Autorzy tekstów
  • Władysław Varga
  • Martyna Glanowska
  • Grzegorz Białowąs
  • Kamil Kruk
  • Kamil Wilczewski
  • Marcin Radwan
  • Maria Strelczenko
  • Marta Jamka
  • Łukasz Tarski
  • Tomasz Guzik
VAT

Nowy, istotny wyrok TSUE w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT 05.05.2022

Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki Berlin Chemie, sprzedającej swoje produkty farmaceutyczne w Rumunii, gdzie była zarejestrowana dla celów VAT. W tym samym kraju, Berlin...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
VAT

Mimo nowelizacji, wątpliwości wokół rozliczeń WNT ciąg dalszy 28.04.2022

Zmiany te prowadziły niejednokrotnie do rozliczenia takich transakcji w tzw. szyku rozwartym, wpływając w praktyce na ich neutralność podatkową. Choć przepisy te uległy w...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
VAT

Obniżenie stawek VAT od 1 lutego 2022 r. – podsumowanie najważniejszych zmian 03.02.2022

Zgodnie z ostateczną wersją ustawy nowelizującej (Dz.U. z 27 stycznia 2022 r., poz. 196), niższe stawki VAT znajdują zastosowanie przede wszystkim do artykułów spożywczych...
Kamil Wilczewski, Kamil Kruk
VAT

Krajowy System e-Faktur i zmiany w fakturowaniu od 2022 r. 23.12.2021

O podstawowych założeniach i korzyściach związanych z wprowadzeniem KSeF pisaliśmy już w marcowym wydaniu „Tax Point of View” (link:...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
VAT

Korygowanie błędów w JPK bez czynnego żalu 09.12.2021

Wraz ze zmianą w 2020 r. przepisów pojawił się problem w przesyłaniu nowego pliku JPK_V7. W myśl art. 61a kodeksu karnego skarbowego (dalej: KKS), podatnik, który przesyła...
Władysław Varga, Maria Strelczenko
VAT

Grupa VAT – nowa instytucja w polskim systemie podatkowym 02.12.2021

Wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r. przepisy wprowadzające grupę VAT to możliwość stosowania procedury wspólnego (łącznego) rozliczenia VAT przez podmioty należące do tej...
Kamil Wilczewski, Martyna Glanowska
VAT

Rozliczenie WNT po SLIM VAT 2 – pierwsze refleksje po zmianie przepisów 07.10.2021

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. regulacje dotyczące zasad rozliczeń m.in. WNT w zakresie w jakim ograniczały neutralność podatkową poprzez konieczność rozpoznania VAT...
Marcin Radwan, Kamil Wilczewski
VAT

SLIM VAT 2 – uproszczenie przy rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości 30.09.2021

Transakcje, których przedmiotem są nieruchomości należą do najbardziej skomplikowanych na gruncie VAT. Zasadniczo, dostawa budynków, budowli lub ich części, może być, po...
Kamil Wilczewski, Marta Jamka
VAT

Transakcje łańcuchowe – zmiany od 1 października 2021 r. 23.09.2021

W kontekście zmian, kluczowe znaczenie ma art. 22 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z przywołanym przepisem, w przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
VAT

Nieodpłatne przekazanie pakietów kafeteryjnych a opodatkowanie VAT 09.09.2021

Zasadniczo, takie działania mają na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Powstaje zatem pytanie, czy nieodpłatne przekazanie usług w ramach pakietów...
Grzegorz Białowąs, Maria Strelczenko
VAT

Nabycie licencji wieloletniej od kontrahenta zagranicznego a skutki w VAT 15.07.2021

Z uwagi na różnorodność modeli udostępniania oprogramowania oraz sposobów rozliczenia warto jednak zwrócić uwagę na skutki podatkowe, które w zależności od przyjętych...
Łukasz Tarski, Tomasz Guzik
VAT

Slim VAT 2 - podsumowanie planowanych zmian 10.06.2021

Najważniejsze zmiany wprowadzane w ramach tej nowelizacji dotyczą następujących obszarów:   usunięcie przepisów uzależniających neutralny charakter transakcji zakupowych...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
VAT

Zakup paliwa przy użyciu karty paliwowej na stacji partnerskiej koncernu paliwowego – czy przysługuje odliczenie VAT? 27.05.2021

16 lutego 2021 r., na stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną dotyczącą prawidłowej kwalifikacji transakcji dokonywanych przy użyciu...
Władysław Varga, Maria Strelczenko
VAT

VAT w branży gastronomicznej - kolejny zwrot akcji 13.05.2021

Dla wielu podatników kwestia ta (zwłaszcza historycznie) miała niebagatelne znaczenie – jeśli bowiem uznać taką sprzedaż za świadczenie usług restauracyjnych/cateringowych...
Władysław Varga, Łukasz Tarski
VAT

Sankcja VAT – kolejne polskie przepisy zakwestionowane przez TSUE 26.04.2021

Jest to kolejna, trzecia już w ostatnim czasie sprawa, którą rozpatrywał TSUE i w której polskie przepisy zostały zakwestionowane (po regulacjach ograniczających prawo do...
Władysław Varga, Kamil Wilczewski
VAT

JPK_V7 – pierwsze zmiany w raportowaniu z wykorzystaniem nowej struktury 12.04.2021

Najważniejsze planowane zmiany są następujące: oznaczenie MPP ma znaleźć zastosowanie do wykazywanych w ewidencji podatku należnego i naliczonego faktur faktycznie...
Władysław Varga, Kamil Wilczewski
VAT

Polskie przepisy wprowadzające 3-miesięczne ograniczenie neutralnego rozliczenia VAT od WNT są sprzeczne z Dyrektywą VAT – wyrok TSUE C-895/19 z 18 marca 2021 r. 25.03.2021

Omawiany wyrok jest rezultatem rozbieżności jaka zarysowała się w orzecznictwie krajowych sądów administracyjnych w związku z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r...
Marcin Radwan, Władysław Varga
VAT

Krajowy System e-Faktur 25.03.2021

Początkowo system KSeF ma działać na zasadzie dobrowolności, natomiast w późniejszym etapie (zgodnie z zapowiedziami MF - od 2022 r.) stanie się on rozwiązaniem obowiązkowym...
Władysław Varga, Łukasz Tarski
VAT

Brexit – przedstawiciel podatkowy dla celów VAT w Polsce oraz transakcje z Irlandią Północną 16.02.2021

Począwszy od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami, podmioty gospodarcze z Wielkiej Brytanii prowadzące aktywność biznesową w Polsce i nieposiadające...
Marcin Radwan, Władysław Varga