Autorzy tekstów
 • Patryk Dunajski
 • Mateusz Kolarzyk
 • Julia Skóra
 • Agnieszka Szostak
 • Aleksandra Dyrek-Orlando
 • Natalia Stanek
 • Magdalena Wolicka
 • Sabina Dudek
 • Grzegorz Białowąs
 • Kamil Kruk
 • Marcin Radwan
 • Marta Jamka
 • Katarzyna Knapik
 • Kamil Wilczewski
 • Maria Strelczenko
 • Joanna Toruniewska
 • Władysław Varga
 • Martyna Glanowska
 • Magdalena Pancewicz
 • Bartłomiej Wróbel
 • Maciej Mierecki
 • Julia Podobińska
 • Gabriela Wilczewska
 • Aleksandra Wilkołek
 • Katarzyna Sawicka
 • Katarzyna Przewłocka
 • Ewa Sokołowska
 • Magdalena Kubas
 • Joanna Gajewy
 • Tomasz Guzik
TP

Ceny transferowe w SSE. Czy korekta TP i doszacowanie dochodu są objęte zwolnieniem? 09.02.2023

Choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że brzmienie przepisów przemawia za uznaniem dochodów z tych tytułów za zwolnione z podatku, w praktyce orzecznictwo w tym...
Patryk Dunajski, Mateusz Kolarzyk
TP

Master file – nie zapomnijmy o grupowej dokumentacji cen transferowych 02.02.2023

Master File to dokumentacja przedstawiająca ogólny obraz grupy kapitałowej, w myśl zasady od ogółu do szczegółu jakim jest dokumentacja lokalna prezentująca dane dotyczące...
Julia Skóra, Agnieszka Szostak
Prawo

Czy umieszczenie w rejestrze niesolidnych dłużników stanowi naruszenie dóbr osobistych? 26.01.2023

Klient w pozwanym banku posiadał kartę kredytową. Podpisując wniosek o kartę kredytową powód nie wyraził zgody na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych po...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Natalia Stanek
Inne

Wkrótce pierwsze konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 25.01.2023

Jest to następny krok do rozpoczęcia dystrybucji środków w ramach FENG, po ogłoszeniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Szczegółowego Opisu Priorytetów i...
Magdalena Wolicka, Sabina Dudek
VAT

Stawka 0% VAT w eksporcie nie tylko z komunikatem IE 599 19.01.2023

Interpretacja ta wpisuje się zarazem w szerszy trend odchodzenia od formalistycznego podejścia w stosowaniu przepisów przez organy podatkowe, które w wydawanych...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
CIT

NSA: Wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniach integracyjnych osób świadczących usługi w ramach tzw. B2B stanowią wydatki reprezentacyjne 12.01.2023

Spółka wnioskująca o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się do Dyrektora KIS z pytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesione...
Marcin Radwan, Marta Jamka
Inne

Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji w 2023 r. 05.01.2023

Z nowym rokiem weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w  Polskiej Strefie Inwestycji. Zmian jest niewiele, w większości mają one charakter...
Katarzyna Knapik, Sabina Dudek
VAT CIT

Podatkowe rozliczenie świątecznych prezentów pracowniczych 22.12.2022

Zgodnie z ugruntowanym w ostatnich latach podejściem, nieodpłatne wydania stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
Prawo

Ostatni moment na aktualizację umów dotyczących transferu danych osobowych poza EOG 15.12.2022

Standardowe klauzule umowne stanowią jeden z instrumentów legalizujących przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacji, kiedy w odniesieniu do...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Joanna Toruniewska
TP

Ostatnia prosta przed raportowaniem (TP) 09.12.2022

Początek grudnia to natomiast ostatni moment, by stosunkowo chłodnym okiem spojrzeć na przygotowane dotychczas dokumenty i upewnić się, że są one kompletne i nie zawierają...
Julia Skóra, Patryk Dunajski
VAT

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej? 06.12.2022

Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Projekt obecnie znajduje się w fazie konsultacji, które potrwają do 23 grudnia 2022 r. Podsumowanie jego...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
TP

