Autorzy tekstów
 • Katarzyna Knapik
 • Magdalena Pancewicz
 • Kamil Wilczewski
 • Katarzyna Mąkosa
 • Marta Jamka
 • Mateusz Kolarzyk
 • Aleksandra Dyrek-Orlando
 • Daniel Szczepanik
 • Sabina Dudek
 • Grzegorz Białowąs
 • Martyna Glanowska
 • Bartłomiej Wróbel
 • Katarzyna Przewłocka
 • Marcin Radwan
 • Magdalena Wolicka
 • Kamil Kruk
 • Maria Strelczenko
 • Władysław Varga
 • Sylwia Ozimek
 • Joanna Gajewy
 • Monika Łątka
 • Waldemar Knap
 • Patryk Dunajski
 • Aleksandra Wilkołek
 • Natalia Stanek
 • Magdalena Kubas
Inne

Zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości 27.06.2024

Znowelizowane przepisy będą definiowały budynek i budowlę bez odwołania się do przepisów prawa budowlanego, dodatkowo będą wyszczególnione kategorie obiektów kwalifikowanych...
Katarzyna Knapik, Magdalena Pancewicz
VAT Inne

Opodatkowanie donejtów otrzymywanych przez twórców treści internetowych 20.06.2024

W pierwszej kolejności, ustalić należy, czy uzyskane w związku z donejtami przysporzenie majątkowe stanowi dla twórcy przychód w rozumieniu ustawy o PIT czy też powinno być...
Kamil Wilczewski, Katarzyna Mąkosa
Inne

Ustawa deregulacyjna – podsumowanie planowanych zmian 16.05.2024

Projekt przewiduje nowelizację przepisów wielu ustaw. Najważniejsze planowane zmiany dotyczą następujących obszarów: wprowadzenie weksli w formie elektronicznej; w...
Katarzyna Knapik, Marta Jamka
Inne

Objęcie pracowników i innych osób ubezpieczeniem OC – skutki na gruncie PIT 11.04.2024

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich...
Magdalena Pancewicz, Mateusz Kolarzyk
Inne

Fundacja rodzinna – podstawowe zagadnienia podatkowe 08.02.2024

Działalność gospodarcza – dopuszczalny zakres i opodatkowanie podatkiem dochodowym   Fundacja rodzinna może prowadzić następującą działalność gospodarczą:   zbywanie...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Daniel Szczepanik
Inne

Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycyjnej w 2024 roku 25.01.2024

Jedną z głównych zmian w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej jest przedłużenie minimalnego okresu obowiązywania decyzji o wsparciu o 2 lata w przypadkach, dla których...
Katarzyna Knapik, Sabina Dudek, Katarzyna Mąkosa
Inne

Łaska Skarbu Państwa na pstrym koniu jeździ, czyli zwierzęta okiem fiskusa 21.12.2023

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić każdy, kto ma wątpliwości co do zaistniałego u niego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, który może...
Grzegorz Białowąs, Martyna Glanowska, Katarzyna Mąkosa
CIT Inne

Wypłata zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza a obowiązki płatnika po stronie spółki komandytowej 07.09.2023

Od 2021 r., wskutek objęcia spółki komandytowej podatkiem CIT, dochody wspólników stanowią dochody z udziału w zyskach osób prawnych (analogicznie jak dywidendy ze spółek...
Katarzyna Knapik, Daniel Szczepanik
CIT Inne

Sprawozdanie o podatku dochodowym – nowe obowiązki raportowe 31.08.2023

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego obowiązku publikowania przez podatników na swoich stronach internetowych sprawozdania o podatku dochodowym, a także złożenia go do...
Katarzyna Knapik, Daniel Szczepanik
Inne

Obowiązki płatnika a udostępnianie pracownikom aut na preferencyjnych warunkach 24.08.2023

W przypadku częściowej odpłatności wynajmu takich samochodów nie znajdzie zastosowania przepis, który pozwala ustalać przychód pracownika jako różnicę pomiędzy kwotą...
Magdalena Pancewicz, Bartłomiej Wróbel
Inne

Wybrane konsekwencje podatkowe odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 29.06.2023

Schematy podatkowe (MDR)   Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...
Daniel Szczepanik
Inne

Czy obowiązywanie interpretacji ogólnej faktycznie wyklucza wydawanie interpretacji indywidualnych? 15.06.2023

