Autorzy tekstów
 • Władysław Varga
 • Martyna Glanowska
 • Kamil Wilczewski
 • Katarzyna Mąkosa
 • Grzegorz Białowąs
 • Joanna Gajewy
 • Sebastian Maciaś
 • Magdalena Wiktor
 • Gabriela Wilczewska
 • Marta Jamka
 • Kamil Kruk
 • Maria Strelczenko
 • Julia Podobińska
 • Marcin Radwan
 • Ewa Sokołowska
 • Łukasz Tarski
 • Tomasz Guzik
VAT

Kolejny korzystny wyrok w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 04.07.2024

Tym razem sprawa dotyczyła niemieckiej spółki (Adient Niemcy), która w związku z zakupem i sprzedażą towarów zarejestrowana była dla celów VAT w Rumunii. W tym samym kraju...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
VAT Inne

Opodatkowanie donejtów otrzymywanych przez twórców treści internetowych 20.06.2024

W pierwszej kolejności, ustalić należy, czy uzyskane w związku z donejtami przysporzenie majątkowe stanowi dla twórcy przychód w rozumieniu ustawy o PIT czy też powinno być...
Kamil Wilczewski, Katarzyna Mąkosa
VAT

Razem czy osobno – odwieczny problem z fakturowaniem świadczeń kompleksowych 29.05.2024

W kwestii dokumentowania transakcji istota problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy dane świadczenie składające się z dających się wyodrębnić elementów...
Grzegorz Białowąs, Martyna Glanowska
VAT

Obligatoryjny KSeF jednak od 2026 roku 09.05.2024

Zgodnie z przekazanymi w jego trakcie informacjami, obowiązek wystawiania faktur z wykorzystaniem KSeF wejdzie w Polsce w życie począwszy od:   1 lutego 2026 roku dla...
Kamil Wilczewski, Joanna Gajewy
VAT

Zgodność polskich przepisów o podzielonej płatności VAT z prawem UE – opinia Rzecznika Generalnego TSUE 18.04.2024

Sprawa dotyczyła odmowy przekazania środków z rachunku VAT upadłego podatnika na wniosek syndyka masy upadłości na rachunek masy upadłości. Naczelnik Urzędu Skarbowego...
Władysław Varga, Sebastian Maciaś
VAT

Odliczenie podatku naliczonego od wynajmu mieszkań dla pracowników 04.04.2024

Wydawać by się mogło, że spór został rozstrzygnięty, kiedy w minionym roku Naczelny Sąd Administracyjny dwukrotnie podważył stanowisko Dyrektora KIS[1], wskazując, że w...
Grzegorz Białowąs, Magdalena Wiktor
VAT

Faktura wystawiona poza KSeF a odliczenie VAT 28.03.2024

Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące nowego terminu wejścia w życie przepisów o obowiązkowym KSeF oraz oficjalnych wyjaśnień...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
VAT

Wyrok TSUE w sprawie odpowiedzialności pracownika za wystawianie pustych faktur 07.03.2024

Sprawa dotyczyła spółki, w odniesieniu do której w toku kontroli ustalono, że w jej imieniu wystawiane były faktury nieodzwierciedlające rzeczywistej sprzedaży towarów –...
Grzegorz Białowąs, Gabriela Wilczewska
VAT

Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT 22.02.2024

Sprawa dotyczyła węgierskiej spółki (dalej: „Spółka”) dokonującej zakupów towarów u kontrahenta, który w wyniku kontroli został uznany za podmiot nieprowadzący rzeczywistej...
Władysław Varga, Grzegorz Białowąs, Marta Jamka
VAT CIT

CIT i VAT przy szkoleniach i imprezach okolicznościowych obejmujących współpracowników 15.02.2024

Niesie ona ze sobą wiele zalet dla obu stron. W niektórych przypadkach może jednak skutkować komplikacjami po stronie rozliczeń podatkowych w CIT i VAT, w szczególności w...
Kamil Wilczewski, Katarzyna Mąkosa
VAT

Zwolnienie samofakturowania transgranicznego z KSeF 18.01.2024

Zgodnie z tym projektem, transakcje realizowane przez polskich podatników i dokumentowane fakturami wystawianymi przez podmioty zagraniczne nieposiadające polskiego numeru...
Władysław Varga, Gabriela Wilczewska
VAT