Wkład pieniężny a dokumentacja cen transferowych 01.12.2022

Jednym z mniej oczywistych przypadków, który stosunkowo łatwo przeoczyć na etapie sporządzania listy dokumentowanych transakcji jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki...
Julia Skóra, Patryk Dunajski
VAT

Odzyskanie przez nabywcę błędnie zafakturowanego VAT możliwe także od urzędu 24.11.2022

Sprawa dotyczyła węgierskiej spółki (Humda), która zleciła swojemu dostawcy wykonanie usług w zakresie budowy pawilonu na mediolańskiej wystawie światowej. Usługi zostały...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
Inne

Klasyfikacja gruntu a jego związek z działalnością gospodarczą w podatku od nieruchomości – wyrok NSA III FSK 1024/21 17.11.2022

Wyrokiem z 15 września 2022 roku o sygn. III FSK 1024/21 NSA rozstrzygnął spór między podatnikiem a organem dotyczący zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości...
Magdalena Pancewicz, Bartłomiej Wróbel
Prawo

Raportowanie terminów zapłaty – nadchodzące zmiany 10.11.2022

Nowelizacja przewiduje szereg zmian w zakresie raportowania transakcji handlowych. Jedną z najistotniejszych jest wyłączenie spod obowiązku sprawozdawczego świadczeń...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Maciej Mierecki
CIT

Nowelizacja ustawy o CIT - podsumowanie najważniejszych zmian 03.11.2022

Nowelizacja wprowadza szereg zmian w zakresie podatku u źródła, cen transferowych, podatku minimalnego, podatku od przerzuconych dochodów jak również innych obszarów podatku...
Katarzyna Knapik, Natalia Stanek, Marta Jamka
VAT

Opłata za finansowanie kontrahentów a VAT 27.10.2022

Kłopotem dla wielu biznesów jest m.in. rosnące oprocentowanie kredytów bankowych. Szczególnie w sektorze MŚP widoczny jest spadek wartości udzielanych kredytów bankowych...
Władysław Varga, Julia Podobińska
TP

Jakie znaczenie dla obowiązków w zakresie cen transferowych ma likwidacja WIBOR i LIBOR? 20.10.2022

LIBOR do końca 2021 r.   Referencyjna stopa procentowa LIBOR (London Interbank Offer Rate) do końca 2021 r. stanowiła jeden z najpowszechniejszych wskaźników stosowanych w...
Julia Skóra, Agnieszka Szostak
VAT

Konsekwencje wyroku NSA w sprawie korygowania podstawy opodatkowania VAT (I FSK 2384/18) 13.10.2022

Sprawa dotyczyła interpretacji dyrektora KIS z 10 maja 2017 r., dotyczącej świadczenia usług dodatkowych, które nie były związane wprost z dostawą towaru, lecz z jego...
Władysław Varga, Gabriela Wilczewska
CIT

Wydatki na budowanie dobrej atmosfery w firmie w kosztach podatkowych 06.10.2022

Świadczenia pozapłacowe były niedawno przedmiotem zapytania Spółki, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwestii możliwości...
Marcin Radwan, Martyna Glanowska
MDR

MDR - raportowanie schematów krajowych 29.09.2022

Warto zaznaczyć, iż obecnie wciąż zawieszone są terminy dotyczące obowiązku przekazywania informacji o krajowych schematach podatkowych. Na podstawie art. 31y ustawy o...
Aleksandra Wilkołek, Maria Strelczenko
TP

Nowe rozporządzenie TPR a transakcje realizowane w 2021 r. 22.09.2022

13 września Ministerstwo Finansów opublikowało nowe rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych[1]. Co do zasady mają one regulować obowiązki związane z...
Katarzyna Sawicka, Patryk Dunajski
VAT

Faktury zaliczkowe w SLIM VAT 3 – czy będzie łatwiej? 15.09.2022

Przedsiębiorcy niejednokrotnie rozliczają się ze sobą etapowo na podstawie zaliczek lub przedpłat. Otrzymanie takiej zaliczki często skutkuje powstaniem obowiązku...
Kamil Wilczewski, Maria Strelczenko
Inne

