Autorzy tekstów
 • Aleksandra Dyrek-Orlando
 • Joanna Toruniewska
 • Ewa Sokołowska
 • Martyna Glanowska
 • Grzegorz Białowąs
 • Kamil Kruk
 • Władysław Varga
 • Katarzyna Przewłocka
 • Marta Jamka
 • Magdalena Pancewicz
 • Maria Strelczenko
 • Aleksandra Wilkołek
 • Magdalena Kubas
 • Joanna Gajewy
 • Katarzyna Knapik
 • Maciej Mierecki
 • Tomasz Guzik
 • Magdalena Wolicka
 • Agnieszka Szostak
 • Sylwia Ozimek
 • Kamil Wilczewski
 • Natalia Stanek
 • Marcin Radwan
 • Łukasz Tarski
 • Monika Łątka
Prawo

Czy cookies to zawsze dane osobowe? 11.08.2022

Przepisy RODO nie przesądzają, czy pliki cookies stanowią dane osobowe. W motywie 30 preambuły wskazano jedynie, że osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Joanna Toruniewska
VAT

Transakcje łańcuchowe – ważny wyrok TSUE w sprawie podwójnego opodatkowania WNT 04.08.2022

7 lipca br. TSUE wydał ważny wyrok (C-696/20) dla podmiotów uczestniczących w transakcjach łańcuchowych w sprawie dotyczącej podwójnego opodatkowania WNT – równolegle w...
Ewa Sokołowska, Martyna Glanowska
VAT

Nadmierna troska Szefa KAS o zdrowie podatników – alkohol w usłudze kompleksowej 28.07.2022

Jak się okazuje, ostatnimi czasy  wsparcie tych głosów przyszło z dość niespodziewanej strony, a mianowicie od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W jednej z wydanych...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
VAT

Kolejne kontrowersje wokół odliczenia VAT z tytułu importu towarów 21.07.2022

Stosownie do brzmienia art. 40 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku (z tytułu importu) została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
Inne

Czy jaskółka okaże się zwiastunką wiosny? - czyli zmiana statusu przedsiębiorcy strefowego a intensywność pomocy publicznej 14.07.2022

W dotychczasowej praktyce uznawano, że zmiana statusu przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w trakcie realizacji inwestycji będzie mieć wpływ...
Katarzyna Przewłocka, Kamil Kruk
VAT

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w kontekście najnowszych orzeczeń NSA 07.07.2022

Członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności poprzez wykazanie, że: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, lub w tym czasie zostało...
Ewa Sokołowska, Marta Jamka
Inne

Wybór formy opodatkowania 30.06.2022

Polski Ład 2.0. wprowadza do porządku prawnego szereg istotnych zmian w tym także pozwala przedsiębiorcom zmienić wybraną przez nich formę opodatkowania (tj. wsteczna...
Magdalena Pancewicz, Maria Strelczenko
Prawo

Nowe prawo holdingowe już od października 23.06.2022

Celem przepisów nowego Działu IV w Tytule I ustawy jest umożliwienie spółkom należącym do jednej grupy kapitałowej kierowania się wspólną strategią gospodarczą w celu...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Joanna Toruniewska
TP

Mikro i małe przedsiębiorstwa w pojedynku z cenami transferowymi 15.06.2022

Art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy o CIT stanowi, że w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym...
Aleksandra Wilkołek, Magdalena Kubas, Marta Jamka
VAT

Transgraniczne rabaty pośrednie a korekta VAT – zmiana podejścia sądów 09.06.2022

Polega ona na udzieleniu rabatu - ale nie bezpośredniemu nabywcy towarów/usług, którym często jest pośrednik, np. dystrybutor (hurtownia), ale dopiero kolejnemu odbiorcy w...
Grzegorz Białowąs, Joanna Gajewy
CIT

Transakcje rajowe – co już widać w praktyce 02.06.2022

Obowiązek taki dotyczy zarówno transakcji zakupowych jak i sprzedażowych, przy czym wartość transakcji powinna przekraczać 100.000,00 zł.   Ponadto od 1 stycznia 2021 r. w...
Aleksandra Wilkołek, Maria Strelczenko
VAT