Uchwała NSA w sprawie formy wykreślenia podatnika z rejestru czynnych podatników VAT 14.12.2023

Dotychczasowo w podobnych sprawach kształtowały się trzy różne linie orzecznicze stwierdzające, że wykreślenie podatnika z tzw. białej listy:   jest czynnością...
Grzegorz Białowąs, Gabriela Wilczewska
VAT

Rozporządzenie dotyczące raportowania VAT po wejściu w życie KSeF 30.11.2023

Wiązać się one będą niewątpliwie z koniecznością zmiany schemy, według której rozliczenie VAT jest składane. Do kluczowych zmian wprowadzanych w tym zakresie należy...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
VAT

Dokumentacja eksportu dla celów zastosowania 0% stawki VAT – najnowszy wyrok sądu 09.11.2023

Obecnie, mniej więcej od wiosny 2023 r., DKIS zmienił poprzednie, korzystne dla podatników podejście i powrócił do stanowiska, że tylko urzędowy, formalny dokument może...
Władysław Varga, Joanna Gajewy
VAT

Wydanie towarów wskutek oszustwa nie podlega opodatkowaniu VAT 19.10.2023

Sprawa dotyczyła polskiej spółki (dalej: „Spółka”), która zobowiązała się do zrealizowania czterech dostaw towarów na rzecz belgijskiego podmiotu, z którym nie pozostawała...
Grzegorz Białowąs, Martyna Glanowska
VAT

Nagła wolta fiskusa w podejściu do dokumentowania eksportu 03.08.2023

Po licznych przegranych sprawach przed NSA oraz biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE, Dyrektor KIS dał się w końcu przekonać do argumentów podatników i w połowie 2021 r...
Władysław Varga, Grzegorz Białowąs, Joanna Gajewy
VAT

KSeF – wybrane problemy praktyczne 25.05.2023

Przepisy trafiły już do Sejmu, a zakończenie całego procesu legislacyjnego planowane jest na trzeci kwartał 2023 r. Korzyści przedstawione przez rząd związane z tym...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
VAT

Sprzedaż paragonowa a możliwość korekty zawyżonej stawki VAT 30.03.2023

Są to sektory, z którymi każdy spotyka się na co dzień: sektor artykułów spożywczych, tekstylnych, szeroki sektor usług beauty: fryzjerstwo, kosmetyka, itp.   W wielu...
Grzegorz Białowąs, Joanna Gajewy
VAT

Stawka 0% VAT w eksporcie nie tylko z komunikatem IE 599 19.01.2023

Interpretacja ta wpisuje się zarazem w szerszy trend odchodzenia od formalistycznego podejścia w stosowaniu przepisów przez organy podatkowe, które w wydawanych...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
VAT CIT

Podatkowe rozliczenie świątecznych prezentów pracowniczych 22.12.2022

Zgodnie z ugruntowanym w ostatnich latach podejściem, nieodpłatne wydania stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
VAT

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej? 06.12.2022

Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Projekt obecnie znajduje się w fazie konsultacji, które potrwają do 23 grudnia 2022 r. Podsumowanie jego...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
VAT

Odzyskanie przez nabywcę błędnie zafakturowanego VAT możliwe także od urzędu 24.11.2022

Sprawa dotyczyła węgierskiej spółki (Humda), która zleciła swojemu dostawcy wykonanie usług w zakresie budowy pawilonu na mediolańskiej wystawie światowej. Usługi zostały...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
VAT

Opłata za finansowanie kontrahentów a VAT 27.10.2022

Kłopotem dla wielu biznesów jest m.in. rosnące oprocentowanie kredytów bankowych. Szczególnie w sektorze MŚP widoczny jest spadek wartości udzielanych kredytów bankowych...
Władysław Varga, Julia Podobińska
VAT

Konsekwencje wyroku NSA w sprawie korygowania podstawy opodatkowania VAT (I FSK 2384/18) 13.10.2022

Sprawa dotyczyła interpretacji dyrektora KIS z 10 maja 2017 r., dotyczącej świadczenia usług dodatkowych, które nie były związane wprost z dostawą towaru, lecz z jego...
Władysław Varga, Gabriela Wilczewska
VAT