Obniżony próg reinwestycji także dla mikro i małych przedsiębiorców 08.09.2022

Prace nad Projektem są uzasadnione przede wszystkim koniecznością zastąpienia obecnego rozporządzenia (dalej: rozporządzenie WNI), które utraci moc 1 stycznia 2023 r...
Katarzyna Przewłocka, Mateusz Kolarzyk
VAT

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi nie tylko dla wybranych – czyli o zwolnieniu od opodatkowania VAT w przypadku usług świadczonych na rzecz zarządzających funduszami 01.09.2022

Interpretacja ta potwierdza, iż zwolnienie od opodatkowani VAT nie dotyczy jedynie wskazanych explicite w treści przepisu podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi...
Marcin Radwan, Kamil Kruk
TP

Zmiany w zakresie dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych 25.08.2022

Z publikacji Ministerstwa Finansów dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (https://legislacja.gov.pl/projekt/12361255/katalog/12889728#12889728) wynika, które...
CIT

Wymóg rzeczywistego właściciela a wypłata dywidendy 25.08.2022

W wyrokach tych potwierdzono, iż w celu skorzystania z prawa do zwolnienia dywidendy z podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, płatnik nie miał obowiązku...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
CIT

Sądy uznają prawo podatników do korygowania stawek amortyzacyjnych "wstecz" 18.08.2022

Sądy rozważając przedmiotowe zagadnienie odwoływały się przede wszystkim do argumentacji językowej. Zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o CIT podatnicy mogą obniżać podane w...
Magdalena Pancewicz, Marta Jamka
Prawo

Czy cookies to zawsze dane osobowe? 11.08.2022

Przepisy RODO nie przesądzają, czy pliki cookies stanowią dane osobowe. W motywie 30 preambuły wskazano jedynie, że osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Joanna Toruniewska
VAT

Transakcje łańcuchowe – ważny wyrok TSUE w sprawie podwójnego opodatkowania WNT 04.08.2022

7 lipca br. TSUE wydał ważny wyrok (C-696/20) dla podmiotów uczestniczących w transakcjach łańcuchowych w sprawie dotyczącej podwójnego opodatkowania WNT – równolegle w...
Ewa Sokołowska, Martyna Glanowska
VAT

Nadmierna troska Szefa KAS o zdrowie podatników – alkohol w usłudze kompleksowej 28.07.2022

Jak się okazuje, ostatnimi czasy  wsparcie tych głosów przyszło z dość niespodziewanej strony, a mianowicie od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W jednej z wydanych...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
VAT

Kolejne kontrowersje wokół odliczenia VAT z tytułu importu towarów 21.07.2022

Stosownie do brzmienia art. 40 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku (z tytułu importu) została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
Inne

Czy jaskółka okaże się zwiastunką wiosny? - czyli zmiana statusu przedsiębiorcy strefowego a intensywność pomocy publicznej 14.07.2022

W dotychczasowej praktyce uznawano, że zmiana statusu przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w trakcie realizacji inwestycji będzie mieć wpływ...
Katarzyna Przewłocka, Kamil Kruk
VAT

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w kontekście najnowszych orzeczeń NSA 07.07.2022

Członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności poprzez wykazanie, że: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, lub w tym czasie zostało...
Ewa Sokołowska, Marta Jamka
Inne

Wybór formy opodatkowania 30.06.2022

Polski Ład 2.0. wprowadza do porządku prawnego szereg istotnych zmian w tym także pozwala przedsiębiorcom zmienić wybraną przez nich formę opodatkowania (tj. wsteczna...
Magdalena Pancewicz, Maria Strelczenko
Prawo

Nowe prawo holdingowe już od października 23.06.2022

Celem przepisów nowego Działu IV w Tytule I ustawy jest umożliwienie spółkom należącym do jednej grupy kapitałowej kierowania się wspólną strategią gospodarczą w celu...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Joanna Toruniewska
TP

Mikro i małe przedsiębiorstwa w pojedynku z cenami transferowymi 15.06.2022

Art. 11q ust. 3a pkt 1 ustawy o CIT stanowi, że w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym...
Aleksandra Wilkołek, Magdalena Kubas, Marta Jamka
VAT

Transgraniczne rabaty pośrednie a korekta VAT – zmiana podejścia sądów 09.06.2022