Świadczenia poboczne a usługa kompleksowa w leasingu – diabeł tkwi w szczegółach 26.05.2022

Kanwą sprawy była klasyfikacja oferty banku, w ramach której oddawał on w leasing finansowy środki transportu oraz nieruchomości. Jednocześnie bank świadczył równolegle na...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
Inne

Zniesienie stanu epidemii – aspekty podatkowe 19.05.2022

Poniżej przedstawiamy skutki zniesienia stanu epidemii w sferze prawa podatkowego.   Z końcem miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany, tj. od 1 czerwca...
Katarzyna Knapik, Marta Jamka
CIT

Zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy stanowi koszt podatkowy dla inwestora 12.05.2022

W praktyce chodzi o wynagrodzenie, które inwestor wypłaca podwykonawcy za wykonane przez niego prace z tytułu umowy zawartej z generalnym wykonawcą. Zgodnie z wypracowaną...
Katarzyna Przewłocka, Maria Strelczenko
VAT

Nowy, istotny wyrok TSUE w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT 05.05.2022

Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki Berlin Chemie, sprzedającej swoje produkty farmaceutyczne w Rumunii, gdzie była zarejestrowana dla celów VAT. W tym samym kraju, Berlin...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
VAT

Mimo nowelizacji, wątpliwości wokół rozliczeń WNT ciąg dalszy 28.04.2022

Zmiany te prowadziły niejednokrotnie do rozliczenia takich transakcji w tzw. szyku rozwartym, wpływając w praktyce na ich neutralność podatkową. Choć przepisy te uległy w...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
Inne

IPCEI – już wkrótce dofinansowanie innowacyjnych projektów z branży medycznej i farmaceutycznej 21.04.2022

Mechanizm ten jest nadal dosyć słabo znany w Polsce, a z pewnością warto się nim zainteresować planując nowe, innowacyjne inwestycje lub projekty B+R.   Mechanizm IPCEI...
Katarzyna Przewłocka
Prawo

Raportowanie terminów zapłaty – planowane zmiany 14.04.2022

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów, uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Maciej Mierecki
TP

Ceny transferowe a ulga IP Box – problemy praktyczne 07.04.2022

Jedną z takich regulacji jest art. 24d ust. 8 ustawy o CIT (bliźniaczy art. 30ca ust. 8 ustawy o PIT), zgodnie z którym do ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa...
Katarzyna Knapik, Aleksandra Wilkołek, Tomasz Guzik
CIT

Dyrektywa ATAD, czyli jakie obowiązki są związane ze strukturami hybrydowymi 31.03.2022

Celem analizowanych przepisów jest przede wszystkim zwalczanie: podwójnego odliczenia kosztów (double deduction), czyli sytuacji, w której ta sama płatność podlega...
Magdalena Wolicka, Marta Jamka
CIT

Składanie informacji CIT-ST – wątpliwości związane z wprowadzonymi zmianami 24.03.2022

Nowelizacja ta związana jest ze zmianą zasad finansowania samorządu terytorialnego wynikającą z ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw.   W...
Katarzyna Knapik
CIT

Ulga na robotyzację – wybrane problemy 17.03.2022

Trudności interpretacyjne są związane m.in. z ulgą na robotyzację. Przypomnijmy, że jest to ulga skierowana do przedsiębiorstw, które chcą usprawnić produkcję poprzez...
Magdalena Wolicka, Tomasz Guzik
Inne

WOJNA W UKRAINIE – NIEZBĘDNIK TAXPOINT – PODATKI 15.03.2022

Prezentujemy skrót najważniejszych regulacji w tym zakresie.   VAT   Na podstawie opublikowanego 4 marca br. rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża...
Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
Inne

WOJNA W UKRAINIE – NIEZBĘDNIK TAXPOINT – PRAWO 15.03.2022

Najistotniejszym aktem prawnym dotyczącym ww. zagadnień jest ustawa z 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
Inne