Faktury zaliczkowe w SLIM VAT 3 – czy będzie łatwiej? 15.09.2022

Przedsiębiorcy niejednokrotnie rozliczają się ze sobą etapowo na podstawie zaliczek lub przedpłat. Otrzymanie takiej zaliczki często skutkuje powstaniem obowiązku...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
VAT

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi nie tylko dla wybranych – czyli o zwolnieniu od opodatkowania VAT w przypadku usług świadczonych na rzecz zarządzających funduszami 01.09.2022

Interpretacja ta potwierdza, iż zwolnienie od opodatkowani VAT nie dotyczy jedynie wskazanych explicite w treści przepisu podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi...
Marcin Radwan, Kamil Kruk
VAT

Transakcje łańcuchowe – ważny wyrok TSUE w sprawie podwójnego opodatkowania WNT 04.08.2022

7 lipca br. TSUE wydał ważny wyrok (C-696/20) dla podmiotów uczestniczących w transakcjach łańcuchowych w sprawie dotyczącej podwójnego opodatkowania WNT – równolegle w...
Ewa Sokołowska, Martyna Glanowska
VAT

Nadmierna troska Szefa KAS o zdrowie podatników – alkohol w usłudze kompleksowej 28.07.2022

Jak się okazuje, ostatnimi czasy  wsparcie tych głosów przyszło z dość niespodziewanej strony, a mianowicie od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W jednej z wydanych...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
VAT

Kolejne kontrowersje wokół odliczenia VAT z tytułu importu towarów 21.07.2022

Stosownie do brzmienia art. 40 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku (z tytułu importu) została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
VAT

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w kontekście najnowszych orzeczeń NSA 07.07.2022

Członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności poprzez wykazanie, że: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, lub w tym czasie zostało...
Ewa Sokołowska, Marta Jamka
VAT

Transgraniczne rabaty pośrednie a korekta VAT – zmiana podejścia sądów 09.06.2022

Polega ona na udzieleniu rabatu - ale nie bezpośredniemu nabywcy towarów/usług, którym często jest pośrednik, np. dystrybutor (hurtownia), ale dopiero kolejnemu odbiorcy w...
Grzegorz Białowąs, Joanna Gajewy
VAT

Świadczenia poboczne a usługa kompleksowa w leasingu – diabeł tkwi w szczegółach 26.05.2022

Kanwą sprawy była klasyfikacja oferty banku, w ramach której oddawał on w leasing finansowy środki transportu oraz nieruchomości. Jednocześnie bank świadczył równolegle na...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
VAT

Nowy, istotny wyrok TSUE w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT 05.05.2022

Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki Berlin Chemie, sprzedającej swoje produkty farmaceutyczne w Rumunii, gdzie była zarejestrowana dla celów VAT. W tym samym kraju, Berlin...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
VAT

Mimo nowelizacji, wątpliwości wokół rozliczeń WNT ciąg dalszy 28.04.2022

Zmiany te prowadziły niejednokrotnie do rozliczenia takich transakcji w tzw. szyku rozwartym, wpływając w praktyce na ich neutralność podatkową. Choć przepisy te uległy w...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
VAT

Obniżenie stawek VAT od 1 lutego 2022 r. – podsumowanie najważniejszych zmian 03.02.2022

Zgodnie z ostateczną wersją ustawy nowelizującej (Dz.U. z 27 stycznia 2022 r., poz. 196), niższe stawki VAT znajdują zastosowanie przede wszystkim do artykułów spożywczych...
Kamil Wilczewski, Kamil Kruk
VAT

Krajowy System e-Faktur i zmiany w fakturowaniu od 2022 r. 23.12.2021

O podstawowych założeniach i korzyściach związanych z wprowadzeniem KSeF pisaliśmy już w marcowym wydaniu „Tax Point of View” (link:...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
VAT

Korygowanie błędów w JPK bez czynnego żalu 09.12.2021

Wraz ze zmianą w 2020 r. przepisów pojawił się problem w przesyłaniu nowego pliku JPK_V7. W myśl art. 61a kodeksu karnego skarbowego (dalej: KKS), podatnik, który przesyła...
Władysław Varga, Maria Strelczenko
VAT