Podkreślić należy, że – choć interpretacja indywidualna nie zostanie w takim przypadku wydana – do przedstawionego problemu powinna znaleźć zastosowanie odpowiednia...
Katarzyna Przewłocka, Mateusz Kolarzyk
Inne

MF: Zaległe składki nie są przychodem pracownika 11.05.2023

Kwestia ta wywoływała do tej pory wiele wątpliwości płatników oraz podatników PIT, o których wyjaśnienie zwracano się w licznych wnioskach o interpretacje indywidualne. Co...
Marcin Radwan, Marta Jamka
Inne

PRACA ZDALNA W STREFIE 04.05.2023

W szczególności istnieje obawa, że zatrudnienie w formie pracy zdalnej lub hybrydowej traktowane będzie jako uchybienie warunkom zezwoleń na prowadzenie działalności...
Katarzyna Knapik, Sabina Dudek
Inne

Nowe dotacje bezzwrotne na robotyzację i cyfryzację w dużych przedsiębiorstwach 13.04.2023

W ramach tego obszaru niebawem uruchomiony zostanie jeden z większych konkursów związany z robotyzacją i cyfryzacją w przedsiębiorstwach. Konkurs będzie przeznaczony dla...
Magdalena Wolicka, Sabina Dudek
Inne

Ulga na robotyzację – wybrane zagadnienia 10.03.2023

Robot a klasyfikacja środków trwałych (KŚT)   Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać podatnicy działający w branży produkcyjnej, ponoszący co najmniej jeden z wydatków...
Katarzyna Przewłocka, Daniel Szczepanik
Inne

Ścieżka SMART – najważniejsze zasady 02.03.2023

W ramach konkursu przedsiębiorstwa mogą składać jeden wniosek obejmujący od jednego do siedmiu modułów tematycznych:   prace badawczo-rozwojowe (B+R) → moduł...
Magdalena Wolicka, Sabina Dudek
Inne

Wkrótce pierwsze konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 25.01.2023

Jest to następny krok do rozpoczęcia dystrybucji środków w ramach FENG, po ogłoszeniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Szczegółowego Opisu Priorytetów i...
Magdalena Wolicka, Sabina Dudek
Inne

Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji w 2023 r. 05.01.2023

Z nowym rokiem weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w  Polskiej Strefie Inwestycji. Zmian jest niewiele, w większości mają one charakter...
Katarzyna Knapik, Sabina Dudek
Inne

Klasyfikacja gruntu a jego związek z działalnością gospodarczą w podatku od nieruchomości – wyrok NSA III FSK 1024/21 17.11.2022

Wyrokiem z 15 września 2022 roku o sygn. III FSK 1024/21 NSA rozstrzygnął spór między podatnikiem a organem dotyczący zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości...
Magdalena Pancewicz, Bartłomiej Wróbel
Inne

Obniżony próg reinwestycji także dla mikro i małych przedsiębiorców 08.09.2022

Prace nad Projektem są uzasadnione przede wszystkim koniecznością zastąpienia obecnego rozporządzenia (dalej: rozporządzenie WNI), które utraci moc 1 stycznia 2023 r...
Katarzyna Przewłocka, Mateusz Kolarzyk
Inne

Czy jaskółka okaże się zwiastunką wiosny? - czyli zmiana statusu przedsiębiorcy strefowego a intensywność pomocy publicznej 14.07.2022

W dotychczasowej praktyce uznawano, że zmiana statusu przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w trakcie realizacji inwestycji będzie mieć wpływ...
Katarzyna Przewłocka, Kamil Kruk
Inne

Wybór formy opodatkowania 30.06.2022

Polski Ład 2.0. wprowadza do porządku prawnego szereg istotnych zmian w tym także pozwala przedsiębiorcom zmienić wybraną przez nich formę opodatkowania (tj. wsteczna...
Magdalena Pancewicz, Maria Strelczenko
Inne

Zniesienie stanu epidemii – aspekty podatkowe 19.05.2022

Poniżej przedstawiamy skutki zniesienia stanu epidemii w sferze prawa podatkowego.   Z końcem miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany, tj. od 1 czerwca...
Katarzyna Knapik, Marta Jamka
Inne

IPCEI – już wkrótce dofinansowanie innowacyjnych projektów z branży medycznej i farmaceutycznej 21.04.2022