Dodatnia wartość firmy a PCC – skutki uchwały NSA 10.03.2022

Zgodnie z ustawą o PCC, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. transakcje nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W wyniku takich transakcji, podstawę...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
CIT

Zamknięcie 2021 roku - wydłużenie terminów na raportowanie 03.03.2022

Trzy miesiące więcej na CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe   Projektowane przepisy zakładają wydłużenie o trzy miesiące terminu na złożenie zeznania CIT-8 oraz wpłatę...
Katarzyna Knapik, Agnieszka Szostak
Inne

Polski Wall Street - jak rozliczyć inwestycje 24.02.2022

Warto przy tym pamiętać, iż bez względu na to jaki rynek do inwestowania zostanie wybrany, osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, które w 2021 r. dokonywały...
Magdalena Pancewicz, Maria Strelczenko
Prawo

Rozbieżności między informacjami o beneficjencie rzeczywistym w CRBR a danymi ustalonymi przez instytucję obowiązaną 17.02.2022

W szczególności instytucja obowiązana, ustalając beneficjenta rzeczywistego klienta, nie powinna opierać się wyłącznie na danych Centralnego Rejestru Beneficjentów...
Joanna Toruniewska, Aleksandra Dyrek-Orlando
Inne

Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji w 2022 r. 10.02.2022

Wprowadza ono szereg zmian dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Są one zarówno korzystne, jak i...
Katarzyna Knapik, Sylwia Ozimek
VAT

Obniżenie stawek VAT od 1 lutego 2022 r. – podsumowanie najważniejszych zmian 03.02.2022

Zgodnie z ostateczną wersją ustawy nowelizującej (Dz.U. z 27 stycznia 2022 r., poz. 196), niższe stawki VAT znajdują zastosowanie przede wszystkim do artykułów spożywczych...
Kamil Wilczewski, Kamil Kruk
Inne

Polski Ład – o czym jeszcze nie powiedzieliśmy pracownikom? 27.01.2022

Wśród nich przewidziane są zarówno ulgi, z których będzie można skorzystać w trakcie roku po złożeniu pracodawcy odpowiedniego oświadczenia, jak i te, które stosowane są...
Magdalena Pancewicz, Martyna Glanowska
MDR

Co wynika z raportu Ministra Finansów oraz Szefa KAS dotyczącego MDR? 20.01.2022

Obowiązek publikacji Raportu wynika z treści przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego raportowanie schematów podatkowych (MDR). Publikacja Raportu powinna...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek, Maria Strelczenko
CIT

CIT-ST – tylko raz w roku 13.01.2022

CIT-ST to informacja podatnika sporządzana w celu ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób...
Magdalena Pancewicz, Marta Jamka
Inne

Przysłowia i powiedzenia o podatkach 05.01.2022

Historia podatków sięga czasów starożytnych. Podatek dochodowy znany jest od nieco ponad 200 lat a mimo to dalej jest dla nas niełatwy. Sam Einstein mawiał: „Rzeczą, którą...
Grzegorz Białowąs, Joanna Gajewy
Inne

Czy można opodatkować oddychanie - najdziwniejsze podatki kiedyś i dziś 30.12.2021

Przykładem może być już starożytny Rzym i sławna sentencja „Pecunia non olet” (łac. Pieniądz nie śmierdzi), którą cesarz Wespazjan miał odpowiedzieć na krytykę wprowadzonego...
VAT

Krajowy System e-Faktur i zmiany w fakturowaniu od 2022 r. 23.12.2021

O podstawowych założeniach i korzyściach związanych z wprowadzeniem KSeF pisaliśmy już w marcowym wydaniu „Tax Point of View” (link:...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
CIT

Informacja o strategii podatkowej obowiązkowa dla szerszej grupy podatników? 16.12.2021

Przypomnijmy, że obowiązek podania do publicznej wiadomości tej informacji wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. i dotyczy podatników CIT, których przychody podatkowe...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
VAT

