Autorzy tekstów
  • Aleksandra Dyrek-Orlando
  • Monika Łątka
  • Sylwia Ozimek
  • Waldemar Knap
  • Patryk Dunajski
  • Aleksandra Wilkołek
  • Natalia Stanek
  • Magdalena Wolicka
  • Magdalena Marcisz
  • Katarzyna Knapik
Inne

Potencjalny zamiar oszustwa znikającego podatnika według Polskiego Ładu 14.10.2021

Podatnik, którego takie zawiadomienie dotyczy, zazwyczaj dowie się o nim z opóźnieniem, nie będzie miał też żadnego mechanizmu obrony na wypadek gdyby te informacje okazały...
Aleksandra Dyrek-Orlando, Monika Łątka
Inne

Nowa mapa pomocy regionalnej – zatwierdzona! 05.10.2021

Na zmianach skorzysta 9 województw, w których maksymalna intensywność pomocy zostanie zwiększona. Będą to województwa: lubuskie (40%), zachodniopomorskie (40%)...
Sylwia Ozimek
Inne

Interpretacja 590 – zalety i wady nowego porozumienia inwestycyjnego 16.09.2021

Wydawać je będzie nowoutworzone Centrum Obsługi Inwestora funkcjonujące bezpośrednio przy Ministerstwie Finansów. Choć zmiany mają za cel przede wszystkim zachęcenie...
Waldemar Knap, Patryk Dunajski
Inne

Podpis zaufany – jak uniknąć problemów przy składaniu sprawozdania finansowego? 02.09.2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2020 r., powinno...
Aleksandra Wilkołek, Natalia Stanek
Inne

Poniesienie kosztu w strefie - czy musi być wprowadzenie do ewidencji? 13.04.2021

Podatnicy realizujący nowe inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu (wydanej na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji) mogą korzystać z pomocy...
Magdalena Wolicka, Magdalena Marcisz
Inne

Odroczenie terminów podatkowych w związku z COVID-19 25.03.2021

Najważniejszym aktem prawnym regulującym przedmiotowe kwestie jest ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 860, dalej: Ustawa)...
Katarzyna Knapik