Mechanizm ten jest nadal dosyć słabo znany w Polsce, a z pewnością warto się nim zainteresować planując nowe, innowacyjne inwestycje lub projekty B+R.   Mechanizm IPCEI...
Katarzyna Przewłocka
Inne

WOJNA W UKRAINIE – NIEZBĘDNIK TAXPOINT – PODATKI 15.03.2022

Prezentujemy skrót najważniejszych regulacji w tym zakresie.   VAT   Na podstawie opublikowanego 4 marca br. rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża...
Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
Inne

WOJNA W UKRAINIE – NIEZBĘDNIK TAXPOINT – PRAWO 15.03.2022

Najistotniejszym aktem prawnym dotyczącym ww. zagadnień jest ustawa z 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Magdalena Wolicka, Maria Strelczenko
Inne

Dodatnia wartość firmy a PCC – skutki uchwały NSA 10.03.2022

Zgodnie z ustawą o PCC, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. transakcje nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W wyniku takich transakcji, podstawę...
Władysław Varga, Martyna Glanowska
Inne

Polski Wall Street - jak rozliczyć inwestycje 24.02.2022

Warto przy tym pamiętać, iż bez względu na to jaki rynek do inwestowania zostanie wybrany, osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, które w 2021 r. dokonywały...
Magdalena Pancewicz, Maria Strelczenko
Inne

Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji w 2022 r. 10.02.2022

Wprowadza ono szereg zmian dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Są one zarówno korzystne, jak i...
Katarzyna Knapik, Sylwia Ozimek
Inne

Polski Ład – o czym jeszcze nie powiedzieliśmy pracownikom? 27.01.2022

Wśród nich przewidziane są zarówno ulgi, z których będzie można skorzystać w trakcie roku po złożeniu pracodawcy odpowiedniego oświadczenia, jak i te, które stosowane są...
Magdalena Pancewicz, Martyna Glanowska
Inne

Przysłowia i powiedzenia o podatkach 05.01.2022

Historia podatków sięga czasów starożytnych. Podatek dochodowy znany jest od nieco ponad 200 lat a mimo to dalej jest dla nas niełatwy. Sam Einstein mawiał: „Rzeczą, którą...
Grzegorz Białowąs, Joanna Gajewy
Inne

Czy można opodatkować oddychanie - najdziwniejsze podatki kiedyś i dziś 30.12.2021

Przykładem może być już starożytny Rzym i sławna sentencja „Pecunia non olet” (łac. Pieniądz nie śmierdzi), którą cesarz Wespazjan miał odpowiedzieć na krytykę wprowadzonego...
Inne

Potencjalny zamiar oszustwa znikającego podatnika według Polskiego Ładu 14.10.2021

Podatnik, którego takie zawiadomienie dotyczy, zazwyczaj dowie się o nim z opóźnieniem, nie będzie miał też żadnego mechanizmu obrony na wypadek gdyby te informacje okazały...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Monika Łątka
Inne

Nowa mapa pomocy regionalnej – zatwierdzona! 05.10.2021

Na zmianach skorzysta 9 województw, w których maksymalna intensywność pomocy zostanie zwiększona. Będą to województwa: lubuskie (40%), zachodniopomorskie (40%)...
Sylwia Ozimek
Inne

Interpretacja 590 – zalety i wady nowego porozumienia inwestycyjnego 16.09.2021

Wydawać je będzie nowoutworzone Centrum Obsługi Inwestora funkcjonujące bezpośrednio przy Ministerstwie Finansów. Choć zmiany mają za cel przede wszystkim zachęcenie...
Waldemar Knap, Patryk Dunajski
Inne

Podpis zaufany – jak uniknąć problemów przy składaniu sprawozdania finansowego? 02.09.2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2020 r., powinno...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
Inne

Poniesienie kosztu w strefie - czy musi być wprowadzenie do ewidencji? 13.04.2021

Podatnicy realizujący nowe inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu (wydanej na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji) mogą korzystać z pomocy...
Magdalena Wolicka, Magdalena Kubas
Inne

Odroczenie terminów podatkowych w związku z COVID-19 25.03.2021

Najważniejszym aktem prawnym regulującym przedmiotowe kwestie jest ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 860, dalej: Ustawa)...
Katarzyna Knapik