Co nowego?

Rządowe Centrum Legislacji 5 sierpnia br. opublikowało projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych (KSH). Informujemy, że projekt skierowano do konsultacji społecznych, które mają potrwać 45 dni – do 19 września br. Nowelizacja kodeksu planowana jest na IV kwartał 2020 r.


Proponowana nowelizacja KSH przewiduje m.in.:

 • wprowadzenie do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego,
 • wprowadzenie definicji "grupy spółek",
 • ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców KRS członkostwa w grupie spółek,
 • zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych,
 • uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menedżerskich.

Informujemy, że 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Nowy instrument wsparcia jest skierowany do przedsiębiorców, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc będzie udzielana wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z realizowaną restrukturyzacją. Przewidziano następujące formy wsparcia:

 

 • Pomoc na ratowanie – krótkookresowa pożyczka, której wysokość będzie ustalana każdorazowo w zależności od sytuacji przedsiębiorcy. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcom płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Zarówno dla MŚP jak i dla dużych przedsiębiorców.
 • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne na okres do 18 miesięcy – pożyczka, z której będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MŚP, której celem jest zapewnienie płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.
 • Pomoc na restrukturyzację – pożyczka lub inna forma wsparcia przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Tak dla MŚP jak i dla dużych przedsiębiorców.

Z dumą informujemy, że Nasz Kolega – aplikant radcowski Maciej Mierecki – uzyskał pozytywny wynik egzaminu radcowskiego. Cieszymy się, że nasz zespół powiększa się o kolejnego radcę prawnego.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Mecenasowi i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych!

 

Zespół Taxpoint

Informujemy, że 30 lipca br. w Monitorze Polskim pod pozycją 673 opublikowano „Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021”. Na wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ wskaźnik inflacji z I półrocza 2020 r. w stosunku do tego samego okresu z 2019 r.

 

W przyszłym roku stawki maksymalne wzrosną średnio o 3,9% w stosunku do 2020 r. Poniżej prezentujemy wybrane maksymalne stawki podatku / opłat w 2021 r.:

 

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
 • od budynków mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł,
 • stawka opłaty targowej – 823,11 zł dziennie,
 • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,70 zł dziennie.

30 lipca przeprowadziliśmy dla inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego szkolenie, w trakcie którego szczegółowo omówione zostały praktyczne kwestie związane z korzystaniem z pomocy publicznej i zwolnieniem podatkowym dla przedsiębiorców strefowych w obecnym trudnym czasie.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniami indywidualnymi, zapraszamy do kontaktu z Anną Strzelecką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Partnerem zajmującym się tematyką Pomocy Publicznej w firmie Taxpoint.

 

Obecnie tematami, którymi najczęściej zainteresowani są przedsiębiorcy strefowi są:

 1. Rozliczenie zwolnienia podatkowego z tytułu inwestycji w ramach istniejącego zakładu.
 2. Kumulacja pomocy publicznej z tytułu stref oraz innych źródeł (w szczególności z dofinansowaniem w ramach tzw. tarcz).
 3. Prawidłowa kwalifikacja kosztów inwestycji w świetle najnowszych Objaśnień Ministerstwa Finansów.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę tych z Państwa, którzy prowadzą działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji na zagrożenia wywołane kryzysem pandemicznym, które mogą mieć realny wpływ na prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Wypowiedź Anny Strzeleckiej, Partnera zajmującego się tematyką Pomocy Publicznej w firmie Taxpoint mogą Państwo przeczytać na portalu Rzeczpospolitej.

 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307249965-Przepisy-o-ulgach-inwestycyjnych-a-kryzys-zwiazany-z-pandemia.html

 

Wprowadzone ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, zaostrzone w stosunku do dotychczasowych, przepisy dotyczące konsekwencji cofnięcia zezwolenia na działalność na terenie SSE lub decyzji o wsparciu mogą w dobie trudności w dotrzymaniu warunków dotyczących zatrudnienia spowodować ogromne problemy dla inwestorów korzystających obecnie ze strefowego zwolnienia podatkowego.