Korygowanie błędów w JPK bez czynnego żalu 09.12.2021

Wraz ze zmianą w 2020 r. przepisów pojawił się problem w przesyłaniu nowego pliku JPK_V7. W myśl art. 61a kodeksu karnego skarbowego (dalej: KKS), podatnik, który przesyła...
Władysław Varga, Maria Strelczenko
VAT

Grupa VAT – nowa instytucja w polskim systemie podatkowym 02.12.2021

Wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r. przepisy wprowadzające grupę VAT to możliwość stosowania procedury wspólnego (łącznego) rozliczenia VAT przez podmioty należące do tej...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
TP

Oświadczenie kontrahenta w przedmiocie statusu rzeczywistego właściciela, a dochowanie należytej staranności w rozumieniu przepisów o cenach transferowych 25.11.2021

Pierwszym etapem prac jest zazwyczaj zidentyfikowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi / z rajów podatkowych, których wartość przekroczyła tzw. progi...
Łukasz Tarski, Kamil Kruk
CIT

Niestandardowy rok podatkowy a nowelizacja WHT 22.11.2021

Mechanizm ten, choć w nieco innym brzmieniu, miał wejść w życie już z początkiem 2019 r., ale mocą Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia...
Katarzyna Knapik, Natalia Stanek
TP

Sposób ustalania wartości kapitału dla transakcji finansowych – nowy Informator TPR 18.11.2021

Podobnie jak w przypadku pierwszej wersji, dokument przygotowano w formie praktycznych pytań i odpowiedzi odnoszących się do poszczególnych sekcji formularza informacji o...
Łukasz Tarski, Agnieszka Szostak
CIT

Polska Spółka Holdingowa 10.11.2021

Cele, jakie postawił przed sobą ustawodawca, są następujące: zakumulowanie rodzimego kapitału, zachęcenie polskich biznesów znajdujących się w zagranicznych jurysdykcjach do...
Magdalena Wolicka, Tomasz Guzik
CIT

Nowa ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie 04.11.2021

Jednym z założeń wprowadzanych reform ma być szeroko pojęte wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej oraz naukowej. Ustawodawca postanowił w tym celu zastosować...
Aleksandra Wilkołek, Tomasz Guzik
Prawo

Nowy obowiązek wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów 28.10.2021

Nowe przepisy wchodzą w życie w dniu 31 października 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność podlegającą rejestracji przed tym dniem, zobowiązani są dostosować...
Joanna Toruniewska, Aleksandra Dyrek-Orlando
Prawo

Dyrektywa o sygnalistach – nowe obowiązki pracodawców 21.10.2021

Zgodnie z założeniami Dyrektywy osoby dokonujące zgłoszenia naruszeń z zakresu określonych dziedzin prawa (m.in. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami...
Joanna Toruniewska
Inne

Potencjalny zamiar oszustwa znikającego podatnika według Polskiego Ładu 14.10.2021

Podatnik, którego takie zawiadomienie dotyczy, zazwyczaj dowie się o nim z opóźnieniem, nie będzie miał też żadnego mechanizmu obrony na wypadek gdyby te informacje okazały...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Monika Łątka
VAT

Rozliczenie WNT po SLIM VAT 2 – pierwsze refleksje po zmianie przepisów 07.10.2021

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. regulacje dotyczące zasad rozliczeń m.in. WNT w zakresie w jakim ograniczały neutralność podatkową poprzez konieczność rozpoznania VAT...
Marcin Radwan, Kamil Wilczewski
Inne

Nowa mapa pomocy regionalnej – zatwierdzona! 05.10.2021

Na zmianach skorzysta 9 województw, w których maksymalna intensywność pomocy zostanie zwiększona. Będą to województwa: lubuskie (40%), zachodniopomorskie (40%)...
Sylwia Ozimek
VAT

SLIM VAT 2 – uproszczenie przy rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości 30.09.2021

Transakcje, których przedmiotem są nieruchomości należą do najbardziej skomplikowanych na gruncie VAT. Zasadniczo, dostawa budynków, budowli lub ich części, może być, po...
Kamil Wilczewski, Marta Jamka