Co nowego?

Z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

 

Przygotowaliśmy dla Państwa krótki informator (również w j. ang.) dotyczący najważniejszych kwestii związanych z podzieloną płatnością. Zachęcamy do lektury:

http://taxpoint.pl/txp_docs/TXP_Split_payment.pdf

http://taxpoint.pl/txp_docs/TXP_Split_payment_ANG.pdf

Szanowni Państwo, 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), aktualizujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi tutaj: 

http://taxpoint.pl/RODO/Informacja_o_przetwarzaniu_danych.pdf

W nawiązaniu do poprzednich komunikatów uprzejmie informujemy, że rozporządzenie przedłużające terminy przewidziane dla podatników w zakresie cen transferowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Na łamach Rzeczpospolitej nasi doradcy i partnerzy komentują bieżące wydarzenia w świecie podatków.

 

Anna Strzelecka wypowiedziała się na temat planowanej nowelizacji przepisów o podatkowych preferencjach dla twórców. Według zapowiedzi MF nowelizacja ma rozwiać wątpliwości dotyczące możliwości stosowania korzystniejszych zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów m.in. przez inżynierów tworzących projekty techniczne, twórców grafik komputerowych i gier wideo. Problematyczne przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., znalazły się w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT. Zdaniem Anny Strzeleckiej w dzisiejszych realiach technologicznych i gospodarczych tworzenie dzieł może przybierać bardzo różne formy. W praktyce np. dla przemysłu maszynowego często opracowuje się projekty urządzeń dopasowanych do  danej fabryki, na podstawie istniejących technologii. Tworzenie takich projektów wymaga sporego wkładu sił twórczych i często są to oryginalne dzieła, zatem ich twórcy powinni mieć prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad określania kosztów, o których mowa analizowanym przepisie.

 

Magdalena Wolicka skomentowała natomiast interpretację ogólną MF dotyczącą sporządzania dokumentacji cen transferowych. Porusza ona m.in. kwestię jak należy rozumieć użyte w ustawach podatkowych pojęcie „transakcje jednego rodzaju". MF wskazuje, że wartość transakcji jednego rodzaju, zawieranych z wieloma różnymi podmiotami, należy sumować. Według Magdaleny Wolickiej, takie stanowisko przysporzy pracy dokumentacyjnej wielu firmom. Zdaniem naszej ekspertki, podejście MF jest sprzeczne z ideą polskich znowelizowanych regulacji dotyczących dokumentacji podatkowej i zaleceń OECD w tym zakresie, zgodnie z którymi dokumentowaniu miały podlegać wyłącznie transakcje istotnie wpływające na dochód (stratę) podatnika.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt rozporządzenia wydłużającego terminy przewidziane dla podatników w zakresie cen transferowych. Projekt zakłada wydłużenie terminów na:  

  • sporządzenie dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenie urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania,

których termin realizacji przypada na lata 2018 i 2019 (tym samym, dotyczy on transakcji realizowanych przez podatników w roku podatkowym 2017 i 2018). Planowany nowy termin realizacji ww. obowiązków przypadałby na ostatni dzień dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego tj. 30 wrzesień 2018 dla roku podatkowego 2017 a 30 września 2019 dla roku podatkowego 2018.

JPK budzi wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców. Również zmiany podatkowe wprowadzane w 2018 roku, w tym mechanizm podzielonej płatności, powodują pewne obawy. Władysław Varga, partner z Taxpoint, wraz ze specjalistami z Comarch poprowadził webinar dotyczący JPK i zmian podatkowych.

Pełną treść webinaru można zobaczyć pod adresem:

http://webinary.comarch.pl/przygotuj-mikroprzedsiebiorstwo-na-jpk-i-pozostale-zmiany-w-przepisach/

 

Na rozprawie 11 grudnia 2017 r. WSA w Warszawie wydał dla klienta Taxpoint wyrok przełamujący dotychczasową, negatywną linię orzeczniczą dotyczącą przychodu w PIT w przypadku zwrotu pracownikom kosztów przejazdów lokalnych w oparciu o tzw. kilometrówkę. Dotychczas w dominującej opinii sądów administracyjnych ryczałt w jazdach lokalnych podlegał PIT jako przychód ze stosunku pracy, z uwagi na fakt, że art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT był interpretowany jako przepis wprowadzający efektywne zwolnienie tylko dla niektórych sektorów (pracownicy leśni, listonosze, itd.). W sprawie rozstrzygniętej przez WSA w Warszawie skład orzekający trafnie dostrzegł jednak dodatkowe aspekty sprawy i zwrócił uwagę na fakt, że regulacja ta nie odsyła wprost do ustaw sektorowych, tylko do „odrębnych przepisów”. Za taki odrębny przepis może być uznany art. 94 Kodeksu Pracy, który przewiduje że stworzenie odpowiedniego środowiska pracy (a więc także zapewnienie transportu do miejsc wykonywania zadań służbowych) należy do pracodawcy. Sąd dodał, że za taką wykładnią przemawia postulat prokonstytucyjnej interpretacji prawa podatkowego oraz zwykła logika. Nielogiczne byłoby bowiem uznanie za przychód zwrotu kosztów przejazdu samochodem, podczas gdy zwrot kosztów przejazdu taksówką czy pociągiem przychodem nie jest. Wreszcie, w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, nie można uznać za przychód podatkowy kwoty, która ma na celu jedynie wyrównanie uszczerbku w majątku pracownika, związanego z poniesieniem kosztów w interesie pracodawcy.

Instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjny Rozwój opublikowała harmonogram naborów na 2018 r. Informacje o najbardziej popularnych konkursach, które planowane są do uruchomienia w przyszłym roku przedstawimy w grudniowym wydaniu Tax Point of View.

Już od przyszłego roku wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do rozliczania się przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Władysław Varga, partner z Taxpoint, wraz ze specjalistami z Comarch poprowadził webinar dotyczący tego obowiązku w Gazecie Prawnej.

Pełną treść webinaru można zobaczyć pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=rv71SqcJo_E

Miło nam poinformować, że w ramach naszej stałej współpracy z Comarch doradcy podatkowi z Taxpoint będą w tym roku uczestniczyli jako tzw. eksperci podatkowi w trakcie ogólnopolskiej konferencji Comarch ERP. Konferencja jest planowana w listopadzie br. w pięciu lokalizacjach. Specjaliści TAXPOINT przedstawią planowane zmiany regulacji podatkowych na rok 2018 oraz chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości.

 

Szczegóły konferencji oraz informacje o możliwych zapisach na stronie: https://optima2017.comarch.pl/