Za nami kolejne webinarium Taxpoint Bistro. Tym razem opowiadaliśmy słuchaczom o pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia wynikającego z tzw. ustaw tarczowych. Zapraszamy na następne spotkania od 2 września.

 

W ramach spotkania omówione zostały następujące kluczowe kwestie dla beneficjentów wsparcia udzielanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej:

 

 1. Czy mamy do czynienia z pomocą publiczną?
 2. Jaki jest status przedsiębiorcy?
 3. Jakie są limity pomocy w ramach poszczególnych rodzajów wsparcia?
 4. Kumulacja pomocy publicznej – zasady.

 

Przypominamy, że mogą Państwo nabyć nagranie przeprowadzonego webinarium.

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.

W tym tygodniu, zwracamy Państwa uwagę na ciekawy wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 czerwca 2020 r. (I SA/Gl 1588/19). Przedmiotowy wyrok powinien zainteresować przedsiębiorców wykonujących prace B+R i dokonujących w związku z tym odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych (art. 18d ustawy o CIT).

 

WSA w Gliwicach wskazał w wyroku, że wysokość wynagrodzeń pracowników sprawujących funkcje nadzorcze i kierownicze nad pracami B+R stanowi koszt kwalifikowany w zakresie, w jakim wykonywane przez nich czynności, w tym nadzorcze, związane są bezpośrednio z działalnością B+R. Z uzasadnienia przedstawionego przez WSA w Gliwicach wynika bowiem w szczególności, że czynności tej grupy pracowników są nieodzownym elementem prac B+R. W związku z tym nie można uznać, iż sprowadzają one się one do działań "pośrednio" związanych z działalnością B+R. Oczywiście prace wykonywane przez tę kadrę muszą realizować znamiona prac rozwojowych.

6 lipca w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, dalej: ustawa COVID-19). Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie, które zostały zawarte w rozporządzeniu.

 

- szczegółowa regulacja przebiegu procesu weryfikacji tzw. tymczasowego profilu zaufanego

 

- wprowadzenie elektronicznego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego

 

- ułatwienie w zakresie uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego

I znów mieliśmy przyjemność poprowadzić dla Państwa szkolenie w ramach Taxpoint Bistro. Tym razem prezentowaliśmy nowe obowiązki w zakresie cen transferowych, w tym instruowaliśmy jak wypełnić informację o cenach transferowych (formularz TPR-C) oraz jak prawidłowo złożyć oświadczenie zarządu według nowych zasad. Zwracamy Państwa uwagę, że o ile termin na wywiązanie się z tych obowiązków wydłużono zasadniczo do 31 grudnia 2020 r., to wypełnienie formularza TPR-C wymaga nierzadko pozyskania danych finansowych od zagranicznych kontrahentów, co może być czasochłonnym procesem.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym webinarium odbywającym się co dwa tygodnie w środy od 12.00 do 13.00, zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Mogą Państwo uczestniczyć w webinarium bezpłatnie lub zakupić nagranie ze szkolenia. Następne szkolenie odbędzie 22 lipca i będzie dotyczyć praktycznych aspektów związanych z korzystaniem z pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia wynikającego z tzw. ustaw tarczowych. Z naszych obserwacji wynika bowiem, że pomoc publiczna i zasady korzystania z niej to obecnie coraz gorętszy temat.

 

W przypadku chęci bezpłatnego udziału w spotkaniach Taxpoint Bistro, zachęcamy do dokonania zgłoszenia na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uprzejmie prosimy o dołączenie do maila zgłoszeniowego poniższej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez spółkę Taxpoint sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji webinarium Taxpoint Bistro. W każdym momencie mogę wycofać zgodę, kontaktując się z Taxpoint sp. z o.o. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..”

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć pod linkiem: https://www.taxpoint.pl/RODO/006_Klauzula_informacyjna_Taxpoint_Bistro.pdf.