Grupa VAT – nowa instytucja w polskim systemie podatkowym 02.12.2021

Wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r. przepisy wprowadzające grupę VAT to możliwość stosowania procedury wspólnego (łącznego) rozliczenia VAT przez podmioty należące do tej...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
VAT

Rozliczenie WNT po SLIM VAT 2 – pierwsze refleksje po zmianie przepisów 07.10.2021

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. regulacje dotyczące zasad rozliczeń m.in. WNT w zakresie w jakim ograniczały neutralność podatkową poprzez konieczność rozpoznania VAT...
Marcin Radwan, Kamil Wilczewski
VAT

SLIM VAT 2 – uproszczenie przy rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości 30.09.2021

Transakcje, których przedmiotem są nieruchomości należą do najbardziej skomplikowanych na gruncie VAT. Zasadniczo, dostawa budynków, budowli lub ich części, może być, po...
Kamil Wilczewski, Marta Jamka
VAT

Transakcje łańcuchowe – zmiany od 1 października 2021 r. 23.09.2021

W kontekście zmian, kluczowe znaczenie ma art. 22 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z przywołanym przepisem, w przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
VAT

Nieodpłatne przekazanie pakietów kafeteryjnych a opodatkowanie VAT 09.09.2021

Zasadniczo, takie działania mają na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Powstaje zatem pytanie, czy nieodpłatne przekazanie usług w ramach pakietów...
Grzegorz Białowąs, Maria Strelczenko
VAT

Nabycie licencji wieloletniej od kontrahenta zagranicznego a skutki w VAT 15.07.2021

Z uwagi na różnorodność modeli udostępniania oprogramowania oraz sposobów rozliczenia warto jednak zwrócić uwagę na skutki podatkowe, które w zależności od przyjętych...
Łukasz Tarski, Tomasz Guzik
VAT

Slim VAT 2 - podsumowanie planowanych zmian 10.06.2021

Najważniejsze zmiany wprowadzane w ramach tej nowelizacji dotyczą następujących obszarów:   usunięcie przepisów uzależniających neutralny charakter transakcji zakupowych...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
VAT

Zakup paliwa przy użyciu karty paliwowej na stacji partnerskiej koncernu paliwowego – czy przysługuje odliczenie VAT? 27.05.2021

16 lutego 2021 r., na stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną dotyczącą prawidłowej kwalifikacji transakcji dokonywanych przy użyciu...
Władysław Varga, Maria Strelczenko
VAT

VAT w branży gastronomicznej - kolejny zwrot akcji 13.05.2021

Dla wielu podatników kwestia ta (zwłaszcza historycznie) miała niebagatelne znaczenie – jeśli bowiem uznać taką sprzedaż za świadczenie usług restauracyjnych/cateringowych...
Władysław Varga, Łukasz Tarski
VAT

Sankcja VAT – kolejne polskie przepisy zakwestionowane przez TSUE 26.04.2021

Jest to kolejna, trzecia już w ostatnim czasie sprawa, którą rozpatrywał TSUE i w której polskie przepisy zostały zakwestionowane (po regulacjach ograniczających prawo do...
Władysław Varga, Kamil Wilczewski
VAT

JPK_V7 – pierwsze zmiany w raportowaniu z wykorzystaniem nowej struktury 12.04.2021

Najważniejsze planowane zmiany są następujące: oznaczenie MPP ma znaleźć zastosowanie do wykazywanych w ewidencji podatku należnego i naliczonego faktur faktycznie...
Władysław Varga, Kamil Wilczewski
VAT

Polskie przepisy wprowadzające 3-miesięczne ograniczenie neutralnego rozliczenia VAT od WNT są sprzeczne z Dyrektywą VAT – wyrok TSUE C-895/19 z 18 marca 2021 r. 25.03.2021

Omawiany wyrok jest rezultatem rozbieżności jaka zarysowała się w orzecznictwie krajowych sądów administracyjnych w związku z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r...
Marcin Radwan, Władysław Varga
VAT

Krajowy System e-Faktur 25.03.2021

Początkowo system KSeF ma działać na zasadzie dobrowolności, natomiast w późniejszym etapie (zgodnie z zapowiedziami MF - od 2022 r.) stanie się on rozwiązaniem obowiązkowym...
Władysław Varga, Łukasz Tarski