Autorzy tekstów
  • Łukasz Tarski
  • Kamil Kruk
  • Agnieszka Szostak
  • Katarzyna Przewłocka
  • Liliana Krawczyk
  • Katarzyna Knapik
  • Anna Wamej-Stolc
  • Maciej Mierecki
TP

Oświadczenie kontrahenta w przedmiocie statusu rzeczywistego właściciela, a dochowanie należytej staranności w rozumieniu przepisów o cenach transferowych 25.11.2021

Pierwszym etapem prac jest zazwyczaj zidentyfikowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi / z rajów podatkowych, których wartość przekroczyła tzw. progi...
Łukasz Tarski, Kamil Kruk
TP

Sposób ustalania wartości kapitału dla transakcji finansowych – nowy Informator TPR 18.11.2021

Podobnie jak w przypadku pierwszej wersji, dokument przygotowano w formie praktycznych pytań i odpowiedzi odnoszących się do poszczególnych sekcji formularza informacji o...
Łukasz Tarski, Agnieszka Szostak
TP

Polski Ład a ceny transferowe 19.08.2021

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany jakie czekają podatników w obszarze cen transferowych w przypadku, gdy proponowane rozwiązania wejdą w życie.   W projekcie pojawia...
Katarzyna Przewłocka, Liliana Krawczyk
TP

Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) składanych za 2020 r. 17.06.2021

W efekcie formularz TPR-C (bądź TPR-P w przypadku podatników PIT) składany za 2020 r. będzie w niektórych miejscach różnił się od tego sporządzanego za 2019 r.   Wśród...
Katarzyna Knapik, Anna Wamej-Stolc
TP

Wartość transakcji pożyczki to kapitał i odsetki - wyrok NSA (II FSK 2514/18) 25.03.2021

W sprawie z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka realizująca z podmiotami powiązanymi transakcje polegające na udzielaniu i otrzymywaniu pożyczek oraz na udzielaniu...
Katarzyna Knapik, Maciej Mierecki