Co nowego?

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący obowiązku przekazywania do NBP danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej także przez osoby fizyczne. Eksperci Taxpoint analizują celowość utrzymywania w mocy przepisów, które wydają się coraz bardziej anachroniczne i nieznajdujące uzasadnienia w obecnych realiach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pod adresem:

http://www.rp.pl/Firma/307219999-Osoby-fizyczne-takze-musza-skladac-sprawozdania-do-NBP.html#ap-1

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej eksperci Taxpoint komentują nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pod adresem:

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306269967-Dokumentacja-cen-transferowych--nowe-przepisy-i-nowe-watpliwosci.html

 

W dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej eksperci Taxpoint komentują przepisy zakazujące powtórnej kontroli, które w praktyce, wobec braku możliwości zaskarżenia niezgodnych z prawem działań organów, nie spełniają swej funkcji ochronnej.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pod adresem: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1035908,pakiet-100-zmian-dla-firm.html

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Jest to kolejna edycja naboru 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a nabór prowadzony będzie w okresie od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. 

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". W ramach konkursu firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie promocji swoich produktów na rynkach międzynarodowych (udział w targach, misjach zagranicznych, etc.). Konkurs skierowany do przedsiębiorców z wybranych branż (m.in. biotechnologia, farmaceutyka, IT/ICT, kosmetyki, meble, maszyny i urządzenia) lub firm planujących promocję na rynkach pozaunijnych (Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam).

Nabór prowadzony będzie w okresie od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na 2017 r. W następnym roku przewidziano uruchomienie  najbardziej popularnych konkursów dla przedsiębiorców, dotyczących m.in. projektów badawczo-rozwojowych, inwestycji w laboratoria badawcze, czy wdrożenia wyników B+R (dla MŚP). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z planem konkursów dostępnym pod adresem: http://www.poir.gov.pl/media/29922/harmonogram_I_wersja_2017.pdf

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zachęcamy do kontaktu z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłosił nabór w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenie wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ceNabór prowadzony będzie w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 21 lutego 2017 r. i przeznaczony jest dla małopolskich firm z sektora MŚP planujących rozpoczęcie produkcji nowych lub znacząco udoskonalonych produktów (wyrobów, usług) w oparciu o wyniki prac B+R, wynalazki lub wzory użytkowe.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursem prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący przedstawienia konsekwencji podatkowych zwrotu wkładu (części wkładu) w spółce osobowej. Celem nowelizacji obu ustaw o podatku dochodowym z 2010 r. było zapewnienie, aby zwrot wkładów w spółce niebędącej osobą prawną był neutralny podatkowo. Ewentualne skutki podatkowe tego zdarzenia powinny zaś być analizowane dopiero w momencie likwidacji spółki osobowej lub wystąpienia z niej wspólnika. Organy podatkowe do dziś jednak konsekwentnie prezentują negatywne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym obniżenie wkładu wniesionego wcześniej przez wspólnika spółki osobowej prowadzi do powstania po jego stronie przychodu. Niestety, również sądy administracyjne nie prezentują jednolitej linii orzeczniczej w tej kwestii. W artykule przedstawione zostały trzy różne koncepcje prezentowane przez sądy wraz z krótkim komentarzem.

  

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312059990-PIT-czy-zwrot-czesci-wkladu-ze-spolki-osobowej-jest-opodatkowany.html

 

W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł zawierający komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w 15 września 2016 r. w sprawie C-518/14 Senatex GmbH. W komentowanym wyroku, TSUE podkreślił, że prawo do odliczenia podatku naliczonego zostaje przyznane podatnikowi już w momencie spełnienia przez niego tzw. materialnych przesłanek odliczenia, nawet jeżeli nie są spełnione niektóre wymogi formalne, np. podatnik nie posiada (jeszcze) faktury lub zawiera ona błędy (np. brak wymaganego przez przepisy numeru NIP). Trybunał uznał również, że korekta obowiązkowych danych faktury wywołuje skutek wsteczny. W rezultacie, wykonywane na podstawie korygowanej faktury prawo do odliczenia odnosi się do okresu, w którym faktura została pierwotnie wystawiona, a nie okresu, w którym faktura została skorygowana (korekta ma skutek ex tunc).

Analizowany wyrok potwierdza pozytywną dla podatników linię interpretacyjną prezentowaną przez polskie sądy i organy podatkowe. Jednocześnie, zdaniem autorów, prowadzi do konkluzji, iż obowiązujące obecnie przepisy w zakresie odliczenia VAT od WNT można uznać za kontrowersyjne i nieprzyjazne dla podatników. Proponowana zaś przez ministra finansów nowelizacja VAT, nad którą obecnie pracuje parlament, jest już natomiast wprost sprzeczna z prawem unijnym w zakresie czasowej utraty prawa do odliczenia w przypadku transakcji rozliczanych na zasadzie samonaliczenia.

 

Źródło: http://www.rp.pl/VAT/311289992-VAT-uchybienia-formalne-faktury-a-prawo-do-odliczenia---wyrok-TSUE.html

Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący  sposobu ujmowania różnic kursowych w wartości początkowej środka trwałego. Zarówno przepisy ustawy o CIT, jak i ustawy o PIT nie definiują pojęcia „naliczone różnice kursowe". W rezultacie powstaje pytanie, czy chodzi w tym przypadku wyłącznie o różnice kursowe zrealizowane, tzn. powstałe w momencie zapłaty, czy także o różnice kursowe niezrealizowane.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311149976-Jakie-roznice-kursowe-wplywaja-na-wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego.html