Autorzy tekstów
 • Julia Skóra
 • Patryk Dunajski
 • Agnieszka Szostak
 • Katarzyna Sawicka
 • Aleksandra Wilkołek
 • Magdalena Kubas
 • Marta Jamka
 • Katarzyna Knapik
 • Tomasz Guzik
 • Łukasz Tarski
 • Kamil Kruk
 • Katarzyna Przewłocka
 • Liliana Krawczyk
 • Anna Wamej-Stolc
 • Maciej Mierecki
TP

Ostatnia prosta przed raportowaniem (TP) 09.12.2022

Początek grudnia to natomiast ostatni moment, by stosunkowo chłodnym okiem spojrzeć na przygotowane dotychczas dokumenty i upewnić się, że są one kompletne i nie zawierają...
Julia Skóra, Patryk Dunajski
TP

Wkład pieniężny a dokumentacja cen transferowych 01.12.2022

Jednym z mniej oczywistych przypadków, który stosunkowo łatwo przeoczyć na etapie sporządzania listy dokumentowanych transakcji jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki...
Julia Skóra, Patryk Dunajski
TP

Jakie znaczenie dla obowiązków w zakresie cen transferowych ma likwidacja WIBOR i LIBOR? 20.10.2022

LIBOR do końca 2021 r.   Referencyjna stopa procentowa LIBOR (London Interbank Offer Rate) do końca 2021 r. stanowiła jeden z najpowszechniejszych wskaźników stosowanych w...
Julia Skóra, Agnieszka Szostak
TP

Nowe rozporządzenie TPR a transakcje realizowane w 2021 r. 22.09.2022

13 września Ministerstwo Finansów opublikowało nowe rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych[1]. Co do zasady mają one regulować obowiązki związane z...
Katarzyna Sawicka, Patryk Dunajski
TP

Zmiany w zakresie dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych 25.08.2022

Z publikacji Ministerstwa Finansów dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (https://legislacja.gov.pl/projekt/12361255/katalog/12889728#12889728) wynika, które...
TP

Mikro i małe przedsiębiorstwa w pojedynku z cenami transferowymi 15.06.2022

Art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy o CIT stanowi, że w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym...
Aleksandra Wilkołek, Magdalena Kubas, Marta Jamka
TP

Ceny transferowe a ulga IP Box – problemy praktyczne 07.04.2022

Jedną z takich regulacji jest art. 24d ust. 8 ustawy o CIT (bliźniaczy art. 30ca ust. 8 ustawy o PIT), zgodnie z którym do ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa...
Katarzyna Knapik, Aleksandra Wilkołek, Tomasz Guzik
TP

Oświadczenie kontrahenta w przedmiocie statusu rzeczywistego właściciela, a dochowanie należytej staranności w rozumieniu przepisów o cenach transferowych 25.11.2021

Pierwszym etapem prac jest zazwyczaj zidentyfikowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi / z rajów podatkowych, których wartość przekroczyła tzw. progi...
Łukasz Tarski, Kamil Kruk
TP

Sposób ustalania wartości kapitału dla transakcji finansowych – nowy Informator TPR 18.11.2021

Podobnie jak w przypadku pierwszej wersji, dokument przygotowano w formie praktycznych pytań i odpowiedzi odnoszących się do poszczególnych sekcji formularza informacji o...
Łukasz Tarski, Agnieszka Szostak
TP

Polski Ład a ceny transferowe 19.08.2021

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany jakie czekają podatników w obszarze cen transferowych w przypadku, gdy proponowane rozwiązania wejdą w życie.   W projekcie pojawia...
Katarzyna Przewłocka, Liliana Krawczyk
TP

Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) składanych za 2020 r. 17.06.2021

W efekcie formularz TPR-C (bądź TPR-P w przypadku podatników PIT) składany za 2020 r. będzie w niektórych miejscach różnił się od tego sporządzanego za 2019 r.   Wśród...
Katarzyna Knapik, Anna Wamej-Stolc
TP

Wartość transakcji pożyczki to kapitał i odsetki - wyrok NSA (II FSK 2514/18) 25.03.2021

W sprawie z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka realizująca z podmiotami powiązanymi transakcje polegające na udzielaniu i otrzymywaniu pożyczek oraz na udzielaniu...
Katarzyna Knapik, Maciej Mierecki