Polega ona na udzieleniu rabatu - ale nie bezpośredniemu nabywcy towarów/usług, którym często jest pośrednik, np. dystrybutor (hurtownia), ale dopiero kolejnemu odbiorcy w...
Grzegorz Białowąs, Joanna Gajewy
CIT

Transakcje rajowe – co już widać w praktyce 02.06.2022

Obowiązek taki dotyczy zarówno transakcji zakupowych jak i sprzedażowych, przy czym wartość transakcji powinna przekraczać 100.000,00 zł.   Ponadto od 1 stycznia 2021 r. w...
Aleksandra Wilkołek, Maria Strelczenko
VAT

Świadczenia poboczne a usługa kompleksowa w leasingu – diabeł tkwi w szczegółach 26.05.2022

Kanwą sprawy była klasyfikacja oferty banku, w ramach której oddawał on w leasing finansowy środki transportu oraz nieruchomości. Jednocześnie bank świadczył równolegle na...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
Inne

Zniesienie stanu epidemii – aspekty podatkowe 19.05.2022

Poniżej przedstawiamy skutki zniesienia stanu epidemii w sferze prawa podatkowego.   Z końcem miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany, tj. od 1 czerwca...
Katarzyna Knapik, Marta Jamka
CIT

Zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy stanowi koszt podatkowy dla inwestora 12.05.2022

W praktyce chodzi o wynagrodzenie, które inwestor wypłaca podwykonawcy za wykonane przez niego prace z tytułu umowy zawartej z generalnym wykonawcą. Zgodnie z wypracowaną...
Katarzyna Przewłocka, Maria Strelczenko
VAT

Nowy, istotny wyrok TSUE w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT 05.05.2022

Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki Berlin Chemie, sprzedającej swoje produkty farmaceutyczne w Rumunii, gdzie była zarejestrowana dla celów VAT. W tym samym kraju, Berlin...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
VAT

Mimo nowelizacji, wątpliwości wokół rozliczeń WNT ciąg dalszy 28.04.2022

Zmiany te prowadziły niejednokrotnie do rozliczenia takich transakcji w tzw. szyku rozwartym, wpływając w praktyce na ich neutralność podatkową. Choć przepisy te uległy w...
Grzegorz Białowąs, Kamil Kruk
Inne

IPCEI – już wkrótce dofinansowanie innowacyjnych projektów z branży medycznej i farmaceutycznej 21.04.2022

Mechanizm ten jest nadal dosyć słabo znany w Polsce, a z pewnością warto się nim zainteresować planując nowe, innowacyjne inwestycje lub projekty B+R.   Mechanizm IPCEI...
Katarzyna Przewłocka
Prawo

Raportowanie terminów zapłaty – planowane zmiany 14.04.2022

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów, uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Maciej Mierecki
TP

Ceny transferowe a ulga IP Box – problemy praktyczne 07.04.2022

Jedną z takich regulacji jest art. 24d ust. 8 ustawy o CIT (bliźniaczy art. 30ca ust. 8 ustawy o PIT), zgodnie z którym do ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa...
Katarzyna Knapik, Aleksandra Wilkołek, Tomasz Guzik
CIT

Dyrektywa ATAD, czyli jakie obowiązki są związane ze strukturami hybrydowymi 31.03.2022

Celem analizowanych przepisów jest przede wszystkim zwalczanie: podwójnego odliczenia kosztów (double deduction), czyli sytuacji, w której ta sama płatność podlega...
Magdalena Wolicka, Marta Jamka
CIT

Składanie informacji CIT-ST – wątpliwości związane z wprowadzonymi zmianami 24.03.2022

Nowelizacja ta związana jest ze zmianą zasad finansowania samorządu terytorialnego wynikającą z ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw.   W...
Katarzyna Knapik
CIT

Ulga na robotyzację – wybrane problemy 17.03.2022

Trudności interpretacyjne są związane m.in. z ulgą na robotyzację. Przypomnijmy, że jest to ulga skierowana do przedsiębiorstw, które chcą usprawnić produkcję poprzez...
Magdalena Wolicka, Tomasz Guzik