictwem którego byłyby wypłacane przedmiotowe należności, strony mogłyby skorzystać z bardziej preferencyjnej UPO zawartej z państwem rezydencji tego pośrednika.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310109990-Od-2017-r-w-ustawie-o-CIT-bedzie-klauzula-beneficial-owner.html

 

 

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący art. 62b ordynacji podatkowej.

Od 1 stycznia br. obowiązuje przepis art. 62b ordynacji podatkowej dotyczący zapłaty podatku przez inny podmiot. Okazuje się, że regulacja ta (która w założeniach ustawodawcy miała być wyjściem „naprzeciw potrzebom praktyki"), a zwłaszcza kierunek jej wykładni przyjęty przez organy podatkowe, może utrudnić rozliczenia podatników.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/309309912-Jak-organ-potraktuje-zaplate-podatku-przez-inny-podmiot.html

 

 

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się kolejny artykuł pod redakcją jednej z naszych wspólniczek. 

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja polegająca na obniżeniu do 15 tysięcy zł limitu, powyżej którego – przy realizowaniu płatności na rzecz innego przedsiębiorcy – należy posługiwać się rachunkiem płatniczym. Ponadto, obowiązek ten zostanie obwarowany sankcjami wynikającymi z przepisów o podatkach dochodowych. Równocześnie z uchwaleniem nowelizacji pojawiały się wątpliwości, czy zmiana ta może zagrozić praktyce potrącania należności między przedsiębiorcami, a zwłaszcza uniemożliwić funkcjonowanie tzw. systemów nettingowych.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309269992-CIT-i-VAT-a-kompensata-naleznosci-po-1-stycznia-2017-r.html

 

 

 

 

Na łamach Rzeczpospolitej pojawił się artykuł podejmujący problem, czy przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli wspólnicy w związku z przekształceniem nie wnoszą nowych wkładów. W publikacji autorzy zwracają uwagę na kształtującą się negatywną dla podatników linię orzeczniczą, zgodnie z którą dla zwiększenia majątku spółki nie jest konieczne wniesienie przez wspólników nowych wkładów. Na kolejnych stronach publikacji, autorzy polemizują z przyjętym przez organy rozwiązaniem zarzucając mu przede wszystkim oparcie na błędnych założeniach, iż wspólnicy spółki przekształcanej wnoszą jej majątek jako swój wkład do spółki przekształconej oraz założeniu iż zysk, czy to z lat ubiegłych czy z roku bieżącego, który nie został wspólnikom wypłacony do dnia przekształcenia, jest majątkiem spółki, jako wkład tych wspólników.

 

Źródło: http://www.rp.pl/PCC/309129993-PCC-czy-przy-przeksztalceniu-spolki-osobowej-trzeba-zaplacic-podatek.html